Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    addr2line - muuntaa osoitteita tiedostonimiksi ja rivinumeroiksi

YLEISKATSAUS

    addr2line
       [-b bfdnimi | --target=bfdnimi] [-C|--demangle] [-e tiedostonimi
       | --exe=tiedostonimi] [-f|--functions] [-s|--basenames]
       [-H|--help] [-V|--version] [osoiteosoite...]

KUVAUS

    addr2line tulkkaa ohjelman osoitteita tiedostonimiin ja rivinumeroihin.
    Kun määrätään osoite ja ajettava tiedosto, se käyttää tiedoston
    debuggaustietoja ymmärtääkseen, mikä tiedostonimi ja rivinumero ovat
    yhteydessä määrättyyn osoitteeseen.

    Ajettava tiedosto, jota käytetään,  määritellään  -e-valitsimella.
    Oletus on a.out.

    addr2line käsittää kaksi toimintamoodia.

    Ensimmäisessä heksadesimaali-osoitteet määritellään komentorivillä ja
    addr2line näyttää tiedostonimen ja rivinumeron jokaiselle osoitteelle.

    Toisessa addr2line lukee heksadesimaali-osoitteet vakiosyötteestä ja
    tulostaa tiedostonimen  ja  rivinumeron  jokaiselle  vakiosyötteen
    osoitteelle.  Tässä moodissa addr2line:a voidaan käyttää putkessa
    muuntamaan dynaamisesti valittuja osoitteita.

    Tulosteen muoto on TIEDOSTONIMI:RIVINUMERO. Tiedostonimi ja rivinumero
    jokaiselle  osoitteelle  tulostetaan  erilliselle riville. Jos -f
    valitsinta on käytetty, jokaista TIEDOSTONIMI:RIVINUMERO -riviä edeltää
    FUNKTIONIMI-rivi, jolla on kutsun nimi, mihin osoite sisältyy.

    Jos tiedostonimeä tai kutsun nimeä ei voida selvittää, addr2line
    tulostaa kaksi kysymysmerkkiä niiden paikalla. Jos rivinumeroa ei voida
    selvittää, addr2line tulostaa 0.

OPTIOT

    -b bfdnimi

    --target=bfdnimi
       Määrittää kohdetiedostojen objekti-koodin muodoksi bfdnimi.

    -C

    --demangle
       Tulkkaa (demangle) matalan tason symbolien nimet käyttäjätason
       nimiksi.  Sen  lisäksi  poistetaan  kaikki  järjestelmästä
       riippuvaiset etualleviivaukset, tämä tekee C++ -kutsujen nimet
       luettaviksi.

    -e tiedostonimi

    --exe=tiedostonimi
       Määrittää ajettavan tiedoston nimen, mistä osoitteet pitäisi
       tulkita. Oletustiedosto on a.out.

    -f

    --functions
       Näyttää kutsunimet, kuten myös tiedosto- ja rivinumerotiedot.

    -s

    --basenames
       Näyttää vain jokaisen tiedostonimen kannat.

KATSO MYÖS

binutilskohta info-järjestelmässä.

    GNU binritykalutRolandH.Pesch(Lokakuu1991).