Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    acm - ilmataistelusimulaattori X:lle

YLEISKATSAUS

    acm [ palvelin ] [ valinnat ]

KUVAUS

    acm on ilmataistelusimulaattori, joka toimii X-ikkunointijärjestelmän
    alla.  Jopa  kahdeksan  pelaajaa  voi  samanaikaisesti  ryhtyä
    ilmataisteluun. Pelaajat lentävät suihkukoneilla, jotka on varustettu
    tutkalla, lämpöohjautuvilla ohjuksilla sekä kanuunalla.

    Ohjelma  "acm"  kutsuu  määritellyllä  palvelimen  toimialueella
    (server_hostname)  jo  ajossa  olevaa  demonia  ja  pyytää tältä
    liittymistäsi peliin. Shellin muuttuja "ACMSERVER" vaihtoehtoisesti
    määrittää palvelimen nimen.

    Jokainen pelaaja lentää joko F-16C Falconilla tai MIG-23:lla.

KÄYTTÖOHJE

    Aloittaaksesi pelaamisen järjestelmän lentosimulaattori-palvelin täytyy
    käsin käynnistää, jotta se olisi avoin kaikille pelaajille.

    Seuraava komentorivi tekee tämän:

      % acms

       acm huomioi seuraavat komentorivioptiot:

    -geometry geometry_spec
       X-yhteensopiva ikkunan geometriamäärittely.

    -team <1 tai 2>
       Määrittelee aloituslentokentän. Lentokentät ovat noin 50 mpk
       etäisyydellä toisistaan. Joukkue 1 lentää F-16:ia ja joukkue 2
       lentää MIG-23:ia.

    -dv  Käyttää X-palvelimen oletusnäkymää ruudullesi. Normaalisti acm
       käyttäisi näkymää, joka on kahdeksanbittinen (256 väriä). Se
       tekee myös yksityisen värikartan acm:n käyttöön. Jos ruutusi
       oletusnäkymä on 8-bittinen näennäisvärinäkymä, käyttämällä tätä
       valitsinta sallitaan acm:n käyttää  "yleistä"  värikarttaa,
       jolloin muut ikkunat eivät voi vaihtaa väriä kun acm on
       käytössä.

KUINKA PÄÄSTÄÄN ILMAAN

    Hiiresi on ohjaussauva. Nollakohta on keskellä näyttöruutuasi. Se
    merkitty  pisteellä  keskellä  HUD-näyttöäsi  (heads-up-display).
    Liikuttamalla hiirtä itsestäsi poispäin kallistat konetta alaspäin.
    Liikuttamalla sitä takaisin, kallistat konetta ylöspäin. Vasen ja oikea
    näppäin kääntää konetta vastaavaan suuntaan. Maan pinnalla 100 kts
    nopeuksiin asti, nokan pyörä ohjaa konetta.

    Noustessasi  ilmaan  ensimmäistä  kertaa,  valitse  20  astetta
    laskusiivekkeistä (painamalla H kahdesti), sitten paina täyden kaasun
    nappia (päänäppäimistön näppäin 4). Pidä hiiri nollakohdassa kunnes
    liikut noin 140 kts nopeudella, sitten vedä hiirtä noin  kaksi
    kolmasosaa alaspäin näyttöruudussa. Sinun pitäisi nousta ylös ja irrota
    maasta melko helposti. Siirrä ohjaussauvaa vähitellen kohti nollakohtaa
    ja anna lentonopeutesi kasvaa -- älä liikuta sitä takaisin nollakohtaan
    liian nopeasti tai tulet päätymään takaisin maahan! Kun lentonopeutesi
    ylittää noin 250 kts, nosta laskusiivekkeet (painamalla Y kahdesti) ja
    laskuteline (paina G). Onnittelut, lennät monen miljoonan dollarin
    suihkukonetta.

MOOTTORIN OHJAUS

    Seuraavat näppäimet ohjaavat moottorin työntöä:

      4  Täysi teho

      3  Lisää tehoa (noin 2 prosenttia)

      2  Vähennä tehoa (noin saman verran)

      1  Tyhjäkäynti

      A  Kytke jälkipoltinta

    Moottorin mittaristo näyttää tehon, jonka kehität. Tämän alapuolella
    sinulla on näyttö, joka kertoo jäljelläolevan polttoaineen määrän,
    kuten myös sen hetkisen kulutuksen. Jälkipoltin käyttää polttoainetta
    hämmästyttävän nopeasti. Käytä sitä viisaasti.

YMPÄRILLE KATSELU

    Numeronäppäimistön näppäimet ohjaavat, mihin suuntaan katsot ulos
    ohjaamosta:

           8 Eteenpäin

      4 Vasemmalle  5 Ylös      6 Oikealle

           2 Peräänpäin

    Kannattaa katsella ympärilleen silloin, kun olet taisteluympäristössä.
    Mahdollisuutesi pysyä hengissä kasvavat merkittävästi.

HEADS-UP-DISPLAY (HUD) -NÄYTTÖ

    Vasemmalla puolella HUDia on asteikko, joka näyttää sinun sen hetkistä
    lentonopeutta meripeninkulmina (se näyttää oikean lentonopeuden). Tämän
    yläpuolella, vasemmassa ylänurkassa on G-mittari.

    Oikea asteikko näyttää korkeutta. Tämän yläpuolella on lukema sen
    hetkisestä hyökkäyskulmasta asteina ("a=X.X"). Suihkukoneesi sakkaa 30
    asteen positiivisessa hyökkäyskulmassa ja negatiivisena 16 asteessa.

    Koneen symboli (suunnilleen "-O-":n näköinen) näyttää suhteellisen
    tuulen suuntaa. Suhteellinen tuuli toimii yhdessä hyökkäyskulman ja
    sivusiivekkeiden kanssa. Asteikko keskellä HUD:ia näyttää koneesi sen
    hetkisen lentoasennon.

    Alempi, vaakasuuntainen asteikko näyttää senhetkisen kurssisi. Irto-
    osat vasemmassa alanurkassa näyttävät asejärjestelmien tilaa.  Vähän
    niiden yläpuolella on lukema sen hetkisestä työnnöstä prosentteina sekä
    moottorin jälkipolttimen tila. "AB"-symboli ilmaisee, että jälkipoltin
    on päällä.

TUTKANÄYTÖN KÄYTTÖ

    Tutkajärjestelmällä on 130 asteen näkökenttä pystysuunnassa ja laidasta
    laitaan. Tutka lukittuu automaattisesti lähimpään uhkaavaan kohteeseen
    sen  näkökentässä.  Lukittu kohde näkyy täytettynä neliönä. Muut
    viholliskohteet näytetään tyhjänä neliönä.

    Kohteen tiedot näkyvät ruudun oikeassa alanurkassa. Ylempi numero on
    lukitun kohteen suunta, seuraava numero on suhteellinen suunta minne
    pitäisi ohjata torjuaksesi kohteen (näytetään "ddd R") ja kolmas numero
    on nopeus solmuina, jolla lähestyt tätä kohdetta.

    Voit myös lukittua muihin kohteisiin painamalla kohteenvalintanappia
    (Q).

KUKA MINUA AMPUU?

    Tutka kertoo, että koneesi seuraaminen on tunnistettu. Varhaisen-uhkan-
    varoitus-järjestelmä (Threat Early Warning System - TEWS) varoittaa
    sinua mahdollisista uhkaajista. Tämä pyöreä näyttö näyttää sinua
    seuraavien (muiden koneiden) suhteellisen tutkien suunnan.

ASEISTUS

    Koneesi on varustettu lämpöhakuisilla ohjuksilla ja 20 millimetrin
    kanuunalla. Aseiden tiedot näkyvät HUD:in vasemmassa alakulmassa.  Eri
    aseet voit valita painamalla hiiren nappia 3.

    Ohjukset  on  tehty  U.S.  AIM-9M Sidewinder-ohjuksen mukaan. Ne
    tunnistavat infrapuna (IR) -kohteita missä tahansa suunnassa (ei
    kuitenkaan aivan takana). Niiden toimintaetäisyys riippuu olennaisesti
    korkeudesta ja pystysuuntaisesta etäisyydestä.  Ohjusalijärjestelmä
    toimii yhdessä tutkajärjestelmän kanssa mahdollistaen aikaa-osumaan
    tiedon, kun AIM-9 ohjukset on valittuna.

ESIMERKKEJÄ

    acm bismarck

    acm bismarck -geometry 1000x500

NÄPPÄINKOMENTOJEN LISTA

    Ohjaussauvan ja peräsimen ohjaus

    Hiiri on sinun ohjaussauvasi. Se ohjaa kallistusta ja kääntämistä.

    Z -- Peräsin vasemmalle

    C -- Peräsin oikealle

    X -- Peräsin keskelle

    Moottorin ohjaus

    4 -- Täysi teho

    3 -- Lisää tehoa

    2 -- Vähennä tehoa

    1 -- Tyhjäkäynti

    A -- Kytke jälkipolttimen tilaa

    Tutkan ohjaus

    R -- Vaihda tutkan tilaa (Päällä/Valmiustilassa)

    Q -- Kohteen valitsin

    Laskusiivekkeet

    H -- Avaa ulospäin 10 astetta

    Y -- Vedä sisään 10 astetta

    Ilmajarru

    S -- Aukaise

    W -- Vedä sisään

    Aseiden ohjaus

    Hiiren nappi 2 -- Laukaise valittu ase

    Hiiren nappi 3 -- Valitse toinen ase

    Kallistuksen tasauksen ohjaus

    U -- Aseta maasta irroittautumisen kallistus

    J -- Aseta kallistus ohjaussauvan sen hetkiseen tilaan

    Muu ohjaus

    G -- Vedä laskeutumisteline sisään/Laske laskeutumisteline ulos

    P -- Itsetuhoaminen (Pelin lopetus)

    L -- Laukaise kauko-ohjattava kohdelentokone

    Näkymän ohjaus (numeronäppäimistö)

    8 -- Näkymä eteen

    2 -- Näkymä perään

    4 -- Näkymä vasemmalle

    6 -- Näkymä oikealle

    5 -- Näkymä ylös

TEKIJÄ

    Riley Rainey, riley@mips.com