Provided by: login_4.5-1ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    lastlog - prozkoumá soubor lastlog

SYNTAXE

    lastlog [-u přihlašovací-jméno] [-t dny]

POPIS

    lastlog setřídí a zobrazí obsah souboru /var/log/lastlog, který obsahuje záznamy o
    přihlašování a odhlašování uživatelů v systému. Zobrazí se přihlašovací jméno, jméno
    terminálu a čas posledního přihlašení. Standardně (tj. bez dalších voleb) lastlog zobrazí
    záznamy setříděné podle čísla UID. Použití přepínače -u přihlašovací-jméno způsobí, že
    bude vytištěn pouze poslední záznam o přihlášení příslušného uživatele. Zadáním -t dny se
    zobrazí pouze ta přihlášení, které jsou dřívější než zadané dny. Parametr -t překryje
    případný parametr -u.

    Pokud se uživatel ještě nikdy nepřihlásil, zobrazí se zpráva "**Never logged in**" (Nikdy
    nepřihlášen) místo jména terminálu a času.

SOUBORY

    /var/log/lastlog - soubor se záznamy o přihlášení a odhlášení

NÁMITKY

    Velké rozdíly v UID číslech jsou způsobeny tím, že lastlog program běžel dlouho bez
    výstupu na obrazovku (např. mmdf=800 a poslední uid=170, program se bude jevit jako s uid
    171-799).

AUTOŘI

    Julianne Frances Haugh (jfh@austin.ibm.com)
    Phillip Street

PŘELOŽIL

    Ondřej Pavlíček (mox@post.cz).

                                            LASTLOG(8)