Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    ar - luo ja muokkaa arkistoja, palauttaa arkistoista.

YLEISKATSAUS

    ar [-]{dmpqrtx}[abcilosuvV] [jäsennimi] arkisto tiedostot...

KUVAUS

    GNU ar-ohjelma luo ja muokkaa arkistoja ja palauttaa jäsentiedostoja
    arkistoista. Arkisto on tiedosto, joka pitää sisällään joukon muita
    tiedostoja  muodossa,  joka  mahdollistaa  tiedostojen  (jäsenten)
    noutamisen alkuperäisessä muodossaan.

    Alkuperäisten tiedostojen sisältö, oikeudet, aikaleima, omistaja sekä
    ryhmä säilytetään arkistossa ja ne voidaan palauttaa, kun tiedosto
    palautetaan arkistosta.

    GNU ar voi ylläpitää  arkistoja,  joiden  jäsenten  nimet  ovat
    mielivaltaisen  pitkiä;  kuitenkin, riippuen siitä, kuinka ar on
    konfiguroitu omassa järjestelmässäsi, jäsenten nimien pituus voi olla
    rajoitettu  (yhteensopivuuden  varmistamiseksi  muiden  ohjelmien
    arkistoformaatin kanssa). Mikäli tällainen rajoitus on olemassa, se on
    tyypillisesti 15 merkkiä (tyypillinen a.out-tyyppisissä formaateissa)
    tai 16 merkkiä (tyypillinen coff-tyyppisissä formaateissa).

    ar kuuluu binääri-työkaluohjelmien joukkoon, koska arkistoja käytetään
    useimmiten  kirjastoina,  jotka  sisältävät  yleisesti tarvittavia
    aliohjelmia.

    ar  luo   indeksin   symboleihin,   jotka   on   määritelty
    uudelleensijoitettavissa   objektimoduuleissa,   kun   käytetään
    komentorivioptiota ‚Äės‚Äô. Kun indeksi on kerran luotu, se p√§ivitet√§√§n
    automaattisesti aina, kun  ar tekee muutoksia arkiston sisältöön
    (paitsi k√§ytett√§ess√§ ‚Äėq‚Äô -komentorivioptiota p√§ivityksen yhteydess√§).
    Indeksoitu arkisto nopeuttaa kirjaston linkittämistä ja mahdollistaa
    kirjaston  rutiinien  keskinäiset  kutsut  riippumatta  niiden
    järjestyksestä arkistossa.

    Voit k√§ytt√§√§ komentoa ‚Äėnm -s‚Äô tai ‚Äėnm --print-armap‚Äô indeksitaulun
    listaamiseen. Jos arkistossa ei ole indeksitaulua, se voidaan lisätä
    jälkeenpäin ranlib -ohjelmalla.

    ar vaatii vähintään kaksi argumenttia toimiakseen: yksi kirjain halutun
    toiminnon  kuvaamiseen  (sekä  mahdollisesti  muita  kirjaimia
    määrittelemään optioita), sekä toiminnon kohteena olevan arkiston nimi.

    Useimmat toiminnot  hyväksyvät  lisäksi  tiedostoja  argumenteiksi
    määrittelemään toiminnan kohteena olevia tiedostoja.

OPTIOT

    GNU ar sallii toimintoa kuvaavan kirjaimen p sekä optioita kuvaavien
    lippujen mod antamisen missä järjestyksessä tahansa, kunhan ne ovat
    ensimmäisenä komentoriviargumenttina.

    Halutessasi voit aloittaa ensimmäisen komentoriviargumentin viivalla
    (vähennysmerkki).

    p-kirjain kuvaa haluttua toimintoa, ja se voi olla jokin seuraavista,
    mutta voit käyttää vain yhtä näistä:

    d   Poistaa moduuleita arkistosta. Anna poistettavien moduulien
       nimet tiedostoniminä; arkistoa ei muuteta,  jos  et  anna
       poistettavia tiedostonimiä.

       Jos annat ‚Äėv‚Äô -option, ar listaa kaikki arkistosta poistettavat
       moduulit.

    m   Siirrä jäseniä arkiston sisällä.

       Järjestys, jossa jäsenet ovat arkistossa, saattaa vaikuttaa
       ohjelman  linkittämiseen  kirjaston kanssa, jos symboli on
       määritelty useammassa kuin yhdessä jäsenessä.

       Jos m -toiminnon kanssa ei anneta optioita, kaikki jäsenet,
       joiden  nimet  on annettu tiedosto-argumentteina siirretään
       arkiston loppuun; voit k√§ytt√§√§ ‚Äėa‚Äô, ‚Äėb‚Äô, tai ‚Äėi‚Äô -optiota, jos
       haluat siirtää jäsenen tarkemmin määriteltyyn paikkaan.

    p   Tulosta annetut arkiston j√§senet. Mik√§li ‚Äėv‚Äô -optio on annettu,
       jäsenen nimi tulostetaan ennen sen sisällön tulostamista.

       Mikäli et määrittele yhtään tiedostoa, kaikki arkiston tiedostot
       tulostetaan.

    q   Pikalisäys; lisää tiedostoja arkiston loppuun tarkistamatta
       ovatko tiedostot jo arkistossa.

       Optiot ‚Äėa‚Äô, ‚Äėb‚Äô ja ‚Äėi‚Äô eiv√§t vaikuta t√§h√§n toimintoon; uudet
       jäsenet lisätään aina arkiston loppuun.

       Mik√§li optio ‚Äėv‚Äô annetaan, ar listaa kaikki tiedostot, jotka se
       lisää arkistoon.

       Koska tämän toiminnon on tarkoitus olla mahdollisimman nopea,
       indeksitaulua  ei  päivitetä vaikka se olisikin arkistossa
       olemassa; voit k√§ytt√§√§ ‚Äėar s‚Äô tai ranlib -komentoja halutessasi
       päivittää symbolitaulun.

    r   Lisää  tiedostoja arkistoon (korvaten arkistossa jo olevat
       samannimiset j√§senet). T√§m√§ toiminto eroaa toiminnosta ‚Äėq‚Äô
       siten, että arkistosta poistetaan ensin jäsenet , joilla on sama
       nimi kuin lisättävillä tiedostoilla.

       Jos jokin tiedostoniminä annetuista  tiedostoista  ei  ole
       olemassa, ar tulostaa virheilmoituksen eikä poista arkistosta
       vastaavannimisiä jäseniä.

       Oletusarvoisesti uudet jäsenet lisätään arkiston loppuun. Voit
       kuitenkin k√§ytt√§√§ optioita ‚Äėa‚Äô, ‚Äėb‚Äô, tai ‚Äėi‚Äô m√§√§ritell√§ksesi
       uuden jäsenen aseman suhteessa toiseen jäseneen.

       Optio ‚Äėv‚Äô k√§ytettyn√§ t√§m√§n toiminnon kanssa aikaansaa jokaisen
       lis√§tyn j√§senen nimen tulostuksen, sek√§ lis√§ksi kirjaimen ‚Äėa‚Äô
       tai ‚Äėr‚Äô kuvaamaan sit√§, lis√§ttiink√∂ (ilman vanhan j√§senen
       poistamista) vai korvattiinko jäsen.

    t   Tulosta taulukko, joka kuvaa arkiston sisältöä tai ne tiedostot,
       joiden nimet on annettu tiedostoniminä ja jotka ovat olemassa
       arkistossa. Normaalisti vain jäsenen nimi tulostetaan. Jos
       haluat nähdä myös tiedoston oikeudet, aikaleiman, omistajan,
       ryhm√§n ja koon, voit antaa toiminnolle option ‚Äėv‚Äô.

       Jos et anna yhtään tiedostonnimeä, kaikki arkistossa olevat
       tiedostot tulostetaan.

       Jos arkistossa on useampi kuin yksi samanniminen tiedosto (esim.
       ‚Äėhuu‚Äô arkistossa ‚Äėhaa.a‚Äô), ‚Äėar t haa.a huu‚Äô tulostaa vain
       ensimmäisen  löytämänsä  tiedoston.  Kaikkien  samannimisten
       tiedostojen listaaminen vaatii arkiston täydellisen sisällön
       tulostamista, esim: ‚Äėar t haa.a‚Äô.

    x   Palauta jäseniä (nimetty tiedostoniminä)  arkistosta.  Voit
       k√§ytt√§√§ ‚Äėv‚Äô -optiota jos haluat, ett√§ ar listaa jokaisen
       palautettavan tiedoston nimen.

       Jos et anna toiminnolle yhtään tiedostoa, kaikki arkistossa
       olevat tiedostot palautetaan.

    Joukko optioita (mod) voi seurata välittömästi (ilman välilyöntiä)
    toimintoa kuvaavaa kirjainta p. Optioilla voi vaikuttaa toiminnon
    käyttäytymiseen:

    a   Lisää uudet tiedostot olemassaolevan jäsenen jälkeen. Jos käytät
       optiota a, olemassaolevan arkiston jäsenen nimen on oltava
       annettu option jäsennimenä, ennen arkiston nimen antamista.

    b   Lisää uudet tiedostot ennen olemassaolevaa arkiston jäsentä.
       Jos käytät optiota b, olemassaolevan arkiston jäsenen nimen on
       oltava  annettu  option  jäsennimenä, ennen arkiston nimen
       antamista (sama kuin ‚Äėi‚Äô).

    c   Luo arkisto. Annettu arkisto luodaan aina, jos se ei ole
       olemassa, kun päivitystoiminto on annettu. Tällöin tulostetaan
       kuitenkin varoitus ellei sitä tätä optiota käyttämällä ole
       nimenomaan estetty.

    f   Lyhennä nimet arkistossa. ar sallii normaalisti mielivaltaisen
       pitkät tiedostonnimet. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa sen,
       että  luodut  arkistot  eivät  ole yhteensopivia joidenkin
       järjestelmien oman ar-ohjelman kanssa. Jos tämä  aiheuttaa
       ongelmia,  f  -optiota  voidaan käyttää tiedostojen nimien
       lyhentämiseen niiden arkistoon lisäyksen yhteydessä.

    i   Lisää uudet tiedostot ennen olemassaolevaa arkiston jäsentä.
       Jos käytät optiota b, olemassaolevan arkiston jäsenen nimen on
       oltava annettu option jäsennimenä,  ennen  arkiston  nimen
       antamista (sama kuin ‚Äėb‚Äô).

    l   Tämä optio on sallittu yhteensopivuussyistä, mutta sillä ei ole
       mitään vaikutusta.

    o   Säilytä alkuperäiset jäsenten aikaleimat palautuksen yhteydessä.
       Jos tätä optiota ei anneta, arkistosta palautetut tiedostot
       saavat aikaleimansa palautushetken mukaan.

    s   Kirjoita indeksitaulu arkistoon tai päivitä olemassaoleva taulu
       vaikka arkistoon ei tehtäisikään muita muutoksia. Tätä optiota
       voidaan käyttää yksinään tai se voidaan yhdistää johonkin
       toimintoon.  ‚Äėar s‚Äô -komennon suorittaminen arkistolle vastaa
       toiminnoltaan ‚Äėranlib‚Äô -komentoa.

    u   Normaalisti ar r... lisää kaikki annetut tiedostot arkistoon.
       Jos haluat lisätä vain ne tiedostot, jotka ovat uudempia kuin
       arkistossa jo olevat samannimiset jäsenet, käytä tätä optiota.
       ‚Äėu‚Äô-optio on sallittu vain toiminnon ‚Äėr‚Äô (korvaa) kanssa.
       Erityisesti yhdistelm√§ ‚Äėqu‚Äô ei ole sallittu, koska aikaleimojen
       tarkistaminen h√§vitt√§isi nopeushy√∂dyn ‚Äėq‚Äô-toiminnosta.

    v   Tämä optio aikaansaa sen, että ar tulostaa toimintoon liittyvää
       lisäinformaatiota. Esimerkiksi  monet  toiminnot  tulostavat
       käsiteltävät tiedostonimet, kun niitä käytetään yhdessä option
       ‚Äėv‚Äô kanssa.

    V   Tämä optio tulostaa ar-ohjelman versionumeron.

COPYING

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

KATSO MY√ĖS

    ‚Äėbinutils‚Äô info-j√§rjestelm√§ss√§; The GNU Binary Utilities, Roland H.
    Pesch (October 1991), nm(1), ranlib(1)