Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    basename - poista tiedoston nimestä hakemistopolku ja pääte

YLEISKATSAUS

    basename nimi [pääte]
    basename {--help,--version}

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai
    epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaali dokumentoi basename-ohjelman GNU-version.  basename-
    komento  poistaa  alussa  olevan mahdollisen hakemistopolun nimi-
    merkkijonosta;jos pte on määritetty ja sama kuin nimi-jonon loppuosa,
    sekin  poistetaan.  basename  tulostaa  jäljelle  jääneen  osan
    alkuperäisestä jonosta vakiotulosteeseen.

  OPTIOT
    --help Tulosta lyhyt käyttöohje ja poistu.

    --version
       Tulosta versiotiedot ja poistu.