Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    eject - poista siirrettävä media asemasta

YLEISKATSAUS

    eject -h
    eject [-f][-u][-v]
    eject [-f][-u][-v] <lempinimi>
    eject [-f][-u][-v] <laitenimi>
    eject -d
    eject -n
    eject -a on|1|off|0 [-v]
    eject -c <levypaikka> [-v]

KUVAUS

    Eject mahdollistaa siirrettävän median (yleensä CD-ROM, levyke tai
    Iomega Jaz tai Zip -levy) poistamisen asemasta  ohjelmallisesti.
    Komento voi myös ohjata joitakin CD-ROM-vaihtajia ja automaattista
    poistoa, jota jotkut laitteet tukevat.

    Jos  laitetta  ei  ole  määritelty,  käytetään  oletuslaitetta.
    Ympäristömuuttujaa CDROM voidaan käyttää oletuslaitteen määrittämiseen,
    muussa tapauksessa käytetään kääntäessä määritettyä oletusarvoa.

    Muita laitteita voidaan määrittää joko käyttämällä laitteen koko nimeä
    (esim. /dev/cdrom) tai lempinimeä.

KOMENTORIVIOPTIOT

    -h  Tämä  optio  kehottaa  ejectiä  näyttämään  lyhyen kuvauksen
      komentorivioptioista.

    -f  Normaalisti eject ei poista mediaa asemasta havaittuaan sen olevan
      käytössä. Tämä optio yrittää pakottaa poistamaan median vaikka se
      olisi liitetty.

    -u  Tämä optio kehottaa ejectiä yrittämään irrotusta (umount) ennen
      median poistoa.

    -v  Tällä optiolla eject näyttää enemmän tietoa siitä, mitä komento on
      tekemässä.

    -d  Tällä optiolla käynnistettynä eject näyttää oletuslaitteen nimen.

    -n  Tätä optiota käytettäessä eject näyttää tuetut lempinimet ja
      vastaavien laitteiden nimet.

    -a on|1|off|0
      Tämä optio ohjaa automaattista poistoa, jota jotkut laitteet
      tukevat.

    -c <levypaikka>
      Tällä  optiolla  voidaan  valita ATAPI/IDE CD-ROM -vaihtajan
      levypaikka. Tämän ominaisuuden käyttämiseen vaaditaan Linux 2.0
      tai uudempi.  CD-ROM-asema ei saa olla käytössä (liitetty tai
      soittamassa musiikki-CD:tä), kun levypaikan vaihtoa pyydetään.
      Huomaa myös, että vaihtajan ensimmäinen levypaikka on numeroltaan
      0, ei 1.

BUGIT/RAJOITUKSET

    Eject toimii vain niiden laitteiden kanssa, jotka tukevat CDROMEJECT-
    tai FDEJECT-ioctl:ää. Se toimii myös Jaz- ja Zip-asemien kanssa
    käyttämällä normaaleja SCSI-komentoja. Useimpien CD-ROM-asemien Linuxin
    alla pitäisi toimia.  Ainoat levykeasemat, joiden kanssa ejectiä on
    testattu, ovat Linuxin  SPARC-versiolla  toimivien  Sun-työasemien
    levykeasemia.

    Eject ei välttämättä pysty aina huomaamaan, onko laite liitetty
    (esimerkiksi jos sillä on useita nimiä). Jos laitteen nimi  on
    symbolinen linkki, eject seuraa linkkiä ja käyttää laitetta, johon
    linkki osoittaa. Eject tarkistaa myös asianmukaisesti, onko mikään
    laitteen osioista, jota yrität poistaa, liitetty. (Näin voisi tapahtua
    Jazin, Zipin, tai oikeastaan jopa CD-ROMin kanssa).

    Jos automaattinen poisto on päällä, media poistetaan asemasta aina
    tämän komennon ajamisen jälkeen, vaikka se olisi liitetty ja -f -optio
    käytössä. Kaikki Linuxin ytimen CD-ROM-ajurit eivät tue automaattista
    poistoa.

    Lempinimet asetetaan ejectin kääntämisen yhteydessä.

    Automaattisen poiston tilan selvittäminen ei ole mahdollista.

    Liitettyä levyä ei pitäisi pystyä poistamaan asemasta, mutta useimmat
    ydinajurit sallivat sen.

    Optio -u toimii irrottamisessa vain, jos käyttäjällä on oikeudet ajaa
    umount(8) tai eject ajetaan pääkäyttäjän oikeuksilla etkä ole liian
    kiireinen.

TEKIJÄ

    Ejectin kirjoitti Jeff Tranter (jeff_tranter@pobox.com) ja se on
    julkaistu GNU General Public Licensen ehtojen alaisena. Lisätietoja
    löydät tiedostosta COPYING ja huomautuksista lähdekoodissa.

    Erikoiskiitokset ehdotuksista ja korjauksista menevät  seuraaville
    henkilöille:
    Ben Galliart (bgallia@luc.edu)
    Dick Streefland
    Donnie Barnes (djb@redhat.com)
    Doug L. Hoffman (hoffman@cs.unc.edu)
    Grant Guenther (grant@torque.net)
    Mark Lord (mlord@pobox.com)
    Markus Pilzecker (markus.pilzecker@rhein-neckar.netsurf.de)

KATSO MYÖS

    mount(2), umount(2), mount(8), umount(8)
    /usr/src/linux/Documentation/cdrom/