Provided by: ion3_20060107-4ubuntu1_i386 bug

NÁZEV

    PWM - správce oken systému X11

PŘEHLED

    pwm3 [volby]

POPIS

    Původní PWM byl první správce oken, který přinesl záložky. Aktuální
    verze PWM je založena na zdrojových kódech Ionu a ve skutečnosti to je
    jeden a ten samý program, pouze s jinými konfiguračními soubory a
    několika drobnostmi.

VOLBY

    -display počítač:displej.obrazovka
       X displej, který se má spravovat

    -conffile soubor
       Konfigurační soubor, který se má použít

    -searchdir adresář
       Adresář, ve kterém se budou hledat konfigurační soubory a
       ostatní skripty

    -oneroot
       Na X serverech s více obrazovkami (ne-Xinerama) bude spravovat
       pouze výchozí obrazovku (kořenové okno). (Tedy ne všechny, které
       byly zadány v parametru -display nebo v proměnné DISPLAY.)

    -sessionname session_name
       Nastaví název sezení. Tato volba ovlivní, kam se uloží pracovní
       plochy a ostatní soubory. Pokud není nastavená, použije se
       ~/.pwm3/session_name.

    -xinerama 0|1
       Jestliže byl Ioncore sestaven s podporou Xineramy, můžete touto
       volbou povolit/zakázat (1/0) její použití.  Implicitně  je
       Xinerama _zakázána_.

    -help Zobrazí nápovědu k příkazovým parametrům

    -version
       Zobrazí verzi

    -about Zobrazí informace o programu (verze, copyright)

PŘIŘAZENÍ

    Toto  jsou  implicitní  přiřazení  klávesových zkratek. Přiřazení
    modifikátoru (Mod1) závisí na systému. Na PCčkách s XFree86 bude
    nejspíš navázán na levou klávesu Alt (Alt_L). Na Sunech je obvykle
    namapován na klávesy s diamanty (Meta_L, Meta_R). Konkrétní přiřazení
    zjistíte programem xmodmap(1x).

    Řetězec v hranatých závorkách určuje modul, jehož konfigurační soubor
    definuje toto přiřazení.

  Globální přiřazení
    Mod1+T Označí aktuální objekt v rámu.

    Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7,
    Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0
       Přepne se do n-tého objektu v rámu.

    Mod1+K N, Mod1+K P
       Přepne se na další/předchozí objekt v rámu.

    Mod1+K comma, Mod1+K period
       Přesune objekt v rámu vlevo/vpravo.

    Mod1+K H, Mod1+K V
       Maximalizuje rám horizontálně/vertikálně.

    Mod1+K A
       Připojí označené objekty k tomuto rámu.

    Mod1+A Zeptá se na klientské okno, které se má připojit k aktivnímu
       rámu.

    Mod1+M, Button3 stisk
       Zobrazí kontextové menu rámu.

    Mod1+R Zahájí režim přesunu/změny velikosti.

    Button1 kliknutí na tab, Button2 kliknutí na tab
       Přepne rám, aby zobrazoval objekt určený záložkou.

    Button1 tažení na border, Mod1+Button3 tažení
       Změní velikost rámu.

    Mod1+Button1 tažení
       Přesune rám.

    Button1 tažení na tab, Button2 tažení na tab
       Přesune objekty mezi rámy pomocí tažení za záložku.

  Přiřazení pro přesun/změnu velikosti
    Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9,
    Mod1+0
       Přepne se na n-tý objekt (pracovní plochu, celoobrazovkové okno)
       na aktuální obrazovce.

    Mod1+comma, Mod1+period
       Přepne se na další/předchozí objekt v aktuální obrazovce.

    Mod1+K K
       Přejde na předchozí aktivní objekt.

    Mod1+K T
       Vyčistí všechny značky.

    Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2
       U víceobrazovkového nastavení přejde na n-tou obrazovku.

    Mod1+Shift+comma, Mod1+Shift+period
       Ve víceobrazovkovém  nastavení  přejde  na  další/předchozí
       obrazovku.

    Mod1+F9
       Vytvoří novou pracovní plochu vybraného typu.

    F12, Button3 stisk
       Zobrazí hlavní menu.

    Button2 stisk
       Zobrazí menu se seznamem oken.

    Mod1+C Zavře aktuální objekt.

    Mod1+L Postrčí  aktuální klientské okno. To může pomoci některým
       programům, které mají problémy se změnou velikosti.

    Mod1+Return
       Zapne celoobrazovkový režim u aktuálního klientského okna.

    Mod1+K C
       Ukončí klienta vlastnícího aktuální klientské okno.

    Mod1+K Q
       Pošle následující stisk klávesy klientskému oknu.  Některé
       programy to implicitně nepovolují.

    F1   Zeptá se na manuálovou stánku, kterou má zobrazit.

    Mod1+F1
       Zobrazí manuálovou stránku Ionu.

    F2   Spustí emulátor terminálu.

    F3   Zeptá se na příkaz, který má spustit.

    Mod1+F3
       Zeptá se na lua kód, který má vykonat.

    F4   Zeptá se na jméno počítače, ke kterému se má připojit pomocí
       SSH.

    F5   Zeptá se na soubor, který chcete upravit.

    F6   Zeptá se na soubor, který chcete zobrazit.

    F9   Zeptá se na pracovní plochu, na kterou má přejít, nebo ji
       vytvořit.

    Mod1+G Dotáže se na klientské okno, do něhož má přejít.

  Přiřazení pro práci s rámy a jejich potomky
    Escape Zruší režim změny velikosti.

    Return Ukončí režim změny velikosti.

    Left, Right, Up, Down, F, B, P, N
       Roste v zadaném směru.

    Shift+Left,  Shift+Right,  Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B,
    Shift+P, Shift+N
       Zmenšuje v zadaném směru.

    Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P,
    Mod1+N
       Posune se v zadaném směru.

  Přiřazení pro plovoucí pracovní plochy [mod_floatws]
    Mod1+Tab
       Cykluje mezi rámy a přesune je nahoru.

    Mod1+K Tab
       Zpětně cykluje mezi rámy a přesune je nahoru.

    Mod1+P, Mod1+N
       Přesune aktivní rám do popředí/pozadí.

    Button1 dvojité kliknutí na tab
       Přepne stínový režim

    Button1 stisk na tab, Button1 stisk na border, Mod1+Button1 kliknutí
       Přesune rám do popředí.

    Mod1+Button3 kliknutí
       Přesune rám do pozadí

    Button1 tažení na tab
       Přesune rám.

  Přiřazení pro menu [mod_menu]
    Escape, Control+G, Control+C, Left
       Zavře menu.

    Return, KP_Enter, Control+M, Right
       Aktivuje vybranou položku v menu.

    Control+N, Control+P, Up, Down
       V menu vybere další/předchozí položku.

    BackSpace
       Vymaže buffer pro dopředné hledání v menu.

SOUBORY A ADRESÁŘE

    /etc/X11/ion3/cfg_pwm.lua
       Hlavní systémový konfigurační soubor

    /etc/X11/ion3/cfg_*.lua
       Ostatní konfigurační soubory

    /etc/X11/ion3/look_*.lua
       Soubory nastavující barevné schéma

    ~/.pwm3/
       Uživatelské konfigurační soubory

    ~/.pwm3/cfg_pwm.lua
       Hlavní uživatelský konfigurační soubor (přepisuje systémové
       nastavení)

VIZ TAKÉ

    Více informací naleznete v ion3(1).

AUTOR

    Programy PWM a Ion napsal Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

PŘEKLAD

    Do češtiny přeložil Miroslav Kuře <kurem at debian.cz>.

                                    PWM(1)