Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    chmod - muuta tiedoston käyttöoikeuksia

YLEISKATSAUS

    chmod  [-Rcfv]  [--recursive]  [--changes]  [--silent]  [--quiet]
    [--verbose] [--help] [--version] muutos kohde...

KUVAUS

    Tämä ohje käsittelee chmod:n GNU-versiota.  chmod muuttaa annettujen
    kohteiden  (tiedostot,  hakemistot...) käyttöoikeuksia komentorivin
    muutosparametrin mukaisesti.  muutos voi olla  symbolinen  esitys
    muutoksista tai uusi numeerinen arvo käyttöoikeusbiteille.

    Symbolinen esitys on muotoa ‘[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]’
    ja useita symbolisia esityksiä voidaan antaa pilkuilla erotettuina.

    Yksi tai useampia kirjaimista ’ugoa’ määrittää kenen käyttöoikeuksia
    tiedostoon muutetaan.  u kohdistaa toiminnon tiedoston omistajaan, g
    muihin käyttäjiin tiedoston omistajaryhmässä, ja o kaikkiin muihin
    (jotka  eivät  siis kuulu kahteen ensinmainittuun).  a kohdistaa
    toiminnon kaikkiin kolmeen edellä mainittuun. Jos mitään näistä ei
    anneta,  ohjelma  käyttää  oletusarvona  a:ta  paitsi  umask:ssa
    määriteltyjen bittien osalta, joihin ei kosketa.

    Operaattori ’+’ määrittää valitut käyttöoikeudet lisättäväksi entisiin,
    ’-’ poistettaviksi entisistä.  ’=’-operaattorilla oikeudet asetetaan
    tarkalleen annetuiksi entisistä käyttöoikeuksista riippumatta.

    Kirjaimet ’rwxXstugo’ määrittävät mitä käyttöoikeuksia  muutetaan:
    lukuoikeus (r), kirjoitusoikeus (w), suoritusoikeus (x), suoritusoikeus
    vain jos kohde on hakemisto tai sillä jo on suoritusoikeus (X), suorita
    omistajan  UID:llä  (u+s)  tai  GID:llä  (g+s), tallenna ohjelma
    sivutusalueelle (t) sekä omistajan (u), omistajaryhmän (g) ja muiden
    (o) nykyiset oikeudet.

    Edellä mainitut säännöt pätevät tiedostoihin. Hakemistojen ollessa
    kyseessä muutamien käyttöoikeuksien merkitys muuttuu.  Seuraavassa
    merkittävimmät poikkeukset: Oikeus listata tiedostot (r), oikeus luoda
    ja poistaa tiedostoja (w), pääsy hakemistoon ja siellä sijaitseviin
    tiedostoihin (jos niiden käyttöoikeudet sen sallivat) (x), aseta
    luotavan tiedoston (hakemiston) omistajaryhmä samaksi kuin  tällä
    hakemistolla  (s),  estä sellaisten tiedostojen poistaminen joita
    käyttäjä ei omista, vaikka hänellä onkin kirjoitusoikeus hakemistoon
    (t).

    Numeerinen  arvo  käyttöoikeusbiteille annetaan oktaalijärjestelmän
    numerona. Arvo koostuu 1-4 oktaalinumerosta (0-7).  Numerot voidaan
    laskea laskemalla halutut bitit yhteen. Pois jätettyjen numeroiden
    oletetaan olevan edeltäviä nollia. Jokaiseen numeroon vaikuttaa kolme
    bittiä, ja ensimmäinen numeroista voidaan laskea seuraavista: aseta
    käyttäjä suoritettaessa (4), aseta ryhmä suoritettaessa (2) ja tallenna
    ohjelma  sivutusalueelle  (1).  Toinen numero määrittää omistajan
    oikeudet, kolmas omistajaryhmän oikeudet ja neljäs muiden oikeudet.
    Kolme  viimeistä  koostuvat seuraavista biteistä: lukuoikeus (4),
    kirjoitusoikeus (2) ja suoritusoikeus (1). Koska  numeerinen  ja
    symbolinen esitystapa ovat vain kaksi esitystapaa samalle asialle,
    pätevät myös numeerisina annettuihin käyttöoikeuksiin em. poikkeukset
    hakemistojen kohdalla.

    chmod  ei  muuta  symbolisten  linkkien  käyttöoikeuksia,  koska
    chmod(2)-käyttöjärjestelmäkutsu ei voi muuttaa niiden käyttöoikeuksia.
    Tästä ei ole haittaa, koska symbolisten linkkien käyttöoikeuksia ei
    koskaan käytetä. Jos chmod:lle annetaan kohde, joka on symbolinen
    linkki, se muuttaa sen osoittaman tiedoston käyttöoikeuksia linkin
    sijaan.

    Toisaalta chmod jättää täysin huomiotta symboliset linkit (ja niiden
    osoittamat tiedostot), jotka se löytää rekursiivisesti hakemistoja
    tutkiessaan.

  OPTIOT
    -c, --changes
       Tulostaa tiedot niistä tiedostoista, joiden  käyttöoikeudet
       muuttuivat.

    -f, --silent, --quiet
       Komento  ei  tulosta  virheilmoituksia tiedostoista, joiden
       käyttöoikeuksia ei voitu muuttaa.

    -v, --verbose
       Tulosta tiedot kaikista tiedostoista ja niiden käyttöoikeuksien
       muutoksista.

    -R, --recursive
       Muuta  kaikkien tiedostojen ja hakemistojen käyttöoikeuksia
       annetuissa   hakemistorakenteissa   (kohteina   annetuista
       hakemistoista alkavissa hakemistorakenteissa) rekursiivisesti.

    --help Tulostaa tietoja komennon käytöstä ja poistuu onnistuneesti
       ilman muita toimia.

    --version
       Tulostaa ohjelman versiotiedot ja poistuu onnistuneesti ilman
       muita toimia.

VAROITUS

    Tämä suomennos pohjautuu vanhaan englanninkieliseen dokumenttiin. Tämä
    ohje saattaa olla osittain virheellinen ja epätarkka.

    Huolimaton käyttö voi heikentää järjestelmän tietosuojaa.  Erityistä
    varovaisuutta  tulee  noudattaa lisättäessä kirjoitusoikeuksia tai
    asetettaessa suoritettavan ohjelman  käyttöoikeudet  samaksi  kuin
    omistajalla tai omistajaryhmällä.