Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    chsh - vaihtaa sisäänkirjautumisessa käytetyn komentotulkin

YLEISKATSAUS

    chsh [ -s komentotulkki ] [ -l ] [ -u ] [ -v ] [ käyttäjätunnus ]

KUVAUS

    chsh  -  käytetään  vaihtamaan  sisäänkirjautumisessa  käytetty
    komentotulkki. Jos komentotulkkia ei ole annettu komentorivillä, chsh
    kysyy sitä.

  HYVÄKSYTTÄVÄT KOMENTOTULKIT
    chsh hyväksyy minkä tahansa ajattavan tiedoston, jolle annetaan koko
    tiedostonimi polkuineen. Se kuitenkin varoittaa, jos komentotulkki ei
    ole määritelty /etc/shells-tiedostossa.

OPTIOT

    -s, --shell
       Määrittele sisäänkirjautumisessa käytetty komentotulkki.

    -l, --list-shells
       Tulostaa  listan  komentotulkeista,  jotka  ovat määritelty
       /etc/shells -tiedostossa ja sulkee ohjelman.

    -u, --help
       Tulostaa ohjeen ja sulkee ohjelman.

    -v, --version
       Tulostaa versiota koskevan informaation ja sulkee ohjelman.

TEKIJÄ

    Salvatore Valente <svalente@mit.edu>

KATSO MYÖS

    login(1), passwd(5), shells(5),