Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    cut - poistaa osia tiedostojen joka riviltä

YLEISKATSAUS

    cut  {-b  tavulista, --bytes=tavulista} [-n] [--help] [--version]
    [tiedosto...]

    cut {-c merkkilista, --characters=merkkilista} [--help] [--version]
    [tiedosto...]

    cut  {-f  kenttälista,  --fields=kenttälista}  [-d  erotin]  [-s]
    [--delimiter=erotin]  [--only-delimited]   [--help]   [--version]
    [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai
    epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaali dokumentoi cut -ohjelman GNU-version. cut tulostaa osia
    syöttötiedostojen joka riviltä tai vakiosyötteestä, jos tiedostoja ei
    nimetä tai nimenä on ’-’. Tulostettavat osat määritellään optioilla.

  OPTIOT
    tavulista, merkkilista, ja kenttlista koostuvat luvuista tai väleistä
    (kaksi  viivalla  erotettua lukua), erotettuina pilkuilla.  Rivin
    ensimmäisen tavun, merkin tai kentän järjestysluku on 1. Välit voivat
    olla vajaita, ‘-m’ on sama kuin ’1-m’; ‘n-’ merkitsee väliä ’n’ - rivin
    loppu.

    -b, --bytes tavulista
       Tulosta vain tavulistan määrittämät tavut.  Sarkaimet  ja
       palautusmerkit (backspace) ovat yhden tavun merkkejä.

    -c, --characters merkkilista
       Tulosta vain merkkilistan määrittämät merkit. Tällä hetkellä
       sama kuin -b, mutta kansainväliset merkistömäärittelyt voivat
       muuttua tulevaisuudessa. Sarkaimet ja palautusmerkit(backspace)
       ovat yhden tavun merkkejä.

    -f, --fields kenttlista
       Tulosta  vain  kenttlistan  määrittämät  kentät.  Kenttien
       oletuserotin on sarkain (TAB).

    -d, --delimiter erotin
       -f -option kanssa kenttien erottimena on sarkaimen sijasta
       erotin-parametrin ensimmäinen merkki

    -n   Monitavuisia merkkejä ei pilkota  (ei  tee  mitään  tässä
       versiossa).

    -s, --only-delimited
       -f -option kanssa, tulostetaan vain sellaiset rivit, joilla
       erotinmerkki esiintyy.

    --help Tulosta lyhyt käyttöohje ja poistu.

    --version
       Tulosta versiotiedot ja poistu.