Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    afmtodit - luo fonttitiedostot, joita groff -Tps käyttää

YLEISKATSAUS

    afmtodit [ -ns ] [ -dkuvaustiedosto ] [ -ekoodaustiedosto ] [ -in ] [
    -an ] afm_tiedosto karttatiedosto fontti

KUVAUS

    afmtodit luo fonttitiedoston käytettäväksi groff:n ja grops:n kanssa.
    afmtodit on kirjoitettu perlillä. Sinulla täytyy olla perlin versio 3
    asennettuna, että voit ajaa afmtodit:iä. afm_tiedosto on AFM (Adobe
    Font Metric) -tiedosto fonttia varten. karttatiedosto on tiedosto,
    joka kertoo mikä groff-merkin nimi osoittaa mihinkin PostScript-merkin
    nimeen. Tämän tiedoston pitäisi sisältää sarja rivejä muotoa:

       ps_merkki groff_merkki

    Missä ps_merkki on merkin PostScript-nimi ja groff_merkki on merkin
    groff-nimi (kuten käytetty groff-fonttitiedostossa.)  Sama ps_merkki
    voi esiintyä useampia kertoja tiedostossa, jokainen groff_merkki saa
    esiintyä korkeintaan kerran.  fontti on fontin groff-nimi.  Jos
    PostScript-merkkiä on käytetään fontin tulkkauksessa, mutta ei ole
    mainittu karttatiedostossa,  niin  afmtodit  laittaa  sen  groff-
    fonttitiedostoon  nimettömänä  merkkinä,  jota  voidaa käyttää \N
    pakonäppäinsarjalla (escape sequence) troff:ssa.  Groff-fonttitiedosto
    tulostetaan tiedostoon nimeltä fontti.

    Jos fonttia varten on ladattava fonttitiedosto, se voidaan listata
    tiedostossa /usr/lib/groff/font/devps/download; katso grops(1).

    Jos -i -valitsin on  käytössä,  afmtodit  tekee  automaattisesti
    kursivointikorjauksen,   kursivointikorjauksen   vasemmalle   ja
    alaindeksikorjauksen jokaiselle merkille. (Näiden parametrien merkitys
    on selvitetty groff_font:ssa(5)). Nämä parametrit voidaan määritellä
    merkeille erikseen lisäämällä afm_tiedostoon rivejä, jotka ovat muotoa:

       italicCorrection ps_merkki n
       leftItalicCorrection ps_merkki n
       subscriptCorrection ps_merkki n

    Missä ps_merkki on PostScript-merkin nimi ja n on haluttu arvo
    vastaavalle parametrille niiden tuhannesosina.  Näitä  parametrejä
    tarvitaan normaalisti vain kursivoituihin (tai vinoihin) fontteihin.

OPTIOT

    -n   Älä tulosta ligatures (kaksoismerkki) -komentoa tälle fontille.
       Käytä tätä vakioleveyksisissä fonteissa.

    -s   Fontti on erikoinen. Tämä valitsin aiheuttaa special-komennon
       lisäämisen fonttitiedostoon.

    -dkuvaustiedosto
       Laitekuvaustiedosto on kuvaustiedosto mieluummin kuin oletus
       DESC.

    -ekoodaustiedosto
       PostScript-fontti pitäisi uudelleenkoodata käyttäen koodausta,
       joka on kuvattu koodaustiedostossa. Koodaustiedoston muoto on
       selvitetty grops(1):ssa.

    -an  Käytä n:ää vinousparametrinä fonttitiedostossa.  groff käyttää
       tätä kohdistaessaan korostuksia.  Oletuksena afmtodit käyttää
       käänteistä kursiivikulmaa määriteltynä afm_tiedostossa. Aitojen
       kursiivifonttien kanssa on joskus suotavaa käyttää vinoutta,
       joka on vähemmän kuin tämä. Jos huomaat, että kursiivifonttien
       merkeillä korostus tulee liian etäälle niistä, -a -valitsin
       antaa fontille pienemmän vinouden.

    -in  Tekee kursiivin korjauksen jokaiselle merkille, joten merkkien
       leveys  plus  merkkien  kursiivikorjaus on suuruudeltaan n
       tuhannesosaa niistä plus määrä paljonko oikea reuna merkkien
       ympärillä on oikealla merkkien keskipisteestä. Jos tämä antaisi
       tulokseksi käänteisen kursiivikorjauksen, käytä sen  sijaan
       nolla-kursiivikorjausta.

       Tekee  myös  fontin  vinouden  tangenttitekijää  vastaavan
       alaindeksin korjauksen ja neljä viidesosaa fontin x-pituudesta.
       Jos  tämä antaisi tulokseksi kursiivin korjausta suuremman
       alaindeksin korjauksen, käytä sen sijaan samaa alaindeksin
       korjausta kuin kursiivin korjauksessa.

       Tekee myös kursiivin korjauksen vasemmalle jokaiselle merkille
       suuruudeltaan n tuhannesosaa niistä plus määrä, paljonko vasen
       reuna merkkejä ympäröivästä laatikoista on vasemmalla merkkien
       keskipisteestä.  Kursiivin  korjaus  vasemmalle  voi  olla
       negatiivinen.

       Tätä valitsinta tarvitaan normaalisti vain kursivoitujen (tai
       vinojen)  fonttien  kanssa.  Groff:n  mukana  toimitetut
       fonttitiedostot  on  tehty  käyttämällä  valintaa  -i50
       kursivoiduille fonteille.

TIEDOSTOT

    /usr/lib/groff/font/devps/DESC
       Laitekuvaustiedosto.

    /usr/lib/groff/font/devps/F
       Fontin kuvaustiedosto fontille F.

    /usr/lib/groff/font/devps/download
       Lista ladattavista fonteista.

    /usr/lib/groff/font/devps/text.enc
       Tekstifontteihin käytetty koodaus.

    /usr/lib/groff/font/devps/generate/textmap
       Vakiokartoitus.

KATSO MYÖS

    groff(1), grops(1), groff_font(5), perl(1).