Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    cp - kopioi tiedostoja

YLEISKATSAUS

    cp [lisäargumentit] lähde kohde
    cp [lisäargumentit] lähde... hakemisto
    Optiot:
    [-abdfilprsuvxPR] [-S backup-suffix] [-V {numbered,existing,simple}]
    [--backup] [--no-dereference] [--force] [--interactive] [--one-file-
    system]   [--preserve]   [--recursive]  [--update]  [--verbose]
    [--suffix=backup-suffix] [--version-control={numbered,existing,simple}]
    [--archive] [--parents] [--link] [--symbolic-link] [--help] [--version]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää  ylläpidetä  ja  se  saattaa  olla
    riittämätöntä ja epätarkkaa. Texinfo-dokumentaatio on ensisijainen
    tietolähde.

    Tämä man-sivu kertoo cp -komennon GNU-version toiminnan.

    Jos cp:lle annettu viimeinen argumentti on olemassa oleva hakemisto, cp
    kopioi jokaisen annetun tiedoston samannimiseen tiedostoon kyseiseen
    hakemistoon.

    Jos ainoastaan kaksi tiedostonimeä on annettu, cp kopioi ensimmäisen
    tiedoston  toiseksi.  Virheilmoitus  tulostetaan, mikäli viimeinen
    argumentti ei ole hakemisto tai useampi kuin kaksi tiedostonimeä on
    annettu.

    Oletusarvoisesti cp ei kopioi hakemistoja.

  OPTIOT
    -a, --archive
       Säilyttää  mahdollisimman  hyvin  alkuperäisten  tiedostojen
       rakenteen ja atribuutit. Sama kuin -dpR.

    -b, --backup
       Tekee varmuuskopiot tiedostoista.

    -d, --no-dereference
       Kopioi symboliset linkit symbolisina linkkeinä sen sijaan, että
       kopioisi  tiedostot,  joihin  symboliset linkit osoittavat.
       Säilyttää kopioissa alkuperäisten tiedostojen väliset symboliset
       linkkisuhteet.

    -f, --force
       Tuhoaa jo olemassa olevat kohdetiedostot.

    -i, --interactive
       Ilmoittaa, mikäli olemassa olevat kohdetiedostot ovat vaarassa
       tulla ylikirjoitetuiksi.

    -l, --link
       Tekee tiedostojen kopioimisen sijaan lähdetiedostoista linkit
       kohdehakemistoon.

    -P, --parents
       Muodostaa   jokaisen   kohdetiedoston  nimen  lisäämällä
       kohdehakemiston nimeen kauttaviivan ja lähdetiedoston nimen
       polkuineen.  Viimeisen argumentin täytyy olla kohdehakemiston
       nimi.

       Esimerkiksi komento ’cp --parents a/b/c joku_hakemisto’ kopioi
       hakemistopuun  a/b/  päässä olevan tiedoston c hakemistoon
       joku_hakemisto/a/b/c muodostaen myös puuttuvat alihakemistot.

    -p, --preserve
       Säilyttää alkuperäisten tiedostojen omistus-, ryhmä-, oikeus-,
       ja aikatiedot.

    -r   Kopioi hakemistot rekursiivisesti, kopioiden kaikki tiedostot
       normaalisti.

    -s, --symbolic-link
       Tekee symboliset linkit sen sijaan, että kopioisi tiedostot.
       Kaikkien tiedostonimien täytyy olla absoluuttisia, eli elleivät
       lähde-  ja  kohdetiedostot  ole  samassa  hakemistossa,
       lähdetiedostojen täytyy sisältää polkutiedot juurihakemistosta
       (/) lähtien.

       Tämä lisäargumentti tuottaa virheilmoituksen, mikäli systeemi ei
       tue symbolisia linkkejä.

    -u, --update
       Ei kopioi tiedostoja, mikäli kohdetiedostolla on sama tai
       uudempi muutospäivämäärä.

    -v, --verbose
       Tulostaa jokaisen kopioitavan tiedoston nimen ennen kopiointia.

    -x, --one-file-system
       Hylkää   kaikki   alihakemistot,   jotka   ovat   eri
       tiedostojärjestelmissä kuin se, josta kopiointi aloitettiin.

    -R, --recursive
       Kopioi hakemistot rekursiivisesti.

    --help Tulostaa ohjelman käyttöohjeet.

    --version
       Tulostaa versiotiedot.

    -S, --suffix backup-suffix
       Tarkennin,  jota  käytetään   tehtäessä   yksinkertaisia
       varmuuskopioita.   Voidaan  asettaa  SIMPLE_BACKUP_SUFFIX-
       ympäristömuuttujan  avulla,  joka  voidaan  korvata  tällä
       lisäargumentilla.  Jos kumpaakaan ei ole annettu, oletusarvo on
       ’~’ kuten Emacsissa.

    -V, --version-control {numbered,existing,simple}
       Varmuuskopioiden  tyyppi  voidaan  asettaa  VERSION_CONTROL-
       ympäristömuuttujalla,   joka   voidaan   korvata   tällä
       lisäargumentilla.

       Jos kumpaakaan ei ole annettu, oletusarvoinen varmuuskopion
       tyyppi on ’existing’. VERSION_CONTROL-ympäristömuuttujan arvo
       ja cp-komennolle annettu -V lisäargumentti toimivat samoin kuin
       GNU Emacsin ’version-control’-muuttuja: Myös ne tunnistavat
       synonyymejä, jotka ovat kuvaavampia.

       Käytettävissä  olevia  arvoja  ovat  (uniikit  lyhenteet
       hyväksytään):

       ‘t’ tai ‘numbered’
           Tekee aina numeroidut varmuuskopiot.

       ‘nil’ tai ‘existing’
           Tekee  numeroidut  varmuuskopiot  ainoastaan  niistä
           tiedostoista, jotka ovat jo  valmiiksi  numeroituja.
           Yksinkertaiset kopiot muista.

       ‘never’ tai ‘simple’
           Tekee aina yksinkertaiset varmuuskopiot.