Provided by: calibre_3.21.0+dfsg-1build1_all bug

NAME

    lrs2lrf - lrs2lrf

     lrs2lrf [paildiestatījumi] datne.lrs

    Pārveido LRS datni par LRF datni.

    Katru reizi, kad jūs nododat argumentus lrs2lrf, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus
    pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

[OPCIJAS]

    --help, -h
       parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

    --lrs Pārveidot LRS par LRS, noder atkļūdošanai.

    --output, -o
       Rezultāta datnes atrašanās vieta

    --verbose
       Apstrāde ar paplašinātu atskaiti

    --version
       parādīt programmas versijas numuru un iziet

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal