Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    emacs - GNU-projektin Emacs

YLEISKATSAUS

    emacs [ komentorivivalitsimet ] [ tiedostot ... ]

KUVAUS

    GNU Emacs on Emacs-versio, jonka kirjoitti alkuperäisen (PDP-10)
    Emacsin tekijä Richard Stallman.

    Ensisijainen GNU Emacsin dokumentaatio on GNU Emacs Manuaalissa, jonka
    voit lukea Infolla, joka on osa Emacsia. Se kannattaa tarkistaa
    täydellistä ja  ajanmukaista  dokumentaatiota  tarvittaessa.  Tätä
    manuaalisivua päivitetään vain, kun joku sen vapaaehtoisesti tekee.
    Emacsin ylläpitäjät yrittävät minimoida ajan, joka  kuluu  tämän
    manuaalisivun ylläpitoon muiden hyödyllisempien projektien sijaan.

    GNU Emacsin toiminnallisuus sisältää kaiken, mitä muutkin Emacs-
    tekstieditorit sisältävät ja se on helposti laajennettavissa, sillä
    muokkauskomennot on kirjoitettu tulkattavalla Lisp-kielellä.

    Emacsissa on  laaja interaktiivinen ohjejärjestelmä, mutta sujuvuuden
    takaamiseksi sinun oletetaan osaavan käsitellä Emacsin ikkunoita ja
    puskureita.  CTRL-h (askelpalautin tai CTRL-h) siirtyy ohjetilaan.
    Johdatus (CTRL-h t) opettaa aloittelijoille perustiedot Emacsista
    muutamassa minuutissa. Help Apropos (CTRL-h a) etsii sinulle komennon
    hakusanan perusteella, Help Character (CTRL-h c) kertoo annettuun
    näppäinyhdistelmään sidotun toiminnon ja Help Function (CTRL-h f) kuvaa
    annetun Lisp-funktion.

    Emacsin Undo voi kumota useita muokkaustoimenpiteitä puskureissasi,
    joten on helppoa saada tiedot takaisin virheiden jälkeen.

    GNU Emacsin useat erikoispaketit osaavat lukea (RMail) tai lähettää
    (Mail) sähköpostia, muokata jäsentelyä (Outline), kääntää (Compile),
    ajaa komentotulkkeja Emacsin ikkunassa (Shell), ajaa Lispin read-eval-
    print-silmukkaa  (Lisp-Interaction-Mode)  ja  antaa  automaattista
    psykoterapiaa (Doctor).

    Laaja ohjekirja on olemassa, mutta muiden Emacsien käyttäjillä ei
    pitäisi olla suuria vaikeuksia kotiutuessaan ilman ohjekirjaa.  Uudet
    Emacsin  käyttäjät  oppivat helposti käyttämään perusominaisuuksia
    johdatuksen avulla ja käyttämällä itsedokumentointiominaisuuksia.

    Emacsin valitsimet

    Seuraavat valitsimet ovat yleisimmin tarvittuja:

    tiedosto
        Muokkaa tiedostoa.

    +numero Hyppää annetulle riville. (jätä pois välilyönti "+"-merkin ja
        numeron välistä).

    -q   Älä lataa käynnistystiedostoa.

    -u kyttj
        Lataa kyttjn käynnistystiedosto.

    -t tiedosto
        Käytä     määriteltyä     tiedostoa     päätteenä
        vakiosyötteen/vakiotulosteen sijasta.  Tämän  täytyy  olla
        ensimmäinen valitsin komentorivillä.

    Seuraavat valitsimet liittyvät Lispiin (nämä valitsimet tulkitaan
    esiintymisjärjestyksessään):

    -f funktio
        Suorittaa Lisp-funktion.

    -l tiedosto
        Suorittaa Lisp-koodin tiedostosta.

    Seuraavat valitsimet ovat hyödyllisiä, kun Emacsia käytetään eräajoon:

    -batch Muokkaa   eräajotilassa.   Editori   lähettää   viestit
        vakiovirhetulosteeseen.   Tämä  valitsin  täytyy  antaa
        ensimmäisenä. Sinun täytyy käyttää "-l"- ja "-f"-valitsimia
        kertoaksesi,  mitkä  tiedostot ajetaan ja mitä funktioita
        suoritetaan.

    -kill  Poistuu Emacsista eräajotilassa.  Muistithan,  että  Emacs
        tulkitsee valitsimet esiintymisjärjestyksessä.

    Emacsin ja X:n yhteiskäyttö

    Emacs on räätälöity toimimaan hyvin X-ikkunointijärjestelmässä. Jos
    ajat  Emacsia  X-järjestelmässä,  luo  Emacs  oman  X-ikkunansa.
    Todennäköisesti haluat käynnistää editorin tausta-ajoon, jotta voit
    jatkaa työskentelyäsi alkuperäisessä ikkunassa.

    Emacs voidaan käynnistää seuraavilla X-valitsimilla:

    -name nimi
        Määrittää nimen, joka annetaan ensimmäiselle Emacsin ikkunalle.
        X tarkistaa resurssit (X resources) tämän nimen ja ikkunan
        otsikon perusteella.

    -title nimi
        Määrittää otsikon ensimmäiselle X-ikkunalle.

    -r   Vaihda tausta- ja kirjoitusväri keskenään Emacsin ikkunassa.

    -i   Käytä "tiskiallas"-kuvaketta, kun Emacsin ikkuna minimoidaan.

    -font fontti, -fn fontti
        Asettaa Emacsin ikkunan fontin annetuksi.  Löydät useita X-
        fontteja /usr/lib/X11/fonts-hakemistosta.  Muista, että Emacs
        sallii ainoastaan tasalevyiset  fontit.  X11  Release  4
        -järjestelmän  mukaisessa fonttien nimeämistavassa jokaisen
        tasalevyisen fontin yhdennentoista kentän kohdalla on arvo "m"
        tai  "c".  Lisäksi  fontit,  joiden  nimet  ovat  muotoa
        leveysxkorkeus ovat yleensä tasalevyisiä, kuten on myös fontti
        fixed.

        Jos tarvitset lisätietoa, katso xlsfonts(1).

        Kun määrität fonttia, varmista, että fontin nimen ja valitsimen
        välissä on välilyönti.

    -b pikseli
        Asettaa Emacsin ikkunan reunan leveydeksi annetun  määrän
        pikseleitä. Oletuksena tämä on yksi pikseli ikkunan jokaisella
        reunalla.

    -ib pikseli
        Asettaa ikkunan sisäisen reunan leveydeksi annetun määrän
        pikseleitä. Oletuksena tämä on yksi pikseli.

    -geometry geometria
        Asettaa Emacsin ikkunan leveyden, korkeuden ja sijainnin.
        Geometriamäärittely on normaalissa X-muodossa;  lisätietoja
        varten, katso X(1). Leveys ja korkeus määritellään merkkeinä;
        oletus on 80 merkkiä ja 24 riviä.

    -fg vri
        Värinäytöillä asetetaan tekstin väri.

        Katso tiedostosta /usr/lib/X11/rgb.txt lista sallituista värien
        nimistä.

    -bg vri
        Värinäytöillä asettaa ikkunan taustavärin.

    -bd vri
        Värinäytöillä asettaa ikkunan reunavärin.

    -cr vri
        Värinäytöillä asettaa ikkunan tekstin kursorin värin.

    -ms vri
        Värinäytöillä asettaa ikkunan hiiren kursorin värin.

    -d nytnnimi, -display nytnnimi
        Luo Emacsin ikkunan annetulle näytölle.  Tämän täytyy olla
        komentorivin ensimmäinen valitsin.

    -nw   Kertoo Emacsille, että omaa käyttöliittymää X:lle ei käytetä.
        Jos  käytät  tätä  valitsinta  käynnistäessäsi  Emacsia
        xterm(1)-ikkunasta, näyttäminen tapahtuu samassa ikkunassa.
        Tämän täytyy olla komentorivin ensimmäinen valitsin.

    Voit asettaa oletusarvot Emacsin ikkunoille .Xresources-tiedostossasi
    (katso xrdb(1)). Käytä seuraavaa muotoa:

       emacs.avainsana:arvo

    , jossa arvo määrittää avainsanan oletusarvon.  Emacs sallii sinun
    määrittää oletusarvot seuraaville avainsanoille:

    font (class Font)
        Asettaa ikkunan fontin.

    reverseVideo (class ReverseVideo)
        Jos reverseVideon arvoksi on asetettu on, teksti- ja taustaväri
        vaihdetaan keskenään.

    bitmapIcon (class BitmapIcon)
        Jos bitmapIconin arvoksi on asetettu on, ikkuna minimoituu
        "tiskialtaaksi."

    borderWidth (class BorderWidth)
        Asettaa ikkunan reunuksen leveyden pikseleissä.

    internalBorder (class BorderWidth)
        Asettaa ikkunan sisäisen reunuksen leveyden pikseleissä.

    foreground (class Foreground)
        Värinäytöillä asetetaan tekstin väri.

    background (class Background)
        Värinäytöillä asetetaan ikkunan taustaväri.

    borderColor (class BorderColor)
        Värinäytöillä asetetaan ikkunan reunuksen väri.

    cursorColor (class Foreground)
        Värinäytöillä asetetaan ikkunan tekstin kursorin väri.

    pointerColor (class Foreground)
        Värinäytöillä asetetaan ikkunan hiiren kursorin väri.

    geometry (class Geometry)
        Asettaa Emacsin ikkunan geometrian (kuten yllä kuvattiin).

    title (class Title)
        Asettaa otsikon Emacsin ikkunalle.

    iconName (class Title)
        Asettaa kuvakkeen nimen Emacsin ikkunan kuvakkeelle.

    Jos  yrität asettaa värien arvoja käytettäessä mustavalkonäyttöä,
    ikkunan ominaisuudet ovat seuraavat: tekstinväri musta, taustaväri
    valkoinen, reunuksien väri harmaa ja tekstin ja hiiren kursorit mustia.

    Hiiren käyttö

    Seuraavana listataan  hiiren  näppäinten  komentosidokset  Emacsin
    ikkunoille X11-järjestelmän alla.

    HIIREN NAPPI    KOMENTO
    vasen        Asettaa kohdan.
    keski        Liittää tekstin.
    oikea        Leikkaa tekstin X:n leikepuskuriin.
    SHIFT-keski     Leikkaa tekstin X:n leikepuskuriin.
    SHIFT-oikea     Liittää tekstin.
    CTRL-keski     Leikkaa tekstin X:N leikepuskuriin ja poistaa sen
              sitten Emacsin puskurista.
    CTRL-oikea     Valitsee tämän ikkunan, sitten jakaa sen kahdeksi
              ikkunaksi. Sama kuin painaisi CTRL-x 2.
    CTRL-SHIFT-vasen  X-puskurin valikko -- pidä nappi ja näppäimet
              alhaalla, kunnes valikko ilmestyy, valitse puskuri
              ja päästä irti. Siirrä hiiri pois valikon päältä
              ja päästä irti keskeyttääksesi.
    CTRL-SHIFT-keski  X-ohjevalikko -- avaa päävalikko ohjetta varten.
    CTRL-SHIFT-oikea  Valitse ikkuna hiirellä ja poista muut ikkunat.
              Saman voisi tehdä painamalla CTRL-x 1.

OHJEKIRJAT

    Voit tilata paperikopioita GNU Emacs Manual -ohjekirjasta Free Software
    Foundationilta, joka kehittää GNU-ohjelmistoja.  Tiedostosta ORDERS
    löydät tilausohjeet.
    Myös paikallisella Emacs-ylläpitäjällä voi olla kopioita saatavilla.
    Nimittäin, kaikki saavat  tehdä  ja  levittää  kopioita  Emacsin
    manuaalista, kuten myös muista FSF:n ohjelmista ja julkaisuista.
    Manuaalin TeX-lähdekoodi on myös mukana Emacsin lähdekoodijakelussa.

TIEDOSTOT

    /usr/local/info - tiedostot Info-selaimelle (Emacsin osa).  Tällä
    hetkellä Unixin dokumentaatiosta ei kovin paljoa ole täällä, mutta
    Emacsin manuaali on mukana kokonaan sopivasti paloiteltuna.

    /usr/local/share/emacs/$VERSION/src - C-lähdekoodi- ja objektitiedostot

    /usr/local/share/emacs/$VERSION/lisp - Lisp-lähdekoodit ja käännetyt
    tiedostot,  jotka  määrittelevät  useimmat  muokkauskomennot.  Osa
    esiladataan, muut ladataan tästä hakemistosta tarvittaessa.

    /usr/local/share/emacs/$VERSION/etc - erilaisia ohjelmia, joita voi
    käyttää GNU Emacsin kanssa ja joitakin ohjetiedostoja.

    /usr/local/share/emacs/$VERSION/etc/DOC.* - sisältää dokumentaation GNU
    Emacsin  Lisp-primitiiveille  ja  esiladatuille  Lisp-funktioille.
    Dokumentaatio säilytetään täällä, jotta Emacsin itsensä kokoa saadaan
    pienemmäksi.

    /usr/local/share/emacs/$VERSION/etc/OTHER.EMACSES keskustelua aiheesta
    GNU Emacs vs. Emacsin muut versiot.

    /usr/local/share/emacs/$VERSION/etc/SERVICE  listaa  ihmiset,  jotka
    tarjoavat  erilaisia  palveluja  auttamaan GNU Emacsin käyttäjiä,
    sisältäen opetuksen, vianetsinnän, siirtämisen muihin ympäristöihin ja
    räätälöinnin.
    Nämä tiedostot sisältävät myös hyödyllistä tietoa jokaiselle, joka
    haluaisi kirjoittaa ohjelmia Emacs Lisp -laajennuskielellä.

    /usr/local/com/emacs/lock - sisältää lukkotiedostoja, jotka tehdään
    kaikille tiedostoille, joita Emacsilla muokataan, estämään käyttäjiä
    muokkaamasta samaa tiedostoa samaan aikaan.

    /usr/lib/X11/rgb.txt - lista X:n sallimista värien nimistä.

VIAT

    Postituslista bug-gnu-emacs@gnu.org Internetissä on vikailmoitusten ja
    korjauksien lähettämistä varten. Ennenkuin lähetät ilmoituksen viasta,
    yritä varmistaa, että se todella on vika, eikä väärinymmärrys tai
    tarkoituksenmukainen ominaisuus. Pyytäisimme sinua lukemaan kappaleen
    "Reporting Emacs Bugs" laajan ohjekirjan loppupäästä (tai  Info-
    järjestelmästä), joka neuvoo, kuinka ja milloin ilmoittaa vioista.
    Muista  myös  ilmoittaa  Emacsisi   versionumero   jokaisessa
    vikailmoituksessa, jonka lähetät.

    Ethän   odota   henkilökohtaista   vastausta  vikailmoitukseen.
    Vikailmoitusten tarkoitus on saada viat korjatuksi jokaista varten
    seuraavassa julkaisussa, jos se vain suinkin on mahdollista. Jos
    tarvitset henkilökohtaista neuvontaa, katso SERVICE-tiedostosta (ks.
    yllä) listaa ihmisistä, jotka voivat sitä tarjota.

    Ethän  myöskään  lähetä  muita  kuin  vikailmoituksia  tälle
    postituslistalle. Lähetä listallelisäämispyyntö erikoislistalle info-
    gnu-emacs-request@gnu.org. Lisätietoa Emacsin postituslistoista saat
    tiedostosta /usr/local/emacs/etc/MAILINGLISTS. Viat yleensä saadaan
    korjattua, jos ne voidaan paikantaa, joten sinua yleensä auttaa, jos
    ilmoituksesta käy ilmi, kuinka vikatila voidaan helposti toistaa.

    Tunnetut viat: komentotulkki ei toimi ohjelmilla, jotka käyttävät
    raakaa näyttötilaa joissain Unix-versioissa.

RAJOITTAMATTOMUUDET

    Emacs on vapaa. Jokainen voi levittää kopioita Emacsista kenelle vain
    tahtoo GNU General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti. Kopio
    lisenssiehdoista tulee jokaisen Emacsin kopion mukana, ja löytyy myös
    ohjekirjasta.

    Kopio Emacsista voi joskus tulla Unix-järjestelmien paketeissa mukana,
    mutta koskaan se ei ole järjestelmän lisenssiehtojen alla. Sellainen
    järjestely rikkoisi ehtoja, joiden alla  levitys  on  sallittua.
    Todellisuudessa, Generel Public Licensen ensisijainen tarkoitus on
    estää lisärajoitukset Emacsin levityksessä.

    Richard Stallman kannustaa sinua parantamaan ja laajentamaan Emacsia,
    ja yllyttää sinua lahjoittamaan laajennoksesi GNU-kirjastoon. Lopulta
    GNU (Gnu’s Not Unix eli Gnu ei ole Unix) tulee olemaan täydellinen
    vastine Berkeley-Unixille.  Jokainen on vapaa käyttämään, kopioimaan,
    tutkimaan ja muuttamaan GNU-järjestelmää.

KATSO MYÖS

    X(1), xlsfonts(1), xterm(1), xrdb(1)

TEKIJÄT

    Emacsin kirjoitti Richard Stallman ja Free Software  Foundation.
    Joachim Martillo ja Robert Krawitz lisäsivät X-ominaisuudet.