Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    chown - muuta tiedostojen ryhmä- ja käyttäjäomistussuhteita

YLEISKATSAUS

    chown [-Rcfv] [--recursive] [--changes] [--help] [--version] [--silent]
    [--quiet] [--verbose] [käyttäjä][:.][ryhmä] tiedosto...

KUVAUS

    Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai
    puutteellinen. Texinfo-ohjeisto on nyt ensisijainen tietolähde.

    Tämä ohje kuvaa komennon chown GNU-version toiminnan. chown muuttaa
    jokaisen annetun tiedoston  käyttäjä-  ja/tai  ryhmäomistussuhteen
    ensimmäisen, ei-optiollisen argumenttinsa mukaisesti. Jos ainoastaan
    käyttäjätunnus (tai käyttäjänumero) on ilmoitettu, tämä käyttäjä tulee
    tiedostojen  omistajaksi  eikä  omistajaryhmää  muuteta.  Jos
    käyttäjätunnuksen jälkeen on piste tai kaksoispiste sekä ryhmätunnus
    (tai ryhmänumero) ilman välilyöntejä, myös tiedostojen omistajaryhmä
    muutetaan. Jos käyttäjän nimeä seuraa kaksoispiste tai pilkku ilman
    ryhmätunnusta,  tämä  käyttäjä  tulee  tiedostojen omistajaksi ja
    omistajaryhmä muutetaan kyseisen käyttäjän ryhmäksi. Jos kaksoispiste
    tai piste on ilmoitettu ilman käyttäjätunnusta, vain tiedostojen
    omistajaryhmä muutetaan; tässä tapauksessa chown suorittaa  samat
    toiminnot kuin chgrp.

  OPTIOT
    -c, --changes
       Selosta sanallisesti omistussuhteen muutokset vain silloin, kun
       omistussuhde todella muuttuu.

    -f, --silent, --quiet
       Älä tulosta virheilmoitusta tiedostoista, joiden omistussuhteen
       muutos ei onnistunut.

    -v, --verbose
       Selosta sanallisesti omistussuhteen muutokset.

    -R, --recursive
       Muuta  rekursiivisesti  hakemistojen  ja  niiden sisältöjen
       omistussuhteita.

    --help Tulosta käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistu.

    --version
       Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.