Provided by: wireless-tools_27+28pre13-1ubuntu2_i386 bug

JMÉNO

    wireless - Wireless Tools a Wireless Extensions

SYNTAXE

    iwconfig
    iwpriv -a

POPIS

    Wireless Extensions jsou API, které umožňují manipulovat s bezdrátovými
    síťovými rozhraními. Skládají se ze souboru nástrojů a konfiguračních
    souborů. Podrobněji jsou popsány v Linux Wireless LAN Howto.
    Wireless Tools se používají ke změně konfigurace bezdrátových síťových
    rozhraní za běhu, k získání jejich aktuální konfigurace, statistik a
    diagnostice.  Popisují je jejich vlastní manuálové stránky, viz odkazy
    níže.
    Nastavení bezdrátového připojení se v každé distribuci linuxu liší.
    Tato manuálová stránka bude obsahovat postup nastavení pro několik
    běžných distribucí. Prozatím se podívejte do souboru DISTRIBUTIONS.txt,
    který je součástí balíčku Wireless Tools.

DEBIAN 3.0

    V Debianu 3.0 (a vyšším) je možné nastavit bezdrátová síťová zařízení
    nástrojem pro nastavení sítě ifupdown(8).

    Soubor:
       /etc/network/interfaces

    Forma: wireless-<funkce> <hodnota>
       wireless-essid Home
       wireless-mode Ad-Hoc

    Další informace:
       /etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
       /usr/share/doc/wireless-tools/README.Debian

SuSE 8.0

    SuSE 8.0 (a vyšší) integrovalo nastavení bezdrátového připojení do
    svých síťových skriptů.

    Nástroj:
       Yast2

    Soubor:
       /etc/sysconfig/network/wireless
       /etc/sysconfig/network/ifcfg-*

    Forma: WIRELESS_<funkce>=<hodnota>
       WIRELESS_ESSID="Home"
       WIRELESS_MODE=Ad-Hoc

    Další informace:
       man ifup
       info scpm

PŮVODNÍ PCMCIA SKRIPTY

    Pokud používáte původní konfigurační skripty z balíčku Pcmcia, Můžete
    použít tuto metodu.

    Soubor:
       /etc/pcmcia/wireless.opts

    Forma: *,*,*,*)
       ESSID="Home"
       MODE="Ad-Hoc"
       ;;

    Další informace:
       /etc/pcmcia/wireless
       Soubor PCMCIA.txt, který je součástí balíčku Wireless Tools

AUTOR

    Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com
    http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/

PŘEKLAD

    Pavel   Heimlich   -   tropikhajma@seznam.cz,   březen   2005
    (wireless_tools.28pre4).

DALŠÍ INFORMACE

    iwconfig(8), iwlist(8), iwspy(8), iwpriv(8), iwevent(8).