Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    df - tulosta vapaa levytila

YLEISKATSAUS

    df  [-aikPv]  [-t tjt] [-x tjt] [--all] [--inodes] [--type=tjt]
    [--exclude-type=tjt]  [--kilobytes]  [--portability]  [--print-type]
    [--help] [--version] [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai
    epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaali dokumentoi df-ohjelman GNU-version. df tulostaa vapaan
    levytilan niillä levyosioilla, jotka sisältävät nimetyt tiedostot. Jos
    tiedostoja ei nimetä, tulostetaan kaikkien kytkettyjen osioiden vapaa
    tila.  Vapaa  tila  ilmoitetaan  1  kt  lohkoina,  paitsi  jos
    ympäristömuuttuja POSIXLY_CORRECT on  asetettu,  jolloin  ilmoitus
    annetaan 512 tavun lohkoina.

    Jos  argumentti nimeää levylaitetiedoston, joka sisältää kytketyn
    levyosion, df tulostaa vapaan tilan tuolla levyosiolla eikä sillä
    osiolla, joka sisältää nimetyn laitetiedoston (aina juuriosio). Tämä ei
    toimi   kytkemättömillä   osioilla,   koska   se   edellyttää
    käyttöjärjestelmäkohtaista tietoa tiedostojärjestelmän rakenteesta.

  OPTIOT
    -a, --all
       Listaa myös ne osiot, joilla on 0 lohkoa. Nämä ovat yleensä
       erikoisia pseudolaitteita, kuten /proc. Ne eivät vie tilaa
       fyysisiltä levyiltä.

    -i, --inodes
       Tulosta vapaan tilan sijaan i-noodien käyttö, eli tiedostojen
       nykyinen ja maksimimäärä osiolla.

    -k, --kilobytes
       Tulosta tiedot 1 kt lohkoina. Tämä sivuuttaa POSIXLY_CORRECT
       -muuttujan.

    -P, --portability
       Käytä  POSIX-tulostusformaattia.  Tämä  on samanlainen kuin
       oletusformaatti, paitsi että jokainen osio tulostetaan aina
       täsmälleen yhdelle riville. Jos levylaitteen nimi on tällöin
       pitempi kuin 20 merkkiä (yleensä  vain  verkkolaitteilla),
       sarakkeet eivät ole kohdistettuja eri riveillä.

    -T, --print-type
       Tulosta myös jokaisen osion tiedostojärjestelmätyyppi. Tyyppien
       nimiä voidaan käyttää argumentteina --type= tai --exclude-type=
       -optioille.

    -t, --type=tjt
       Tulosta vain osiot, joilla on tiedostojärjestelmätyyppi tjt.
       Yhdelle komennolle voidaan antaa useita -t -optioita. Oletuksena
       tulostetaan kaikki tyypit.

    -x, --exclude-type=tjt
       Älä tulosta osioita, joilla on tiedostojärjestelmätyyppi tjt.
       Yhdelle komennolle voidaan antaa useita -x -optioita. Oletuksena
       tulostetaan kaikki tyypit.

    -v   Ei vaikutusta, tuo yhteensopivuuden System V df -version kanssa.

    --help Tulosta lyhyt käyttöohje ja poistu.

    --version
       Tulosta versiotiedot ja poistu.