Provided by: calibre_3.31.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre - calibre

     calibre [options] [path_to_ebook]

    Spustit hlavní grafické uživatelské rozhraní Calibre a volitelně přidat e-knihu z
    path_to_ebook do databáze.

    Kdykoliv předáváte parametry pro calibre, který mají mezery,  uzavřete  parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --detach
       Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --ignore-plugins
       Ignorovat vlastní moduly. Užitečné, pokud jste nainstalovali modul, který brání
       Calibre ve spuštění.

    --no-update-check
       Nekontrolovat aktualizace

    --shutdown-running-calibre, -s
       Způsobí vypnutí spuštěných instancí Calibre. Pamatujte, že pokud máte spuštěné
       úlohy, budou bez upozornění přerušeny, takže to používejte opatrně.

    --start-in-tray
       Spustit minimalizované do hlavního panelu systému.

    --verbose, -v
       Ignorováno, nepoužívejte. Přítomno pouze z historických důvodů

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

    --with-library
       Použít knihovnu umístěnou v zadané cestě.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal