Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    elm - vuorovaikutteinen sähköpostiohjelma

YLEISKATSAUS

    elm [ -achkKmrtwz ] [ -f kansio ] [ -d debug-taso ]
    elm [ -s otsikko ] osoite- tai aliaslista

KUVAUS

    Elm on vuorovaikutteinen, koko näytöllä toimiva sähköpostiohjelma, joka
    korvaa (vanhemmat) ohjelmat mail ja mailx.

    Elm:ä käytetään yleensä kolmella eri tavalla.  Yksi tapa on antaa
    ohjelmalle   osoitelista   komentoriviparametreina  käynnistyksen
    yhteydessä.  Tällä  tavoin  voi  lähettää  viestin  haluamilleen
    vastaanottajille  käyttäen  kaikkia  elm:istä normaalisti löytyviä
    asetuksia. Esimerkiksi komento:

      elm -s testi joe

    alustaa elm:n lähettämään viestin, jonka otsikko on "testi" aliakselle
    "joe"  ja käynnistää tekstieditorin viestin rungon kirjoittamista
    varten. Jos otsikkoa (englanniksi Subject, parametri -s) ei anneta,
    kysyy elm viestin otsikkoa erikseen.

    Toinen, yleensä tiedostojen lähettämisessä jne. käytetty, tapa on
    kertoa otsikko ja vastaanottajat komentorivillä ja käskeä elm:iä
    lukemaan lähetettävä viesti vakiosyötevirrasta, jonne halutut tiedostot
    on komentotulkin uudelleenohjaus-  ja  putkitustoimintojen  avulla
    ohjattu. Esimerkiksi:

      elm -s testi joe < test.c

    lähettää  "joe":lle  kopion  test.c-nimisestä tiedostosta. Viestin
    otsikoksi tulee jälleen "testi".  Kuten edellisessäkin esimerkissä,
    otsikkoparametri -s on nytkin valinnainen.

    Kolmas tapa käyttää elm:ä on olla antamatta sen paremmin otsikkoa,
    osoitteita kuin tiedostojakaan komentorivillä. Tällöin elm käynnistyy
    vuorovaikutteiseen tilaan, jossa voi lukea uusia ja tallennettuja
    viestejä, vastata niihin, kirjoittaa uusia viestejä jne.

    Komentorivivalitsimet:

     -a   Arrow, nuoli - näyttää nuolimaisen osoittimen yhden kirjaimen
         kokoisen ruudun sijasta.

     -c   Checkalias - laajentaa annetut aliakset ja palaa heti.

     -d taso Debug  -  asettaa  debug-tason  -  tulostus  tiedostoon
         "$HOME/ELM:debug.info"

     -f kansio
         Folder, kansio - avaa parametrina annetun kansion normaalin
         uudet viestit-kansion (incoming mailbox) sijaan.

     -h   Help, apua - listaa toimivat komentorivivalitsimet.

     -i tiedosto
         Include, liitä - liittää annetun tiedoston viestipuskuriin
         lähetettäväksi.

     -?   Synonyymi komennolle "-h".

     -k   Keypad, numeronäppäimet - pakottaa "HP terminal"-näppäimistön
         tunnistuksen  päälle  NEXT-,  PREV-  ja  HOME/SHIFT-HOME
         -näppäinten käyttöä varten.

     -K   Keypad + softkeys - kytkee HP-päätteillä päälle softkey-tuen.

     -m   Menu off, valikko pois - ei näytä valikkoa, vaan käyttää
         lisätilan  ylimääräisten  viestitunnisteiden  (headers)
         näyttämiseen.

     -s otsikko
         Subject, otsikko - määrittelee lähetettävän viestin otsikon.

     -t   tite - poistaa käytöstä termcap/terminfo ti/te -sarjan.

     -v   Version, versio - tulostaa version  ja  print  version
         konfiguraatiotietoja.

     -z   Zero, nolla - ei käynnistä Elm:ä ellei laatikossa ole uutta
         postia.

TEKIJÄ

    Elm Development Group

KATSO MYÖS

    Elm dokumentaatio-paketti. Paketin sisältö: Elm  Kyttopas,  Elm
    Hakuopas, Elm Alias System:n käyttöopas, Elm Forms Mode -opas, Elm
    Filter -opas, Elm konfigurointiopas

    checkalias(1L),  frm(1L),  mail(1),   mailx(1),   newalias(1L),
    printmail(1L), readmsg(1L)

TIEDOSTOT

    /usr/local/lib/elm-help.*     aputiedostot
    /usr/local/lib/aliases.text    järjestelmän alias-tiedosto
    /usr/local/lib/aliases.dir     järjestelmän aliaksien dbz-hakemisto
    /usr/local/lib/aliases.pag     järjestelmän  aliaksien  dbz-hash-
    taulukko
    /usr/local/lib/aliases    järjestelmän aliaksien data-taulukko
    /usr/local/lib/aliases.hash    järjestelmän aliaksien hash-taulukko
    /usr/local/lib/aliases.data    järjestelmän aliaksien data-taulukko
    $HOME/.elm/aliases.text    käyttäjän alias-tiedosto
    $HOME/.elm/aliases.dir    käyttäjän aliaksien dbz-hakemisto
    $HOME/.elm/aliases.pag       käyttäjän   aliaksien  dbz-hash-
    taulukko
    $HOME/.elm/aliases      käyttäjän aliaksien data-taulukko
    $HOME/.elm/elmrc       itse muokatut ohjelmaparametrit
    $HOME/.elm/elmheaders       itse  muokatut  viestitunnisteet
    (headers)
    /tmp/snd.$$          puskuri lähtevälle postille
    /tmp/mbox.logname       väliaikainen postilaatikko
    $HOME/ELM:debug.info        Debug-tuloste (kun debug on päällä)

DIAGNOSTIIKKA

    Pitäisi  tukea erikoisnäppäimistöjä/softkey:tä muillakin kuin HP:n
    päätteillä. (Kunpa vain termcap olisi niin tehokas!)

VIRHEILMOITUKSET OSOITTEESEEN:

    Syd Weinstein elm@DSI.COM  (dsinc!elm)

COPYRIGHTS

    Copyright 1988-1992 by The USENET Community Trust
    Johdettu Elm 2.0:sta, Copyright 1986, 1987 by Dave Taylor