Provided by: weechat-curses_2.2-1_amd64 bug

JMÉNO

    weechat - the extensible chat client

PŘEHLED

    weechat [-a|--no-connect] [-d|--dir <path>] [-p|--no-plugin] [-r|--run-command <command>] [-s|--no-script] [--upgrade] [plugin:option...]
    weechat [-c|--colors]
    weechat [-h|--help]
    weechat [-l|--license]
    weechat [-v|--version]

POPIS

    WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) je svobodný chatovací klient. Je lehký, plně
    konfigurovatelný a lehce rozšiřitelný pomocí pluginů a scriptů v obvyklých sciptovacích
    jazycích.

VOLBY

    -a, --no-connect
      Zakaž automatické pripojení k serverům když WeeChat startuje.

    -c, --colors
      Zobraz defaultní barvy v terminálu.

    --daemon
      Run WeeChat in background, as a daemon (works only with the command weechat-headless).

    -d, --dir <path>
      Nastav cestu jako dovmský adresář pro WeeChat (použitou pro konfigurační soubory,
      logy, uživatelské pluginy a skripty), výchozí hodnota je "~/.weechat" (poznámka:
      složka bude vytvořena pokud nebude nalezena Weechatem) Pokud tato volba není zadána,
      použije se promněná prostředí WEECHAT_HOME (pokud není prázdná)

    -h, --help
      Zobrazí nápovědu.

    -l, --license
      Zobrazí licenci WeeChatu.

    -p, --no-plugin
      Vypne automatické nahrání pluginů.

    -r, --run-command <command>
      Spustí příkaz(y) po startu (více přůkazů může být odděleno středníky).

    -s, --no-script
      Vypni automatické nahrání scriptů.

    --upgrade
      Aktualizuj WeeChat použitím souborů relací generovaných příkazem /upgrade -quit.

    -v, --version
      Zobraz verzi WeeChatu.

    plugin:option
      Nastavení pluginů.

VOLBY PLUGINŮ

    Pro kompletní dokumentaci nastavení pluginů a jejich volby podívejte se na WeeChat user’s
    guide <https://weechat.org/doc>.

    S irc pluginem se můžete doččasně připojit na server s URL jako:

      irc[6][s]://[[nickname][:password]@]server[:port][/#channel1[,#channel2...]]

    K připojení na IRC kanál Weechatu pro podporu s přezdívkou "mynick":

      irc://mynick@chat.freenode.net/#weechat

    IPv6 adresa může být uzavřena do hranatých závorek k přidání portu, například:

      irc://mynick@[2001:db8:0:85a3::ac1f:8001]:6668/#test

SOUBORY

    $HOME/.weechat/weechat.conf
      hlavní konfigurační soubor WeeChatu

    $HOME/.weechat/plugins.conf
      soubor konfigurace pluginů

    $HOME/.weechat/sec.conf
      konfigurační soubor s chráněnými daty

    $HOME/.weechat/alias.conf
      configurační soubor pro alias plugin

    $HOME/.weechat/aspell.conf
      konfigurační soubor pro aspell plugin

    $HOME/.weechat/buflist.conf
      konfigurační soubor pro buflist plugin

    $HOME/.weechat/charset.conf
      konfigurační soubor pro charset plugin

    $HOME/.weechat/exec.conf
      konfigurační soubor pro exec plugin

    $HOME/.weechat/fifo.conf
      konfigurační soubor pro fifo plugin

    $HOME/.weechat/fset.conf
      konfigurační soubor pro fset plugin

    $HOME/.weechat/guile.conf
      konfigurační soubor pro guile plugin

    $HOME/.weechat/irc.conf
      konfigurační soubor pro irc plugin

    $HOME/.weechat/javascript.conf
      konfigurační soubor pro javascript plugin

    $HOME/.weechat/logger.conf
      konfigurační soubor pro logger plugin

    $HOME/.weechat/lua.conf
      konfigurační soubor pro lua plugin

    $HOME/.weechat/perl.conf
      konfigurační soubor pro perl plugin

    $HOME/.weechat/php.conf
      konfigurační soubor pro php plugin

    $HOME/.weechat/python.conf
      konfigurační soubor pro python plugin

    $HOME/.weechat/relay.conf
      konfigurační soubor pro relay plugin

    $HOME/.weechat/ruby.conf
      konfigurační soubor pro ruby plugin

    $HOME/.weechat/script.conf
      konfigurační soubor pro script plugin

    $HOME/.weechat/tcl.conf
      konfigurační soubor pro tcl plugin

    $HOME/.weechat/trigger.conf
      konfigurační soubor pro trigger plugin

    $HOME/.weechat/xfer.conf
      konfigurační soubor pro xfer plugin

    $HOME/.weechat/weechat.log
      soubor záznamů WeeChatu

SEE ALSO

    weechat-headless(1)

AUTOŘI

    Tato manuálová stránka byla napsána Sébastien Helleu. Tato manuálová stránka byla
    přeložena Ondřejem Súkupem.

COPYRIGHT

    WeeChat je napsán Sébastienem Helleu a přispěvovateli (kompletní seznam je v souboru
    AUTHORS.adoc).

    Copyright © 2003-2018 Sébastien Helleu

    WeeChat is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
    GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3
    of the License, or (at your option) any later version.

    Prosím přečtěte si soubor COPYING pro více informací.

    Web: https://weechat.org/

PODPORA / HLÁŠENÍ CHYB

    Pro pomoc nebo hlášení chyb https://weechat.org/dev/support

AUTHOR

    Sébastien Helleu