Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    GNU as - järjestelmäriippumaton GNU-assemblerkääntäjä.

YLEISKATSAUS

    as [-a[dhlns]=tiedosto]] [-D] [--defsym SYM=ARVO] [-f] [-I polku] [-K]
    [-L] [-M | --mri] [-o objektitiedostot] [-R] [-v] [-w]
    [-- | tiedostot...]

    vain-i960 -valitsimet:
    [-ACA|-ACA_A|-ACB|-ACC|-AKA|-AKB|-AKC|-AMC] [-b] [-no-relax]

    vain-m680x0 -valitsimet:
    [-l] [-mc68000|-mc68010|-mc68020]

KUVAUS

    GNU as sisältää todellisuudessa useita assemblerkääntäjiä. Jos käytät
    tai olet käyttänyt GNU-assemblerkääntäjää jossain laiteympäristössä,
    huomaat, että se on samankaltainen myös muissa laiteympäristöissä.
    Objektitiedostomuodot, useimmat  kääntäjäkomennot  (kutsutaan  myös
    pseudo-kskyiksi) ja kielioppi ovat yhteisiä eri laiteympäristöissä.

    Lisätietoa GNU as:n käyttämästä kieliopista ja pseudo-käskyistä on
    nähtävillä info-sivuilla as:n kohdalla tai manuaalissa Using as: The
    GNU Assembler.

    as on ensisijaisesti tarkoitettu kääntämään GNU C-kääntäjän tulostetta
    ld-linkkerin käyttöön. Siitä huolimatta olemme yrittäneet saada as:n
    kääntämään oikein kaiken, minkä natiivi assemblerkääntäjä kääntäisi.
    Tämä ei tarkoita sitä, että as käyttäisi aina samaa syntaksia kuin muut
    assemblerkääntäjät  samalle  arkkitehtuurille; tiedämme esimerkiksi
    useita epäyhteensopivia versioita 680x0-assemblerkielen syntaksista.

    Joka  kerta  kun  ajat  as:n,  se  kääntää  ainoastaan  yhden
    lähdekooditiedoston.  Lähdekoodi voi koostua useammasta tiedostosta.
    (Huomaa, että vakiosyöte on myös tiedosto.)

    Jos as:lle ei anna tiedoston nimeä, se yrittää lukea vakiosyötettä,
    joka todennäköisesti on sinun terminaalisi. Paina crtl-D kertoaksesi
    as:lle, että syötteessä ei ole enää käännettävää.  Käytä  ‘--’
    komentorivillä, jos tarvitset tiettyä nimeä vakiosyötetiedostolle.

    as voi tulostaa varoituksia ja virheilmoituksia virhetulosteeseen
    (yleensä terminaalisi). Tätä ei pitäisi tapahtua, kun kääntäjä ajaa
    as:n automaattisesti. Varoitukset on oletuksena tehty niin, että as
    jatkaa viallisen ohjelman  kääntämistä;  vakavat  virheilmoitukset
    pysäyttävät kääntämisen.

OPTIOT

    -a   Aseta assemblyluettelot. On myös erilaisia alivalitsimia. d
       Ohita debuggausohjeet. h Sisällytä korkeamman tason lähdekoodi;
       tämä on valittavissa ainoastaan, jos lähdekooditiedosto on
       löydettävissä ja se on käännetty -g parametrillä.  l Sisällytä
       assemblyluettelot.  n Ohita muodon käsittely. s Sisällyttää
       symboliluettelot.  = tiedosto Aseta luettelotiedoston nimi;
       tämän täytyy olla viimeinen alivalitsin. Oletuksena käytössä on
       alivalitsimet hls.

    -D   Tämä valitsin hyväksytään vain  skriptien  yhteensopivuuden
       vuoksi; as:aa käytettäessä se ei tee mitään.

    --defsym SYM=ARVO
       Määritä symbolin SYM arvoksi ARVO ennen kääntämistä. ARVO:n
       täytyy olla kokonaislukuvakio. Kuten C:ssä, 0x-alkuiset ovat
       heksadesimaalinumeroita, ja 0-alkuiset oktaalinumeroita.

    -f   ‘‘fast’’--ohita  esikäsittely (oletetaan että lähdekoodi on
       kääntäjän jälkeä).

    -I polku
       Lisää polku listaan, josta haetaan .include-direktiivejä.

    -K   Näytä varoitus, kun erotustaulukoita  on  muutettu  pitkän
       relatiivisen hypyn vuoksi.

    -L   Säilytä paikalliset symbolit (symbolitaulukossa), ‘L’-alkuisina.

    -M, --mri
       Käännä MRI-yhteensopivassa moodissa.

    -o objektitiedosto
       Nimeä objektitiedosto, jonka as tekee.

    -R   Yhdistä data- ja tekstiosasto.

    -v   Kerro as:n versio.

    -W   Poista varoitukset.

    -- | tiedostot...
       Käännettävät tiedostot. (Vakiosyöte on --)

    -Avar (Jos  konfiguroitu  Intel  960:lle.)   Määritä,   mikä
       960-arkkitehtuurin muunnos on kohteena.

    -b   (Jos  konfiguroitu  Intel 960:lle.)  Lisää koodi keräämään
       tilastoja haarautumista.

    -no-relax
       (Jos konfiguroitu Intel 960:lle.)  Älä muuta vertailu- ja
       haarautumiskäskyjä  pitkiksi relatiivisiksi hypyiksi; lopeta
       virheeseen jos välttämätöntä.

    -l   (Jos konfiguroitu Motorola 68000:lle).
       Lyhennä viittaukset määrittelemättömiin symboleihin  sanaksi
       kahden sijaan.

    -mc68000|-mc68010|-mc68020
       (Jos konfiguroitu Motorola 68000:lle).
       Määritä, mikä prosessori 68000-perheestä on kohteena (oletus
       68020).

    Valitsimet voivat olla missä tahansa järjestyksessä ennen, välissä tai
    jälkeen tiedostonimien. Tiedostonimien järjestys on tärkeä.

    ‘--’ (kaksi viivaa) pelkästään nimeää vakiosyöteen tiedostoksi, yhtenä
    käännettävänä tiedostona as:lle.

    Kaikki komentoriviparametrit, jotka alkavat tavuviivalla (‘-’) ovat
    valitsimia,  poikkeuksena  ‘--’.  Jokainen  valitsin muuttaa as:n
    käyttäytymistä. Valitsimen muuttaminen ei vaikuta muiden valitsimien
    toimintaan.  Kaikki valitsimet ovat muotoa ‘-’ ja perässä yksi tai
    useampi kirjain; isot ja pienet kirjaimet merkitsevät eri asioita.
    Kaikki valitsimet ovat valinnaisia.

    ‘-o’-valitsimen  jälkeen tulee olla täsmälleen yksi tiedostonimi.
    Tiedostonimi voi  seurata  välittömästi  (yhteensopiva  vanhempien
    assemblerkääntäjien kanssa) tai seuraavana parametrina (GNU-standardi).

    Nämä kaksi komentoriviä tarkoittavat samaa:
    as -o minun-objekti-tiedosto.o höpöhöpö.s
    as -ominun-objekti-tiedosto.o höpöhöpö.s

COPYING

    Copyright (c) 1991, 1992 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

KATSO MYÖS

    infon kohdasta ‘as’; Using as: The GNU Assembler; gcc(1), ld(1).