Provided by: login_4.5-1ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    nologin - slušně odmítne přihlášení

PŘEHLED

    nologin

POPIS

    nologin zobrazí oznámení, že účet není dostupný a skončí s nenulovým návratovým kódem.
    Program je zamýšlen jako vhodná náhrada pole shell v souboru passwd pro zablokované účty.

    Pro zakázání všech přihlášení prozkoumejte nologin(5).

VIZ TAKÉ

    login(1), nologin(5).

HISTORIE

    Příkaz nologin se objevil v BSD 4.4.