Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    aumix - Ohjaa laitetta /dev/mixer tai /dev/mixer1

YLEISKATSAUS

    aumix     [-<laiteoptio>[     ]<taso>|q[uery],[-<laiteoptio>[
    ]<taso>|q[uery]],...] [-d] [-h] [-I{d|c}] [-L] [-q] [-S]

KUVAUS

    Tämä  ohjelma  ohjaa  äänimikserilaitetta.  Sitä  voi  käyttää
    komentoriviltä,  komentojonoista, skripteistä tai interaktiivisesti
    näppäimistön tai hiiren kanssa.

OPTIOT

  LAITEOPTIOT
    -v prosentit|q[uery]
       säädä äänenvoimakkuudeksi prosentit maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -b prosentit|q[uery]
       säädä  basson  tasoksi  prosentit  maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -t prosentit|q[uery]
       säädä diskantin tasoksi prosentit maksimista, tai  tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -s prosentit|q[uery]
       säädä MIDI-syntetisaattorin tasoksi prosentit maksimista, tai
       tulosta tämänhetkinen asetus

    -w prosentit|q[uery]
       säädä digitaaliäänen tasoksi prosentit maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -p prosentit|q[uery]
       säädä PC-piipperin tasoksi prosentit maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -l prosentit|q[uery]
       säädä linjasisäänmenon tasoksi prosentit maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -m prosentit|q[uery]
       säädä mikrofonin tasoksi prosentit maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -c prosentit|q[uery]
       säädä  CD:n  tasoksi  prosentit  maksimista,  tai  tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -x prosentit|q[uery]
       säädä imix-laitteen tasoksi prosentit maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -i prosentit|q[uery]
       säädä linjasisäänmenon tasoksi prosentit maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -o prosentit|q[uery]
       säädä linjaulosmenon tasoksi prosentit maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -1 prosentit|q[uery]
       säädä linja1:n tasoksi prosentit maksimista,  tai  tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -2 prosentit|q[uery]
       säädä  linja2:n  tasoksi prosentit maksimista, tai tulosta
       tämänhetkinen asetus

    -3 prosentit|q[uery]
       säädä linja3:n tasoksi prosentit maksimista,  tai  tulosta
       tämänhetkinen asetus

  MUUT OPTIOT
    -d   säädä toissijaista mikseriä

    -h   näytä ohje käytöstä ja komentoriviparametreistä

    -Ic  käynnistä  aumix  interaktiivisena, koko ruutua käyttävällä
       käyttöliitymällä, graafiikkakirjaimilla varustettuna

    -Id  interaktiivinen, ilman grafiikkakirjaimia

    -L   Lataa asetukset tiedostosta $HOME/.aumixrc , tai /etc/aumixrc
       jos ensimmäistä ei ole

    -q   näytä kaikkien laitteiden asetukset

    -S   tallenna asetukset tiedostoon $HOME/.aumixrc

  ESIMERKKI
    aumix -v75 -m 0 -q

       Säätää  äänenvoimakkuuden  75 %:iin, mikrofonin nollaan ja
       tulostaa kaikki asetukset.

INTERAKTIIVINEN KÄYTTÖ

    Jos komentorivioptioita ei ole annettu ja aumix on käännetty ncurses-
    tuen kanssa, aumix ajetaan interaktiivisesti.

  ASETTELU
    Vasemmalla olevia säätimiä käytetään tasonsäätöön, oikealla olevia
    balanssinsäätöön. Laitteet, joita koneessasi ei ole, ovat harmaita ja
    niiden  vierestä  puuttuu  nimi.  Vain  stereolaitteilla  on
    balanssisäätimet.

  NÄPPÄIMET
    Seuraavat näppäimet kontrolloivat ohjelmaa interaktiivisessa tilassa:

    PgUp, PgDn, nuoli yls ja alas -nppimet

       valitsee uuden kontrollin

    Tab, Enter, <, >, pilkku ja piste

       vaihtaa tasonsäätimien ja balanssisäätimien välillä

    +, -, [, ], vasen ja oikea nuolinppin

       säätää kyseisen laitteen asetuksia.  + ja oikea nuolinppin
       lisäävät tasoa 5%:lla; - ja vasen nuolinppin vähentävät sitä
       saman verran. [ säätää sen 0%:iin ja ] säätää sen 100%:iin.
       Samat näppäimet toimivat vastaavasti balanssisäädöissä.

    Vlilynti
       vaihtaa äänitys- ja toistokontrollien välillä laitteissa, jotka
       ovat kykeneviä tähän.

    L tai l
       lataa asetukset tiedostosta $HOME/.aumixrc tai /etc/aumixrc, jos
       edellistä ei ole

    S tai s
       tallettaa asetukset tiedostoon $HOME/.aumixrc

    Esc, Q tai q

       lopettaa ohjelman

C-z, C-d ja C-c -näppäimet toimivat normaalisti (ruutu päivitetään, kun aumix
  HIIRI
    Interaktiivisessa tilassa aumix voi käyttää hiirtä, jos gpm  on
    käynnissä ja aumix on käännetty gpm-tuen kanssa. Jos gpm ei ole
    käynnissä, mutta gpm-tuki on ohjelmassa, viesti mouse off ilmestyy
    ruudun ylälaitaan, ja ohjelma käyttää vain näppäimistöä. Jos gpm on
    käynnissä, useimpia toimintoja voi käyttää  hiirellä.  Hiiri  on
    aktiivinen, kun jokin sen napeista on pohjassa. Aktiivisena se toimii
    seuraavilla tavalla:

    - kontrollin päällä hiiri säätää kontrollin vastaamaan osoittimen
    paikkaa.

    -  äänitys/toistoindikaattorin  päällä  hiiri  vaihtaa toisto- ja
    äänityssäätöjen välillä.

    - ylälaidassa olevien Quit, Load ja Save -nappien ensimmäisen kirjaimen
    painaminen suorittaa ko. toiminnon.

TIEDOSTOT

    $HOME/.aumixrc sisältää tallennetut asetukset.

VERSIO

    Tämä sivu vastaa versiota aumix 1.7, julkaistu 30. toukokuuta 1997.

BUGIT

    Suljettaessa ohjelma Esc-näppäimellä seuraa pieni viive. Näppäimen q
    käyttämistä sen sijasta  suositellaan.  Tasonsäädinten  säätäminen
    vaikuttaa balanssiin.

YLLÄPITÄJÄ

    Trevor Johnson <trevor@jpj.net>

KATSO MYÖS

    gpm(1)