Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    chroot - aja ohjelma tai komentotulkki käyttäen eri juurihakemistoa

YLEISKATSAUS

    chroot [--help] [--version] hakemisto [komento...]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla epätarkka tai
    epätäydellinen. Texinfo-dokumentti on nykyään virallinen tiedonlähde.

    Tämä käsikirjasivu dokumentoi GNU-version ohjelmasta chroot. chroot
    ajaa komennon  vaihtaen  tiedostonimien  tulkitsemisessa  käytetyn
    juurihakemiston määrättyyn hakemistoon. Jos komentoa ei ole annettu,
    chroot   käynnistää   ‘SHELL’-ympäristömuuttujan   määrittelemän
    komentotulkin; oletusasetus on /bin/sh.

  OPTIOT
    --help Näyttää käyttöohjeen.

    --version
       Tulostaa versiotiedot.

  HUOMIOITAVAA
    Useissa järjestelmissä vain pääkäyttäjä voi vaihtaa juurihakemistoa.