Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    cksum - laske tiedoston tavut ja tarkistussumma

YLEISKATSAUS

    cksum [--help] [--version] [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai
    epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä ohjesivu dokumentoi cksum-ohjelman GNU version.  cksum laskee
    jaksottaisen  vastaavuustarkastuksen  (CRC)  jokaisesta  annetusta
    tiedostosta tai vakiosyötteestä, jos argumentiksi joko ei anneta yhtään
    tiedostonimeä tai tiedostonimeksi annetaan ’-’. cksum tulostaa kunkin
    tiedoston CRC-summan, tiedostossa olevien tavujen määrän sekä tiedoston
    nimen, paitsi jos ohjelmalle ei anneta yhtään argumenttia.

    cksum-ohjelmaa käytetään tavallisesti varmistamaan, että tiedostot,
    jotka on siirretty epävarmoilla siirtotavoilla (kuten verkoitse) eivät
    ole korruptoituneet. Korruptoituneet tiedostot havaitaan, kun verrataan
    alkuperäisten tiedostojen cksum-tulostetta siirrettyjen tiedostojen
    cksum-tulosteisiin.  CRC-algoritmi on määritelty POSIX.2-standardissa.
    Se ei ole yhteensopiva BSD tai System V sum-ohjelmien kanssa, vaan on
    tehokkaampi.

    --help Tulosta  lyhyt  käyttöohje ja poistu ohjelmasta palauttaen
       onnistumista ilmaiseva paluukoodi.

    --version
       Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.