Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

       dirname - poista muu kuin hakemistonimi tiedostonimestä

YLEISKATSAUS

       dirname tiedostonimi
       dirname {--help,--version}

KUVAUS

       Tätä  dokumenttia  ei  enää ylläpidetä, ja se saattaa olla epätarkka ja
       puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

       Tämä manuaalisivu dokumentoi dirname  -ohjelman  GNU-version.   dirname
       näyttää  kaiken  muun,  paitsi  viimeisen ‘/’-merkkiin rajoittuvan osan
       tiedostonimest.  Jos  tiedostonimi  koostuu  yhdestä  osasta,  dirname
       näyttää ‘.’ (merkitsee nykyistä hakemistoa).

   OPTIOT
       --help Näytä lyhyt käyttöohje vakiotulosteessa.

       --version
              Näytä versiotiedot vakiotulosteessa.