Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    ac - tulostaa tilastotiedot käyttäjän yhteysajasta

YLEISKATSAUS

    ac   [ -d | --daily-totals ] [ -y | --print-year ]
       [ -p | --individual-totals ] [ vki ]
       [ -f | --file tiedostonimi ] [ -a | --all-days ]
       [ --complain ] [ --reboots ] [ --supplants ]
       [ --timewarps ] [ --compatibility ]
       [ --tw-leniency num ] [ --tw-suspicious num ]
       [ -z | --print-zeros ] [ --debug ]
       [ -V | --version ] [ -h | --help ]

KUVAUS

    ac tulostaa raportin yhteysajasta (tunneissa) /var/log/wtmp tiedostossa
    olevien  sisäänkirjautumisien  ja  uloskirjautumisien   mukaan.
    Kokonaisaika tulostetaan myös.

    Tiedoston /var/log/wtmp kirjanpitoa päivittävät init(8) ja login(1).
    Kuitenkaan ac tai login eivät luo tiedostoa /var/log/wtmp. Jos sitä ei
    ole olemassa, kirjanpitoa ei tehdä. Voit aloittaa kirjanpiton luomalla
    tiedoston nolla-kokoisena.

    HUOMIOI: tiedosto /var/log/wtmp voi kasvaa todella suureksi, todella
    nopeasti. Haluaisit ehkä pienentää sitä toisinaan.

    GNU ac toimii lähes samalla tavalla kuin u*x ac, vaikka se on vähän
    älykkäämpi useissa asioissa. Voit näinollen odottaa eroja GNU ac:n
    tulosteessa ja muiden järjestelmien ac:den tulosteissa. Käytä komentoa
    info accounting saadaksesi lisätietoja.

OPTIOT

    -d, --daily-totals
       Tulostaa kokonaisajat  joka  päivälle,  eikä  yhtä  suurta
       kokonaisaikaa loppuun. Tuloste näyttää tältä:
           Jul 3 total   1.17
           Jul 4 total   2.10
           Jul 5 total   8.23
           Jul 6 total   2.10
           Jul 7 total   0.30

    -p, --individual-totals
       Tulostaa  kokonaisajat  jokaiselle  käyttäjälle  lisäyksenä
       tavanomaiselle kaikki-kasattu-yhteen-möykkyyn arvoon. Se näyttää
       tältä:
           pekka   8.06
           kepa   0.60
           matti   7.37
           root   0.12
           total  16.15

    people Tulostaa  yhteenlasketun  kokonaisajan  kaikkien  käyttäjien
       yhteysajoista, jotka on sisällytetty vkeen. Huomioi että vki
       on  välilyönnein  eroteltu  lista oikeista käyttäjänimistä.
       Jokerimerkkejä ei hyväksytä.

    -f, --file tiedostonimi
       Lue tiedostosta tiedostonimi, /var/log/wtmp-tiedoston sijaan.

    --complain
       Kun /var/log/wtmp-tiedostossa on ongelma (aika-hyppy, puuttuva
       kohta,  tai mitä tahansa), tulostetaan tarkoituksenmukainen
       virheilmoitus.

    --reboots
       Uudelleenkäynnistys  (reboot)  -tallenteita  EI  kirjoiteta
       uudelleenkäynnistyksen aikana, vaan järjestelmän käynnistyessä.
       Näinollen  on  mahdotonta  tietää   tarkalleen,   mikä
       uudelleenkäynnistyksen  aiheutti.  Käyttäjiä  saattaa  olla
       kirjautuneena järjestelmään uudelleenkäynnistyksen aikana ja
       useat  ac:t automaattisesti laskevat sisäänkirjautumisen ja
       uudelleenkäynnistys tallenteen välisen ajan käyttäjää kohden
       (vaikka tätä aikaa ei oikeastaan pitäisi laskea, jos järjestelmä
       on esimerkiksi ollut nurin pitkän aikaa). Jos haluat laskea
       tämän ajan, lisää tämä lippu. *Tavalliseen ac-yhteensopivuuteen
       tarvitaan tämä lippu.*

    --supplants
       Joskus uloskirjautumistallennetta ei ole kirjoitettu erityiselle
       päätteelle, joten käyttäjälle viimeksi kertynyttä aikaa ei voida
       laskea. Jos haluat lisätä ajan käyttäjän sisäänkirjautumisesta
       seuraavaan  sisäänkirjautumiseen  päätteelle (vaikkakin ehkä
       virheellisesti),  lisää  tämä  lippu.   *Tavalliseen  ac-
       yhteensopivuuteen tarvitaan tämä lippu.*

    --timewarps
       Joskus merkinnät @WTMP_FILE_LOC-tiedostossa saattavat yht’äkkiä
       hypätä ajassa taaksepäin ilman, että tallenteessa tapahtuisi
       kellonajan muutosta. On mahdotonta tietää kuinka kauan käyttäjä
       oli kirjautuneena, kun tämä tapahtui. Jos haluat laskea ajan
       sisäänkirjautumisen ja aikahypyn välillä käyttäjää varten, lisää
       tämä lippu. *Tavalliseen ac-yhteensopivuuteen tarvitaan tämä
       lippu.*

    --compatibility
       Tällä voit valita ylläolevat kolme valintaa kerralla.

    -a, --all-days
       Jos tulostamme päivittäisiä kokonaisaikoja, tulostetaan tietue
       joka päivälle sen sijaan, että jätettäisiin välistä päivät,
       joilla ei ole sisäänkirjautumisia. Ilman tätä lippua välistä
       jätettyinä päivinä kertynyt aika listataan seuraavana päivänä,
       jolloin on tapahtunut sisäänkirjauksia.

    --tw-leniency num
       Asettaa  aikahypyn  aikavälin  num  sekuntiin.  Merkinnät
       /var/log/wtmp-tiedostossa   saattavat    olla    hieman
       epäjärjestyksessä   (erityisesti   silloin   kun   kaksi
       sisäänkirjautumista  tapahtuu  yhden  sekunnin  aikana  -
       jälkimmäinen näistä kirjoitetaan ensin). Oletuksena tämä arvo on
       asetettu 60 sekuntiin.  Jos ohjelma huomioi tämän ongelman,
       käyttäjien aikaa ei huomioida, jos --timewarps-lippua ei ole
       käytetty.

    --tw-suspicious num
       Asettaa aikahypyn epäilyksen arvon num sekuntia. Jos kaksi
       merkintää /var/log/wtmp-tiedostossa ovat numeron osoittaman ajan
       etäämpänä toisistaan, tämä on ongelma @WTMP_FILE_LOC-tiedostossa
       (tai konettasi ei ole käytetty vuoteen). Jos ohjelma huomioi
       tämän ongelman, käyttäjien aikaa ei huomioida, jos --timewarps-
       lippua ei ole käytetty.

    -y, --print-year
       Tulostaa vuosiluvun näytettäessä päiväyksiä.

    -z, --print-zeros
       Jos kokonaisaika missä tahansa luokassa (paitsi loppusumma) on
       nolla, tulosta se. Oletus on, että jätetään tulostamatta.

    --debug
       Tulostaa paljon tietoja.

    -V, --version
       Tulostaa ac:n versionumeron  vakiotulosteeseen  ja  poistuu
       ohjelmasta.

    -h, --help
       Tulostaa käyttöohjeen vakiotulosteeseen ja poistuu ohjelmasta.

TIEDOSTOT

    /var/log/wtmp
       Järjestelmän kattava sisäänkirjautumistallennetiedosto. Katso
       wtmp(5) saadaksesi tarkempia lisätietoja.

TEKIJÄ

    GNU-kirjanpitotyökalut   on   kirjoittanut    Noel    Cragg
    <noel@gnu.ai.mit.edu>.  Man-sivu  on  muokattu  Susan Kleinmannin
    <sgk@sgk.tiac.net> tekemästä texinfo-sivusta.

KATSO MYÖS

    login(1), wtmp(5), init(8), sa(8).