Provided by: calibre_3.21.0+dfsg-1build1_all bug

NAME

    calibredb - calibredb

     calibredb komanda [opcijas] [argumenti]

    calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several
    sub-commands, documented below.

    calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a
    calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can
    start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main
    calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make
    changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first.
    There are two ways to do that:

     · If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply
      use the --enable-local-write option of the content server, to allow any program,
      including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre
      data. When running the server from the main calibre program, this option is in
      Preferences → Sharing over the net → Advanced.

     · If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts
      on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it
      access.  You  can setup user authentication for calibre-server by using the
      --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts.  If you
      are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over
      the net → Require username/password.

    To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library
    option, see the documentation of that option for details and examples.

    · GLOBĀLIE IESTATĪJUMI

    · list

    · add

     · PIEVIENOT NO DIREKTORIJAS

    · remove

    · add_format

    · remove_format

    · show_metadata

    · set_metadata

    · export

    · catalog

     · EPUB OPTIONS

    · saved_searches

    · add_custom_column

    · custom_columns

    · remove_custom_column

    · set_custom

    · restore_database

    · check_library

    · list_categories

    · backup_metadata

    · clone

    · embed_metadata

    · search

GLOBĀLIE IESTATĪJUMI

    --help, -h
       parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

    --library-path, --with-library
       Ceļš uz calibre bibliotēku. Pēc noklusējuma izmanto iestatījumos saglabāto ceļu.
       Lai veiktu darbības attālinātās bibliotēkās, varat arī izveidot savienojumu ar
       calibre  satura  serveri.  Lai  to  izdarītu,  izmantojiet  URL  formu:
       http://hostname:port/#library_id,  piemēram,  http://localhost:8080/#mylibrary.
       Library_id ir tās bibliotēkas id, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu ar satura
       serveri. Jūs varat izmantot īpašo library_id vērtību, lai serverī piekļūtu
       bibliotēkas identifikācijas sarakstam. Sīkāku informāciju, kā iestatīt piekļuvi,
       izmantojot      satura      serveri,      skatiet      sadaļā
       https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.

    --password
       Password for connecting to a calibre Content server. To read the password from
       standard input, use the special value: <stdin>. To read the password from a file,
       use: <f:/path/to/file> (i.e. <f: followed by the full path to the file and a
       trailing >). The angle brackets in the above are required, remember to escape them
       or use quotes for your shell.

    --username
       Lietotājvārds, lai izveidotu savienojumu ar calibre satura serveri

    --version
       parādīt programmas versijas numuru un iziet

LIST

     calibredb list [options]

    Grāmatu saraksts, kas pieejams calibre datu bāzē.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --ascending
       Kārtot rezultātus augošā secībā

    --fields, -f
       Lauki, kas jāuzrāda, iekļaujot grāmatas datu bāzē. Lauku sarakstu jāatdala ar
       komatu.  Pieejamie  lauki:author_sort,  authors,  comments,  cover,  formats,
       identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series,
       series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Noklusējums: title,authors. Īpašo
       lauku "all" , var izmantot, lai atlasītu visus laukus. Papildus iepriekš minētajiem
       laukiem, pielāgotie lauki ir pieejami arī kā * field_name, piemēram, pielāgotajam
       laukam #rating, izmantojiet nosaukumu: *rating

    --for-machine
       Veido izvadi JSON formātā, kas ir vairāk piemērotas programmas šķirošanai. Ignorē
       līniju platumu un atdalītāju.

    --limit
       Maksimālais attēlojamo rezultātu skaits. Noklusētais: visi

    --line-width, -w
       Maksimālais rindas platums izvadē. Noklusētais - mēģināt noteikt ekrāna izmērus.

    --prefix
       Prefikss visiem failu ceļiem. Pēc noklusējuma absolūtais ceļš uz bibliotēkas mapi.

    --search, -s
       Filtrēt rezultātus pēc meklēšanas vaicājuma. Par meklēšanas formātu, lūdzu, skatiet
       lietotāja rokasgrāmatā pieejamo dokumentāciju. Pēc noklusējuma nefiltrē.

    --separator
       Teksts, ar kuru atdalīta laukus. Pēc noklusējuma tā ir atstarpe.

    --sort-by
       Lauks, pēc kura kārtot rezultātus. Pieejamie lauki: author_sort, authors, comments,
       cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher,
       rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Noklusējums: id

ADD

     calibredb pievienot [options] file1 file2 file3 ...

    Pievienojiet norādītos failus kā grāmatas datu bāzē. Varat arī norādīt direktorijus,
    skatīt ar direktoriju saistītās opcijas zemāk.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --authors, -a
       Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) autoru(s)

    --cover, -c
       Ceļš līdz pievienotās grāmatas vākam

    --duplicates, -d
       Pievienot grāmatas datubāzei pat ja tās jau pastāv. Salīdzinājums tiek veikts pēc
       grāmatu nosaukumiem.

    --empty, -e
       Pievienot tukšu grāmatu (grāmatu bez formātiem)

    --identifier, -I
       Ievadīt šīs grāmatas identifikatorus, piem. -I asin:XXX -I isbn:YYY

    --isbn, -i
       Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) ISBN

    --languages, -l
       Ar komatu atdalīts valodu saraksts (vislabāk izmantot ISO639 valodu kodu, lai gan
       var būt atpazīti arī daži parasti valodu nosaukumi)

    --series, -s
       Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) sērijas

    --series-index, -S
       Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) sēriju numurus

    --tags, -T
       Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) birkas

    --title, -t
       Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) nosaukumu

  PIEVIENOT NO DIREKTORIJAS
    Opcija, lai kontrolētu, pievienojot grāmatas no katalogiem. Pēc noklusējuma  tiek
    pievienoti tikai faili ar zināmiem e-grāmatu failu tipu paplašinājumiem.

    --add Faila nosaukuma šablons, faili, kas atbilst šim šablonam, tiks pievienoti skenējot
       kataloga failiem, pat tad, ja tie nav zināmi e-grāmatu faila tipi. Var norādīt
       vairākas reizes vairākus šablonus.

    --ignore
       Faila nosaukuma šablons, faili, kas atbilst šim šablonam tiks ignorēti, skenējot
       failu direktoriju. Var norādīt vairākas reizes vairākus šablonus. Par piem: *. pdf,
       ignorēs visus pdf failus

    --one-book-per-directory, -1
       Pieņemt, ka katrā katalogā ir tikai viena loģiskā grāmata, un visi tajā esošie
       faili ir dažādu e-grāmatu formātu grāmatas

    --recurse, -r
       Apstrādāt mapes rekursīvi

REMOVE

     calibredb remove ids

    Izņemt no datubāzes grāmatas ar noteiktu id. Id jābūt ar komatu atdalītiem id numuru
    sarakstam (id numurus varat iegūt, izmantojot meklēšanas komandu). Piemēram, 23,34,57-85
    (norādot diapazonu, pēdējais diapazona numurs nav iekļauts).

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --permanent
       Neizmantot atkritumu grozu

ADD_FORMAT

     calibredb add_format [options] id ebook_file

    Pievienojiet  e-grāmatu, ebook_file loģiskai grāmatai, kas identificē pieejamos id
    formātus. Id var iegūt, izmantojot komandu "Meklēt". Ja formāts jau pastāv, to aizstāj, ja
    vien nav norādīta opcija "Neaizstāt".

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --dont-replace
       Neaizvietot formātu, ja tāds jau pastāv

REMOVE_FORMAT

     calibredb remove_format [opcijas] id fmt

    Noņemt formātu fmt no loģiskās grāmatas, kas identificēta ar id. Jūs varat iegūt id,
    izmantojot meklēšanas komandu. Fmt jābūt faila paplašinājumam, piemēram, LRF vai TXT vai
    EPUB. Ja loģiskajai grāmatai nav pieejams fmt, nedariet neko.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

SHOW_METADATA

     calibredb show_metadata [opcijas] id

    Parāda grāmatas metadatus, kas glabājas calibre datu bāzē identificēts ar id. id ir id
    numurs no meklēšanas komandas.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --as-opf
       Drukāt datus OPF formā (XML)

SET_METADATA

     calibredb set_metadata [opcijas] id [/ceļš/uz/metadata.opf]

    Iestatiet metadatus, kas saglabāti calibre datubāzē grāmatai, kas identificēta ar id no
    OPF faila metadatu.opf. Id ir id numurs no meklēšanas komandas. Jūs varat ātri uztvert OPF
    formātu, izmantojot pārslēgšanos no --as-opf uz show_metadata komandu. Varat arī iestatīt
    atsevišķu lauku metadatus ar --field opciju. Ja izmantojat opciju --field, nav jānorāda
    OPF fails.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --field, -f
       Lauks, kas jāiestata. Formāts ir  field_name:  vērtība,  piemēram:  --field
       tags:tag1,tag2. Izmantojiet --list-fields, lai iegūtu sarakstu ar visiem lauku
       nosaukumiem. Varat norādīt šo opciju vairākas reizes, lai iestatītu vairākus
       laukus. Piezīme: Valodai jums jāizmanto ISO639 valodu kods (piemēram, angļu valodā
       en, franču valodā fr utt.). Id sintakse ir --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY.
       Loģiskiem (jā/nē) laukiem tiek izmantoti true un false vai yes un no.

    --list-fields, -l
       Ar --field papildiespēju izmantojamo metadatu lauku nosaukumu saraksts

EXPORT

     calibredb export [opcijas] ids

    Eksportē norādītās ar id grāmatas (ar komatu atdalīts saraksts), uz failu sistēmu.
    Eksporta operācija saglabā visus grāmatas formātus, vāciņus un metadatus (opf fails). Jūs
    varat iegūt id numurus no meklēšanas komandas.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --all Eksportēt visas datubāzē esošās grāmatas, neņemot vērā id sarakstu,

    --dont-asciiize
       Parasti calibre pārvērš ne-ASCII rakstzīmes datņu nosaukumos to angļu valodas
       ekvivalentos. UZMANĪBU! Ja Jūs izslēgsiet šo, pastāv iespēja, ka sastapsieties ar
       sarežģījumiem saglabājot; tas būs atkarīgs vienīgi no tā, cik lielā mērā Jūsu
       izmantotā operāciju sistēma uztur Unicode. Atzīmējot šo slēdzi, darbība tiks
       izslēgta.

    --dont-save-cover
       Parasti calibre saglabā vāku atsevišķā failā kopā ar faktiskajiem e-grāmatu
       failiem. Atzīmējot šo slēdzi, darbība tiks izslēgta.

    --dont-update-metadata
       Parasti Calibre atjauninās metadatus saglabātajās datnēs no tā, kas atrodas Calibre
       bibliotēkā. Padara saglabāšanu uz diska lēnāku. Atzīmējot šo slēdzi, darbība tiks
       izslēgta.

    --dont-write-opf
       Parasti Calibre raksta metadatus atsevišķā OPF datnē kopā ar citām e-grāmatas
       datnēm. Atzīmējot šo slēdzi, darbība tiks izslēgta.

    --formats
       Ar komatu atdalītu formātu saraksts katras grāmatas saglabāšanai. Pēc noklusējuma
       tiek saglabāti visi pieejamie formāti.

    --progress
       Report progress

    --replace-whitespace
       Aizvietot atstarpes ar apakšsvītrām

    --single-dir
       Eksportēt visas grāmatas vienā mapē

    --template
       Šablons, lai kontrolētu saglabāto failu nosaukumu un direktoriju struktūru.
       Noklusējums ir "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}", kas ietaupīs grāmatas
       katra autora apakšdirektorijā ar faila nosaukumiem, kas satur nosaukumu un autoru.
       Pieejamā kontrole ir: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified,
       pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

    --timefmt
       Datumu attēlošanas formāts. %d - diena, %b - mēnesis, %m - mēneša kārtas skaitlis,
       %Y - gads. Noklusētais ir: %b, %Y

    --to-dir
       Eksportēt grāmatas norādītajā mapē. Noklusētā ir .

    --to-lowercase
       Pārvērst ceļu nosaukumus uz apakšējo reģistru

CATALOG

     calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

    Kataloga eksportēšana formātā, kas norādīts ceļā / uz / galamērķa paplašinājumu.  Opcijas
    kontrolē, kā ieraksti tiek parādīti ģenerētajā katalogā. Ņemiet vērā, ka dažādi kataloga
    formāti atbalsta dažādas opcijas.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --ids, -i
       Ar komatu atdalīts ID saraksts datu bāzes katalogā. Ja uzrādīts, :option:
       `
       --mekl`ēšana tiek ignorēta. Noklusējums: visas

    --search, -s
       Filtrēt rezultātus pēc meklēšanas vaicājuma. Meklēšanas formātu, skatiet Lietotāja
       rokasgrāmatā, ar meklēšanu saistīto dokumentāciju. Noklusējums: bez filtrēšanas

    --verbose, -v
       Parādīt detalizētu izejas informāciju. Noderīga atkļūdošanai

  EPUB OPTIONS
    --catalog-title
       Ģenerētā kataloga nosaukums, kas tiek  izmantots  kā  metadatu  virsraksts.
       Noklusējums: 'My Books' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

    --cross-reference-authors
       Iekšējās  atsauces  var  veidot ar vairāku autoru grāmatām, sadaļā autori.
       Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

    --debug-pipeline
       Saglabājiet izvadi no dažādiem konveijera pārveidošanas posmiem uz norādīto
       direktoriju. Noderīgi, ja neesat pārliecināts, kurā pārvēršanas procesa posmā rodas
       kļūda. Noklusējums: 'None' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

    --exclude-genre
       Regulārā izteiksme apraksta birkas, kuras izslēgt kā  žanrus.  Noklusējums:
       '[.+]|^+$' izslēdz iespiestās birkas, piem., "[Project Gutenberg]" un "+" -
       noklusējuma birkas lasītām grāmatām. Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

    --exclusion-rules
       Norāda noteikumus, kurus izmanto, lai izslēgtu grāmatas no izveidotā kataloga.
       Izņēmuma noteikumu modelis ir vai nu ('<rule name>','Tags','<comma-separated list
       of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). Piemēram: (('Archived
       books','#status','Archived'),) izslēgs grāmatu ar vērtību "arhivēts" pielāgotajā
       slejā "statuss". Ja ir definēti vairāki noteikumi, tiks piemēroti visi noteikumi.
       Noklusējums:  "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI
       izejas formātiem

    --generate-authors
       Sadaļu "Autori" iekļaut katalogā.. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB,
       MOBI izejas formātiem

    --generate-descriptions
       Iekļaut sadaļu "Apraksti" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB,
       MOBI izejas formātiem

    --generate-genres
       Iekļaut sadaļu "Žanri" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI
       izejas formātiem

    --generate-recently-added
       Iekļaut sadaļu "Nesen pievienoti" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3,
       EPUB, MOBI izejas formātiem

    --generate-series
       Iekļaut sadaļu "Sērija" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB,
       MOBI izejas formātiem

    --generate-titles
       Iekļaut sadaļu "Nosaukums" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB,
       MOBI izejas formātiem

    --genre-source-field
       Avota lauks sadaļā "Žanri". Noklusējums: 'Birkas' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI
       izejas formātiem

    --header-note-source-field
       Pielāgots lauks, kurā ir piezīmju teksts, lai ievietotu Apraksta virsrakstā.
       Noklusējums: '' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

    --merge-comments-rule
       #<custom field>:[before|after]:[True|False] norāda:  <custom field>  Pielāgots
       lauks, kurā ir piezīmes, lai apvienotu ar komentāriem [before|after] Pielikumu
       izvietošana attiecībā uz komentāriem [True|False] - Horizontāls noteikums tiek
       ievietots starp piezīmēm un komentāriem Noklusējums: '::' Attiecas uz: AZW3, EPUB,
       MOBI izejas formātiem

    --output-profile
       Norāda izvades profilu. Dažos gadījumos, lai optimizētu ierīces katalogu, ir
       nepieciešams  izvades  profils.  Piemēram,  "kindle" vai "kindle_dx" izveido
       strukturētu Saturu rādītāju ar sadaļām un rakstiem. Noklusējums: 'None' Attiecas
       uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

    --prefix-rules
       Norāda noteikumus, ko lieto, lai iekļautu prefiksus, kas norāda lasīšanas grāmatas,
       vēlmju sarakstus un citus lietotāja prefiksus. Prefiksa noteikuma modelis ir
       ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). Ja ir noteikti vairāki
       noteikumi, tiks izmantots pirmais atbilstības noteikums. Noklusējums: "(('Read
       books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Attiecas uz: AZW3,
       EPUB, MOBI izejas formātiem

    --preset
       Izmanto nosaukto sākotnējo iestatījumu, kas izveidots ar GUI kataloga veidotāju.
       Iestatījums nosaka visus kataloga izveides iestatījumus. Noklusējums: 'None'
       Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

    --thumb-width
       Izmēra norāde (collas) grāmatu vākiem katalogā.. Diapazons: 1.0 - 2.0 Noklusējums:
       '1.0' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

    --use-existing-cover
       Aizstāj esošo vāciņu, kad tiek ģenerēts katalogs. Noklusējums: 'False' Attiecas uz:
       AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

SAVED_SEARCHES

     calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

    Pārvaldiet šajā datubāzē saglabātos meklējumus. Ja mēģināsiet pievienot meklējumu ar jau
    esošu vārdu, tas tiks aizstāts.

    Pievienošanas sintakse:

    calibredb saved_searches add search_name search_expression

    Noņemšanas sintakse:

    calibredb saved_searches remove search_name

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

ADD_CUSTOM_COLUMN

     calibredb add_custom_column [opcijas] datu tipa etiķetes nosaukums

    Izveido pielāgotu kolonnu. Etiķete ir datora kolonnas nosaukums.  Nedrīkst saturēt
    atstarpes vai kolu. Kolonnas nosaukumam jābūt saprotamam. datu tips ir viens no: bool,
    comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --display
       Opcija, kas pielāgo, kā tiks šajā slejā interpretēta datu vārdnīca. Tā ir JSON
       virkne. Par slejas numerāciju, izmantojiet --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\
       ", \ "val2\ "]}" Ir daudzas iespējas, kā var parādīt ekrānā mainīgos. Šo sleju tipa
       opcijas ir šādas: salikts: composite_template, composite_sort, make_category,
       contains_html,  use_decorations  datums  un  laiks: date_format uzskaitījums:
       enum_values, enum_colors, use_decorations skaitlis vai  ar  peldošo  komatu:
       number_format teksts: is_names, use_decorations Labākais veids, kā atrast labāko
       kombināciju ir izveidot pielāgotu attiecīga GUI tipa sleju, tad apskatīt OPF
       grāmatas  dublējumu  (nodrošiniet,  ka jaunais OPF ir izveidots pēc slejas
       pievienošanas). Jūs redzēsiet JSON jauno OPF sleju kā "parādītu".

    --is-multiple
       Šī sleja saglabā birkas kā datus (piemēram vairākus ar komatiem atdalītas
       vērtības). Piemēro tikai tad, ja datu tips ir teksts.

CUSTOM_COLUMNS

     calibredb custom_columns [options]

    Pieejamais pielāgoto sleju saraksts. Parāda sleju etiķetes un id.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --details, -d
       Rādīt katras slejas detaļas.

REMOVE_CUSTOM_COLUMN

     calibredb remove_custom_column [options] label

    Noņemt pielāgoto sleju identificētās etiķetes. Jūs varat redzēt pieejamās slejas ar
    custom_columns komandu.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --force, -f
       Nepieprasīt apstiprinājumu

SET_CUSTOM

     calibredb set_custom [options] column id value

    Iestatiet pielāgotās slejas vērtību grāmatai, kas identificēta ar id. Jūs varat iegūt id
    sarakstu, izmantojot meklēšanas komandu.  Jūs varat saņemt pielāgoto sleju nosaukumu
    sarakstu, izmantojot pielāgotās slejas komandu.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --append, -a
       Ja slejā tiek saglabātas vairākas vērtības, pievienot tām esošās vērtības, nevis
       aizstāt tās.

RESTORE_DATABASE

     calibredb restore_database [opcijas]

    Atjaunojiet šo datubāzi no metadatiem, kas tiek glabāti OPF failos katrā calibre
    bibliotēkas direktorija. Tas ir noderīgi, ja jūsu metadata.db fails ir bojāts.

    BRĪDINĀJUMS: šī komanda pilnīgi atjauno jūsu datubāzi. Jūs zaudēsiet visus saglabātos
    meklējumus, lietotāju kategorijas, spraudņus, grāmatas pārveidošanas iestatījumus un
    pielāgotās receptes. Atjaunotie metadati būs tikpat precīzi kā tie kas būs atrodami OPF
    failos.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --really-do-it, -r
       Izpildīt  atgūšanu.  Šī komanda netiks izpildīta, kamēr netiks norādīta šī
       papildiespēja.

CHECK_LIBRARY

     calibredb check_library [opcijas]

    Veikt dažas pārbaudes, kas pārstāv bibliotēka sistēmu. Ziņojumi ir invalid_titles,
    extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files,
    missing_covers, extra_covers, failed_folders

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --csv, -c
       Izvade CSV

    --ignore_extensions, -e
       Ar komatu atdalītu vērā neņemamo paplašinājumu saraksts. Noklusētais: visi

    --ignore_names, -n
       Ar komatu atdalītu vērā neņemamo nosaukumu saraksts. Noklusētais: visas

    --report, -r
       Ar komatu atdalītu atskaišu saraksts. Noklusētais: visas

LIST_CATEGORIES

     calibredb list_categories [opcijas]

    Sagatavo atskaiti par kategorijām datubāzē. Informācija ir ekvivalenta tai, kas parādīta
    birku rūtī.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --categories, -r
       Ar komatu atdalīts kategoriju nosaukumu meklēšanas saraksts. Noklusējums: visas

    --csv, -c
       Izvade CSV

    --dialect
       CSV faila izveidošanas veids. Izvēle: excel, excel-tab

    --item_count, -i
       Izvadīt tikai kategoriju vienību skaitu, nevis skaita vienumu kategorijā

    --width, -w
       Maksimālais rindas platums izvadē. Noklusētais - mēģināt noteikt ekrāna izmērus.

BACKUP_METADATA

     calibredb backup_metadata [opcijas]

    Dublē metadatus, kas tiek glabāti datubāzē, atsevišķos OPF failos katras grāmatas mapē.
    Tas parasti notiek automātiski, bet var palaist komandu, lai piespiestu atkārtotu OPF
    failu rašanos opciju --all.

    Ņemiet vērā, ka parasti nav nepieciešams veikt šo darbību, jo OPF tiek dublēti automātiski
    katru reizi, kad tiek mainīti metadati.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --all Parasti šī komanda darbojas tikai ar grāmatām ar novecojušām OPF datnēm. Šī
       papildiespēja liek tai darboties ar visām grāmatām.

CLONE

     calibredb clone path/to/new/library

    Izveido tekošās bibliotēkas klonu. Tā izveido jaunu, tukšu bibliotēku, kurā ir visas tās
    pašas  pielāgotās slejas, virtuālās bibliotēkas un citi iestatījumi kā pašreizējā
    bibliotēkā.

    Klonētajā bibliotēkā nebūs grāmatu. Ja vēlaties izveidot pilnu dublikātu, tostarp visas
    grāmatas, tad vienkārši izmantojiet failu sistēmas rīkus, lai kopētu bibliotēkas mapi.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

EMBED_METADATA

     calibredb embed_metadata [opcijas] book_id

    Atjaunina faktisko grāmatu failus, kas saglabāti calibre bibliotēkā no calibre metadatu
    bāzes. Parasti metadati tiek atjaunināti tikai tad, kad eksportē failus no calibre, šī
    komanda ir noderīga, ja vēlaties, failus atjaunināt savā vietā. Ņemiet vērā, ka dažādi
    failu formāti atbalsta dažādas metadatu summas. Lai atjauninātu metadatus, varat izmantot
    īpašo vērtību "all",, lai atjauninātu book_id visām grāmatām. Varat arī norādīt vairāku
    grāmatu id, atdalītus ar atstarpēm un id diapazonus atdalītus ar defisēm. Piemēram: % prog
    embed_metadata 1 2 10 15 23

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --only-formats, -f
       Atjaunināt metadatu failus tikai norādītajā formātā. Norādiet to vairākas reizes,
       vairākiem formātiem. Pēc noklusējuma, tiek atjaunināti visi formāti.

SEARCH

     calibredb search [opcijas] meklēšanas izteiksme

    Meklēt bibliotēkā norādīto meklēšanas terminu, atgriežot ar komatu atdalītu id grāmatu
    sarakstu, atbilstošu meklēšanas izteiksmei. Izvades formātā ir noderīgas ziņas citām
    komandām, kas pieņem ieejas ID sarakstu.

    Meklēšanas izteiksme var būt jebkas, sākot no spēcīgās calibre meklēšanas vaicājumu
    valodas, piemēram: author:asimov title:robot

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    --limit, -l
       Maksimālais atgriezto rezultātu skaits. Pēc noklusējuma - visi.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal