Provided by: login_4.0.13-7ubuntu3_i386 bug

JMÉNO

    lastlog - prozkoumá soubor lastlog

SYNTAXE

    lastlog [-u pihlaovac-jmno] [-t dny]

POPIS

    lastlog  setřídí a zobrazí obsah souboru /var/log/lastlog, který
    obsahuje záznamy o přihlašování a odhlašování uživatelů v systému.
    Zobrazí se přihlašovací jméno, jméno terminálu a čas posledního
    přihlašení. Standardně (tj. bez dalších voleb) lastlog zobrazí záznamy
    setříděné podle čísla UID.  Použití přepínače -u pihlaovac-jmno
    způsobí, že bude vytištěn pouze poslední  záznam  o  přihlášení
    příslušného uživatele. Zadáním -t dny se zobrazí pouze ta přihlášení,
    které jsou dřívější než zadané dny.  Parametr -t překryje případný
    parametr -u.

    Pokud se uživatel ještě nikdy nepřihlásil, zobrazí se zpráva "**Never
    logged in**" (Nikdy nepřihlášen) místo jména terminálu a času.

SOUBORY

    /var/log/lastlog - soubor se záznamy o přihlášení a odhlášení

NÁMITKY

    Velké rozdíly v UID číslech jsou způsobeny tím, že lastlog program
    běžel dlouho bez výstupu na obrazovku (např. mmdf=800 a poslední
    uid=170, program se bude jevit jako s uid 171-799).

AUTOŘI

    Julianne Frances Haugh (jfh@austin.ibm.com)
    Phillip Street

PŘELOŽIL

    Ondřej Pavlíček (mox@post.cz).

                                  LASTLOG(8)