Provided by: calibre_3.21.0+dfsg-1build1_all bug

NAME

    ebook-convert - ebook-convert

     ebook-convert input_file output_file [options]

    Konvertēt e-grāmatu no viena formāta uz citu.

    input_file ir ievades un output_file ir izvades fails. Abi ir jānorāda kā komanda
    pirmajiem diviem argumentiem.

    E-grāmatas izvades formātu var atminēt no output_file faila paplašinājuma. Output_file var
    būt ar īpašu formātu. EXT, kur EXT ir izvades faila paplašinājums. Šajā gadījumā izejas
    faila nosaukums ir atvasināts no ievades faila nosaukuma. Ievērojiet, ka failu nosaukumus
    nedrīkst sākt ar pārnesuma zīmi. Visbeidzot, ja output_file nav paplašinājuma, tad tas
    tiek uzskatīts par direktoriju un "atvērto e-grāmatu" (OEB), kas sastāv no HTML failiem,
    kas ir rakstīti šajā direktorijā. Šie faili ir faili, kas parasti tika nodoti izvades
    spraudnim.

    Pēc tam, kad norādīts ievades un izvades fails, norādot dažādas opcijas var pielāgot
    pārveidošanu. Pieejamās opcijas ir atkarīgas no ievades un izvades failu tipa. Lai saņemtu
    palīdzību par tiem norādiet ievades un izvades failu un pēc tam izmantojiet -h opciju.

    Visu dokumentāciju par konversijas sistēmu skat. conversion

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus ebook-convert, kam ir atstarpes, pievienojiet
    argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

    Papildiespējas un papildiespēju standartvērtības mainās atkarībā no ievades un izvades
    formāta, tāpēc jums vienmēr vajadzētu pārbaudīt ar:

     ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

    Zemāk ir papildiespējas, kas kopīgas visām pārveidošanām,  kam  seko  specifiskas
    papildiespējas katram ievades un izvades formātam.

    · IEVADES IESTATĪJUMI

    · IZVADES IESTATĪJUMI

    · IZSKATS

    · HEURISTISKĀ APSTRĀDE

    · MEKLĒT UN AIZVIETOT

    · STRUKTŪRAS NOTEIKŠANA

    · SATURA RĀDĪITĀJS

    · METADATI

    · ATKĻŪDOŠANA

    --help, -h
       parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

    --input-profile
       Norādiet  ievades profilu. Ievades profils nodrošina pārvēršanas sistēmu ar
       informāciju par dažādas dokumentā esošās informācijas interpretēšanu. Piemēram - no
       izšķirtspējas atkarīgs garums (garums pikseļos). Iespējas ir:cybookg3, cybook_opus,
       default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader,
       mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

    --list-recipes
       Saraksts ar iebūvēto recepšu nosaukumiem. Jūs varat izveidot e-grāmatu no iebūvētas
       receptes šādā veidā: ebook-convert "Recipe Name.recipe" output.epub

    --output-profile
       Norādiet izvades profilu. Izvades profils pastāsta konversijas sistēmai, kā
       optimizēt izveidoto dokumentu norādītajai ierīcei (piemēram, mainot attēlus ierīces
       ekrāna izmērā). Dažos gadījumos produkcijas profilu var izmantot, lai optimizētu
       izeju konkrētai ierīcei, bet tas reti ir nepieciešams. Izvēles ir šādas:cybookg3,
       cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large, hanlinv3,
       hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx,
       kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_voyage, kobo, msreader,
       mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_900, pocketbook_pro_912,
       galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet

    --version
       parādīt programmas versijas numuru un iziet

IEVADES IESTATĪJUMI

    Papildiestatījumi, kas pārvalda ievaddatnes mobi apstrādi

    --input-encoding
       Norāda sākotnējā dokumenta rakstzīmju kodējumu. Ja šī papildiespēja ir norādīta,
       tad dokumentā norādītais kodējums tiks ignorēts. Īpaši noder dokumentiem kuros nav
       norādīts kodējums, vai arī tas ir norādīts nepareizi.

IZVADES IESTATĪJUMI

    Papildiestatījumi, kas pārvalda izvaddatnes epub apstrādi

    --dont-split-on-page-breaks
       Izslēdziet lapu pārtraukumu sadalīšanu. Parasti ievades faili tiek automātiski
       sadalīti katrā lappusē divos failos. Tas nodrošina izvades e-grāmatu, kuru var
       analizēt ātrāk un ar mazākiem resursiem. Tomēr sadalīšana ir lēna, un, ja jūsu
       avota  fails satur ļoti lielu lappušu pārtraukumu skaitu, lapas izslēgšana
       jāizslēdz.

    --epub-flatten
       Šis iestatījums ir nepieciešams tikai tad, ja esat iecerējuši lietot EPUB ar
       FBReaderJ. Tas izlīdzinās datņu sistēmu EBUB iekšienē, pārvietojot visas datnes uz
       augšējo līmeni.

    --epub-inline-toc
       Ievietot iekļautu satura rādītāju, kas parādīsies kā galvenās grāmatas daļa.

    --epub-toc-at-end
       Novietot pievienoto iekļauto satura rādītāju grāmatas beigās, nevis sākumā.

    --extract-to
       Iegūt izveidotā EPUB faila saturu norādītajā direktorijā. Kataloga saturs vispirms
       tiek izdzēsts, tāpēc esiet piesardzīgs.

    --flow-size
       Sadalīt visus HTML failus, kas lielāki par šo lielumu (KB). Tas ir nepieciešams, jo
       vairums EPUB lasītāju nevar apstrādāt lielus failu izmērus. Noklusējuma izmērs ir
       260KB,  kas nepieciešams Adobe Digital Editions. Iestatīt 0, lai atspējotu
       sadalījumu pēc lieluma.

    --no-default-epub-cover
       Parasti, ja oriģinālās datne nesatur vāku un Jūs to nenorādāt, noklusētais vāks
       tiek veidots no nosaukuma, autora utt. Šis iestatījums atslēdz vāka veidošanu.

    --no-svg-cover
       Neizmantot SVG grāmatas vākam. Izmantojiet šo iestatījumu, ja Jūs EPUB datni
       paredzēts izmantot ierīcē, kas neuztur SVG, piemēram - iPhone vai JetBook Life. Bez
       šī iestatījuma šādas ierīces rādīt tukšu lapu vāka vietā.

    --preserve-cover-aspect-ratio
       Ja tiek izmantots SVG vāks, šis iestatījums liks vākam ieņemt visu pieejamo ekrāna
       laukumu, vienlaikus saglabājot attēla malu attiecības. Tas nozīmē, ka ir iespējamas
       baltas malas attēla sānos vai augšā un apakšā, taču pats attēls netiks kropļots.
       Bez šī iestatījuma balto malu nebūs, taču attēls var tik nedaudz kropļots.

    --pretty-print
       Ja norādīts, tad izvades spraudnis centīsies izveidot pēc iespējas cilvēkam
       lasāmāku rezultātu. Var nestrādāt atsevišķiem izvades spraudņiem.

    --toc-title
       Veidojamā iekļautā satura rādītāja nosaukums.

IZSKATS

    Papildiestatījumi, kas pārvalda rezultāta izskatu

    --asciiize
       Pārveidot unicode rakstzīmes uz ASCII. Izmantojiet uzmanīgi, jo tas aizstās unicode
       rakstzīmes ar ASCII. Piemēram, tas aizstās "Михаил Горбачёв"  ar  "Mikhail
       Gorbachiov". Tāpat ņemiet vērā, ka gadījumos, kad pastāv vairākas rakstzīmes
       (piemēram, ķīniešu un japāņu rakstzīmes), tiks izmantota nomaiņa, kas balstīta uz
       pašreizējo calibre interfeisa valodu.

    --base-font-size
       Fonta pamatizmērs punktos. Visi fonti grāmatā tiks mērogoti attiecībā pret norādīto
       lielumu. Izvēloties lielāku izmēru, izvadē fontu izmēri būs lielāki un otrādi. Pēc
       noklusējuma, fonta pamatizmērs tiek izvēlēts atkarībā no izvēlētā profila.

    --change-justification
       Mainīt teksta izlīdzināšanu. Vērtība "pa kreisi" līdzinās visu tekstu pret kreiso
       malu. Vērtība "izlīdzināt" izlīdzinās visu tekstu pret abām malām. Vērtība
       "sākotnējā" (noklusētā) nemainīs izejas datnē atrodamo teksta līdzināšanu. Ņemiet
       vērā, ka tikai daži formāti atbalsta līdzināšanu.

    --disable-font-rescaling
       Izslēgt visu fontu izmēru mērogošanu.

    --embed-all-fonts
       Iegult visus oriģinālajā dokumentā izmantotos, taču vēl neiegultos fontus. Jūsu
       sistēma tiks pārmeklēta un, ja atbilstošie fonti tiks atrasti, tie tiks iegulti.
       Iegulšanas darbosies tikai gadījumos, ja mērķa formāti atbalsta iegultos fontus,
       piemēram, EPUB, AZW3, DOCX vai PDF. Pārliecinieties, ka Jums ir atbilstoša licence,
       kas pieļauj šajā dokumentā izmantoto fontu iegulšanu.

    --embed-font-family
       Iegult norādīto fontu saimi grāmatā, tādējādi nosakot grāmatā izmantoto "pamata"
       fontu. Ja oriģinālais dokuments norāda pats savu specifisku fontu, pamata fonts var
       tikt ignorēts. Jūs varat izmantoto stilu filtra informācijas papildiespēju, lai
       aizvāktu fontus no oriģinālā dokumenta. Ņemiet vērā, ka fontu iegulšanas darbojas
       tikai ar atsevišķiem izvades formātiem, pamatā EPUB, AZW3 un DOCX.

    --expand-css
       Pēc noklusējuma, calibre izmantos stenogrāfijas formu dažādām CSS īpašībām,
       piemēram kā margin, padding, border, utt. Šī opcija ļaus tā vietā izmantot pilnu
       paplašināto formu. Ņemiet vērā, ka CSS vienmēr tiek paplašināts, ģenerējot EPUB
       failus, kuru izejas profils ir iestatīts uz kādu no Nook profiliem, jo ​​Nooks
       nevar apstrādāt stenogrāfijas CSS.

    --extra-css
       Ceļš līdz CSS stilu lapai vai vienkāršam CSS. Ar šo CSS tiks papildināti izejas
       datnē esošie stilu likumi, tādējādi to var izmantot šo likumu aizstāšanai.

    --filter-css
       Ar komatu atdalītas CSS īpašības, kas tiks aizvāktas no CSS stila likumiem. Tas ir
       noderīgi, ja dažu elementu klātbūtne traucē ierīces  darbību.  Piemēram  -
       font-family,color,margin-left,margin-right

    --font-size-mapping
       Kartēšana no CSS fonta nosaukumiem uz fonta izmēriem pts. Piemēra uzstādījums ir
       10,12,14,16,18,20,22,24. Tie ir samēroti pēc izmēriem no xx-mazi uz xx-lieli, ar
       galīgiem milzīga izmēra fontiem. Fontu pārrēķināšanas algoritms izmanto šos izmērus
       inteliģenti pārrēķinot fontus. Pēc noklusējuma  tiek  izmantota  samērošana,
       pamatojoties uz jūsu izvēlēto izejas profilu.

    --insert-blank-line
       Ievietot tukšu rindu starp rindkopām. Nedarbosies, ja sākotnējā datnē netiek
       izmantotas rindkopas (<p> vai <div> birkas).

    --insert-blank-line-size
       Nosakiet pievienoto tukšo rindu augstumu (em vienībās). Rindu augstums starp
       rindkopām būs divreiz lielāks par šeit norādīto lielumu.

    --keep-ligatures
       Saglabāt ievades dokumentā esošās ligatūras. Ligatūra ir īpašs tādu burtu salikumu
       kā ff, fi, fl utt. renderējums. Vairums iekārtu neuztur ligatūras to iebūvētajos
       fontos un tādēļ tās var netikt atbilstoši attēlotas. Pēc noklusējuma, Calibre
       pārvērš ligatūras tām atbilstošos burtu pāros. Iespējojot šo iestatījumu, ligatūras
       tiks saglabātas.

    --line-height
       Rindas augstums punktos. Nosaka attālumu starp teksta rindām. Attiecas tikai uz
       elementiem, kuri paši nenosaka rindas augstumu. Vairumā gadījumu lietderīgāk ir
       izmantot minimālo rindu augstumu. Pēc noklusējuma rindu augstums netiek mainīts.

    --linearize-tables
       Dažos nemākulīgi veidotos dokumentos teksta izkārtošanai tiek izmantotas tabulas.
       Pēc šādu dokumentu pārvēršanas bieži vien ir novērojams, ka teksts turpinās pāri
       lapas malai un dažādas citādas problēmas. Ar šo iestatījumu teksts tiks izvilkts no
       tabulām un parādīts lineārā manierē.

    --margin-bottom
       Iestatīt apakšējās piemales pst. Noklusējums ir 5.0. Ja iestatīsit to mazāk par
       nulli, netiks iestatīta piemales vērtība (oriģinālā dokumenta piemales iestatījums
       tiks saglabāts). Piezīme. Orientējošiem formātiem, piemēram, PDF un DOCX, ir savi
       prioritātes iestatījumi.

    --margin-left
       Iestatīt kreisās piemales pts. Noklusējums ir 5.0. Ja iestatīsit to mazāk par
       nulli, netiks iestatīta piemales vērtība (oriģinālā dokumenta piemales iestatījums
       tiks saglabāts). Piezīme. Orientējošiem formātiem, piemēram, PDF un DOCX, ir savi
       prioritātes iestatījumi.

    --margin-right
       Iestatīt labās piemales pts. Noklusējums ir 5.0. Ja iestatīsit to mazāk par nulli,
       netiks iestatīta piemales vērtība (oriģinālā dokumenta piemales iestatījums tiks
       saglabāts). Piezīme. Orientējošiem formātiem, piemēram, PDF un DOCX, ir savi
       prioritātes iestatījumi.

    --margin-top
       Iestatīt augšējo piemali pts. Noklusējums ir 5.0. Ja iestatīsit to mazāk par nulli,
       netiks iestatīta piemales vērtība (oriģinālā dokumenta piemales iestatījums tiks
       saglabāts). Piezīme. Orientējošiem formātiem, piemēram, PDF un DOCX, ir savi
       prioritātes iestatījumi.

    --minimum-line-height
       Minimālais rindas augstums procentos no elementa fonta lieluma. Calibre nodrošinās,
       ka visu elementu rindu augstumi būs vismaz šeit noteiktā lielumā neatkarīgi no
       iestatījumiem ievades dokumentā. Iestatiet 0, lai atslēgtu. Noklusētā vērtība ir
       120%. Izmantojiet šo iestatījumu tieša rindas augstuma norādīšanas vietā, ja nav
       skaidrības par iespējamo rezultātu. Piemēram, "dubultu" rindu atstarpi var panākt
       norādot šeit 240.

    --remove-paragraph-spacing
       Aizvāc atstarpes starp rindkopām, vienlaikus pievienojot pirmās rindas atkāpi
       1,5em. Atstarpju aizvākšana nedarbosies, ja izejas datnē netiek  izmantotas
       rindkopas (<p> vai <div> birkas).

    --remove-paragraph-spacing-indent-size
       calibre aizvācot tukšās rindas starp rindkopām automātiski pievieno rindkopas
       pirmās rindas atkāpes, lai nodrošinātu rindkopu atpazīstamību. Šī papildiespēja
       nosaka atkāpes lielumu (em vienībās). Ja norādīsiet šo lielumu mazāku par 0, tiks
       izmantota izejas dokumentā norādītā atkāpe, kuru calibre nemainīs.

    --smarten-punctuation
       Konvertēt vienkāršās pēdiņas, domuzīmes un daudzpunktus uz tipogrāfiski pareiziem
       ekvivalentiem.             Plašāku             informāciju
       sk.https://daringfireball.net/projects/smartypants

    --subset-embedded-fonts
       Izveidot iegulto fontu apakškopas. Ikviens iegultais fonts tiks samazināts līdz
       dokumentā izmantoto zīmju kopai. Tas samazina fontu datņu izmēru. Ļoti noder, ja
       nepieciešams iegult īpaši lielu fontu ar lielu neizmantoto zīmju skaitu.

    --transform-css-rules
       Ceļš uz failu, kurā ir noteikumi, lai pārveidotu CSS stilus šajā grāmatā.
       Vieglākais veids, kā izveidot šādu failu, ir izmantot vedni, lai izveidotu
       noteikumus calibre GUI. Piekļūstiet dialogam sadaļā "Izskats-> Pārveidot stilu".
       Kad jūs izveidojat noteikumus, varat izmantot pogu "Eksportēt", lai tos saglabātu
       failā.

    --unsmarten-punctuation
       Pārvērst jocīgās pēdiņas, domuzīmes un daudzpunktus tiem atbilstošajās vienkāršajās
       zīmēs.

HEURISTISKĀ APSTRĀDE

    Mainīt dokumenta tekstu un struktūru, izmantojot vispārējas pazīmes. Pēc noklusēšanas -
    atspējots. Iespējošanai lietojiet --enable-heuristics. Atsevišķas darbības var atspējot
    izmantojot --disable-* iestatījumus.

    --disable-dehyphenate
       Analizēt vārdu pārnesumus dokumentā. Pats dokuments kalpos kā vārdnīca, lai
       noteiktu, kuras pārnesuma zīmes saglabājamas un kuras - nē.

    --disable-delete-blank-paragraphs
       Aizvākt no dokumenta tukšās rindkopas, ja tās ir atrodamas starp rindkopām ar
       tekstu

    --disable-fix-indents
       Pārveidot no vairākām tukšām vietām veidotas atkāpes par CSS atkāpēm.

    --disable-format-scene-breaks
       Līdzinātie pa kreisi ainas pārtraukumu marķieri ir līdzināti uz centru. Nomainiet
       mīkstos ainas pārtraukumus, kas izmanto vairākas tukšas rindiņas ar horizontāliem
       noteikumiem.

    --disable-italicize-common-cases
       Meklēt kopīgos vārdus un pazīmes, kas apzīmē kursīvu, un veikt atbilstošu
       formatēšanu.

    --disable-markup-chapter-headings
       Noteikt neformatētus nodaļu virsrakstus un apakšvirsrakstus, nomainīt tos ar h2 un
       h3 birkām. Šis iestatījums neizveidos satura rādītāju, taču ir izmantojams kopā ar
       struktūras noteicēju, lai tādu radītu.

    --disable-renumber-headings
       Meklē secīgas <h1> vai <h2> birkas. Birkas tiek pārnumurētas, lai izvairītos no
       sadalīšanas nodaļu virsrakstu vidū.

    --disable-unwrap-lines
       Izvērst rindas balstoties un interpunkciju un citām formatēšanas pazīmēm.

    --enable-heuristics
       Iespējot heiristisko apstrādi. Šim iestatījuma jābūt iespējotam, lai būtu veicama
       jelkāda heiristiskā apstrāde.

    --html-unwrap-factor
       Mērogs, ko izmanto, lai noteiktu rindas garumu. Derīgās vērtības ir decimāldaļas no
       0 līdz 1. Noklusējums ir 0,4, mazliet zem vidējās rindas garuma. Ja dokumentā ir
       jāievieto tikai dažas rindiņas, šī vērtība ir jāsamazina

    --replace-scene-breaks
       Aizvietot ainu beigas ar norādīto tekstu. Pēc noklusējuma tiek izmantots teksts no
       sākotnējā dokumenta.

MEKLĒT UN AIZVIETOT

    Izmaina dokumenta tekstu un struktūru, izmantojot lietotāja definētus šablonus.

    --search-replace
       Ceļš uz failu, kas satur meklēšanu, un aizstāj regulāras izteiksmes. Fails satur
       regulāras izteiksmes maiņas rindas, kam seko rezerves modelis (kas var būt tukša
       rinda). Regulārajai izteiksmei jābūt Python regex sintaksē, un failam jābūt kodētā
       UTF-8 formātā.

    --sr1-replace
       Nomaiņai atrasto tekstu aizstāt ar pirmo meklēšanas izteiksmi.

    --sr1-search
       Meklēšanas modeli (regulāra izteiksme) jāaizstāj ar pirmo maiņas tekstu.

    --sr2-replace
       Nomaiņai atrasto tekstu aizstāt ar otro meklēšanas izteiksmi.

    --sr2-search
       Meklēšanas modeli (regulāra izteiksme) jāaizstāj ar otro maiņas tekstu.

    --sr3-replace
       Nomaiņai atrasto tekstu aizstāt ar trešo meklēšanas izteiksmi.

    --sr3-search
       Meklēšanas modeli (regulāra izteiksme) jāaizstāj ar trešo maiņas tekstu.

STRUKTŪRAS NOTEIKŠANA

    Pārvalda dokumenta struktūras automātisku noteikšanu.

    --chapter
       XPath izteiksme, lai noteiktu nodaļu virsrakstus. Pēc noklusējuma ir jāņem vērā
       <h1>vai <h2>birkas, kas satur vārdu "chapter", "book", "section", "prologue",
       "epilogue" vai "part", kā nodaļu virsraksts arī kā visas birkas kas ir klase =
       "chapter". Izteiksme, ko izmanto, jāizvērtē elementu saraksts. Lai atspējotu
       nodaļas noteikšanu, izmantojiet izteiksmi "/". Skatiet calibre "XPath Tutorial"
       lietotāja rokasgrāmatu, par turpmāku palīdzību šīs funkcijas izmantošanai.

    --chapter-mark
       Norādiet, kā izcelt noteiktās nodaļas. Vērtība "pagebreak" ievietos lappuses
       pārtraukumus pirms nodaļām. Vērtība "rule" ievietos tukšu rindu pirms nodaļām.
       Vērtība "none" atslēgs nodaļu izcelšanu, vērtība "both" nodaļu izcelšanai izmantos
       gan lappušu pārtraukumus, gan tukšas rindas.

    --disable-remove-fake-margins
       Dažos dokumentos lapas malu informācija tiek pievienota katrai rindkopai. Calibre
       mēģinās sameklēt un aizvākt šādas lapu malas. Dažreiz var tikt aizvākta arī
       nepieciešamā malu informācija; šajā gadījumā aizvākšana ir jāatspējo.

    --insert-metadata
       Grāmatas sākumā ievietot grāmatas metadatus. Tas ir noderīgi, ja jūsu e-grāmatu
       lasītājs neatbalsta tiešu metadatu rādīšanu/meklēšanu.

    --page-breaks-before
       XPath izteiksme. Pirms norādītajiem elementiem tiek ievietoti lappušu pārtraukumi.
       Lai to atslēgtu, izmantojiet izteiksmi: /

    --prefer-metadata-cover
       Dot priekšroku izejas datnē atrastam vākam pret norādīto.

    --remove-first-image
       Noņemt pirmo attēlu no ievades e-grāmatas. Noderīgi, ja ievades dokumentam ir
       attēls, kas nav identificēts kā vāka attēls. Šajā gadījumā, ja jūs iestatāt vāciņu
       calibre, izejas dokuments beigsies ar diviem vāka attēliem, ja neesat norādījis šo
       opciju.

    --start-reading-at
       XPath izteiksme, lai noteiktu atrašanās vietu dokumentā, no kuras jāsāk lasīt.
       Dažas e-grāmatu lasīšanas programmas (pirmkārt Kindle) šo vietu izmanto, lai
       atvērtu grāmatu. Lai iegūtu papildu palīdzību šīs funkcijas izmantošanai, skatiet
       calibre lietotāja rokasgrāmatā "XPath" sniegto pamācību.

SATURA RĀDĪITĀJS

    Vadīt satura rādītāja automātisku veidošanu. Pēc noklusēšanas, ja oriģinālā datne jau
    satur satura rādītāju, tam tiks dota priekšroka pret automātiski izveidoto.

    --duplicate-links-in-toc
       Veidojot  satura  rādītāju no dokumentā esošajām saitēm atļaut atkārtojošos
       ierakstus, t.i. - ierakstus ar vienādiem nosaukumiem, ar nosacījumu, ka tie norāda
       uz dažādām vietām.

    --level1-toc
       XPath izteiksme, kas nosaka visu birku pievienošanu satura rādītāja pirmajam
       līmenim. Jā tā ir norādīta, tai ir priekšroka pār visām citām automātiskās
       noteikšanas metodēm. Piemērus skat. calibre Lietotāja pamācības XPath sadaļā.

    --level2-toc
       XPath izteiksme, kas nosaka visu birku pievienošanu satura rādītāja otrajam
       līmenim. Katrs ieraksts tiek pievienots zem iepriekšējā pirmā līmeņa ieraksta.
       Piemērus skat. calibre Lietotāja pamācības XPath sadaļā.

    --level3-toc
       XPath izteiksme, kas nosaka visu birku pievienošanu satura rādītāja trešajam
       līmenim. Katrs ieraksts tiek pievienots zem iepriekšējā otrā līmeņa ieraksta.
       Piemērus skat. calibre Lietotāja pamācības XPath sadaļā.

    --max-toc-links
       Maksimālais satura rādītājam pievienojamo saišu skaits. Norādiet 0, lai atspējotu.
       Noklusētais: 50. Saites satura rādītājam tiks pievienotas vienīgi tad, ja atrasto
       nodaļu skaits būs mazāks par norādīto robežu.

    --no-chapters-in-toc
       Nepievienot automātiski atrastās nodaļas satura rādītājam.

    --toc-filter
       Dzēst satura rādītāja ierakstus, kuru nosaukumi atbilst norādītajai regulārajai
       izteiksmei. Tiks dzēsti visi atbilstošie ieraksti un to bērni.

    --toc-threshold
       Ja atrasto nodaļu skaits ir mazāks par norādīto, tad saites tiks pievienotas satura
       rādītājam. Noklusētais: 6

    --use-auto-toc
       Parasti, ja sākotnējā dokumentā ir satura rādītājs, tam tiek dota priekšroka pret
       automātiski veidoto. Ar šo iestatījumu vienmēr tiks lietots automātiski veidotais.

METADATI

    Uzstādījumi metadatu norādīšanai rezultātā

    --author-sort
       Teksts, kuru izmanto kārtojot pēc autora.

    --authors
       Ievadiet autorus. Vairākus autorus atdala ar ampersandiem (&).

    --book-producer
       Ievadiet grāmatas ražotāju.

    --comments
       Ievadiet e-grāmatu aprakstu.

    --cover
       Iestata vāku no norādītās datnes vai URL

    --isbn Ievadiet grāmatas ISBN kodu.

    --language
       Ievadiet valodu.

    --pubdate
       Ievadiet publicēšanas datumu (tiek pieņemts, ka tas atrodas vietējā laika joslā, ja
       vien laika josla nav skaidri norādīta)

    --publisher
       Ievadiet e-grāmatu izdevēju.

    --rating
       Ievadiet vērtējumu. Jābūt skaitlim no 1 līdz 5.

    --read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
       Lasīt metadatus no norādītās OPF datnes. No šīs datnes nolasītajiem metadatiem tiks
       dota priekšrokā pret izejas datnē esošajiem.

    --series
       Ievadiet šīs e-grāmatas sēriju.

    --series-index
       Ievadiet grāmatas numuru sērijā.

    --tags Ievadiet grāmatas birkas kā ar komatiem atdalītu sarakstu.

    --timestamp
       Uzstādīt grāmatas laika zīmogu (virs netiek lietots nekur)

    --title
       Ievadiet nosaukumu.

    --title-sort
       Kārtošanai izmantotais nosaukuma variants.

ATKĻŪDOŠANA

    Iestatījumi, kas palīdz atkļūdot pārveidošanu

    --debug-pipeline, -d
       Saglabāt pārvēršanas procesa starprezultātus norādītajā mapē. Noderīgi, ja nav
       skaidrs, kurā pārvēršanas stadijā rodas kļūda.

    --verbose, -v
       Detalizācijas  līmenis.  Norādiet atkārtoti vairākkārt, lai to paaugstinātu.
       Atkārtojot to divreiz tiks iegūta pilna detalizācija, vienreiz - vidēja, ne reizi -
       viszemākā.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal