Provided by: calibre_3.31.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-viewer - ebook-viewer

     ebook-viewer [options] file

    Zobrazit e-knihu.

    Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-viewer, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --continue
       Pokračovat ve čtení dříve otevřené knihy

    --debug-javascript
       Vypsat výstraha javascriptu a zprávy konzole do konzole

    --detach
       Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

    --full-screen, --fullscreen, -f
       Pokud je zadáno, okno prohlížeče se pokusí při spuštění otevřít na celou obrazovku.

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --open-at
       Pozice, na které otevřít zadanou knihu. Pozice je umístění zobrazené v levém horním
       rohu prohlížeče. Případně můžete použít formu toc:something, což otevře umístění
       první položky obsahu, který obsahuje řetězec "something".

    --raise-window
       Pokud je zadáno, okno prohlížeče se pokusí při spuštění zobrazit v popředí.

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal