Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    du - tulosta tiedostojen käyttämä levytila

YLEISKATSAUS

    du  [-abcklsxDLS]  [--all] [--total] [--count-links] [--summarize]
    [--bytes]  [--kilobytes]  [--one-file-system]   [--separate-dirs]
    [--dereference] [--dereference-args] [--help] [--version] [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai
    epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaali dokumentoi du-ohjelman GNU-version. du tulostaa jokaisen
    argumentin nimeämän tiedoston käyttämän levytilan; jos argumentti on
    hakemisto, myös sen alihakemistot listataan oletusarvoisesti. Käytetty
    tila ilmoitetaan oletuksena 1 kt lohkoina, paitsi jos ympäristömuuttuja
    POSIXLY_CORRECT on asetettu, jolloin käytetään 512 tavun lohkoja.

  OPTIONS
    -a, --all
       Tulosta kaikkien tiedostojen käyttämä tila erikseen, ei vain
       hakemistojen kokonaisarvo.

    -b, --bytes
       Tulosta koot tavuina.

    -c, --total
       Tulosta vain kaikkien argumenttien summa. Tätä voidaan käyttää
       poistamaan   tiettyjen   tiedostojen   koko   hakemiston
       kokonaisarvosta.

    -k, --kilobytes
       Tulosta  koot  kilotavuina.  Sivuuttaa  ympäristömuuttujan
       POSIXLY_CORRECT.

    -l, --count-links
       Lisää  uudestaan sellaisten tiedostojen koko, jotka on jo
       laskettu aiemmin kovan linkin vuoksi.

    -s, --summarize
       Tulosta  vain  jokaisen  argumentin  kokonaistilankäyttö,
       näyttämättä alihakemistoja erikseen.

    -x, --one-file-system
       Sivuuta alihakemistot, jotka ovat eri levyosiolla kuin ne, jotka
       on mainittu argumenteissä.

    -D, --dereference-args
       Seuraa  niitä  symbolisia  linkkejä,  jotka  on  nimetty
       argumenteissa. Ei vaikuta muihin symbolisiin linkkeihin. Tätä
       voi käyttää suoraan toiseen hakemistoon viittavien linkkien
       tutkimiseen.

    -L, --dereference
       Seuraa kaikkia symbolisia linkkejä, eli laske linkin koon sijaan
       sen tiedoston koko, johon kyseinen linkki viittaa.

    -S, --separate-dirs
       Laske kunkin hakemiston käyttämä tila erikseen, ilman sen
       alihakemistoja.

    --help Tulosta lyhyt käyttöohje ja poistu.

    --version
       Tulosta versiotiedot ja poistu.