Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    env - suorita ohjelma muokatussa ympäristössä

YLEISKATSAUS

    env [-] [-i] [-u nimi] [--ignore-environment] [--unset=nimi] [--help]
    [--version] [nimi=arvo]... [komento [argumentit...]]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se  saattaa olla
    epätarkka  tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen
    lähde.

    Tämä käsikirjan sivu kuvaa GNU-version ohjelmasta env.  env suorittaa
    ohjelman   ympäristössä,   jota   on   muokattu  määritellyin
    komentoriviargumentein.  Muotoa ‘muuttuja=arvo’  olevat  argumentit
    asettavat ympäristämuuttujan muuttuja arvoksi arvo.  arvo voi olla
    tyhjä (‘muuttuja=’). Muuttujan arvon tyhjäksi asettaminen ei ole sama
    asia kuin muuttujan poistaminen.

    Ensimmäinen jäljellä oleva argumentti määrittelee kutsuttavan ohjelman;
    sitä etsitään ympäristömuuttujan PATH määrittelyn mukaisesti.  Mitkä
    tahansa vielä jäljellä olevat argumentit välitetään argumentteina
    kutsuttavalle ohjelmalle.

    Jos ympäristön määrittelyä ei seuraa komennon nimi,  tulostetaan
    muokattu ympäristö. Tämä vastaa komennon ‘printenv’ käyttöä.

  OPTIOT
    --help Tulosta käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista
       osoittavalla paluuarvolla.

    -u, --unset nimi
       Poista muuttuja nimi ympäristöstä, jos se oli ympäristössä.

    -, -i, --ignore-environment
       Aloita tyhjällä  ympäristöllä,  jättäen  peritty  ympäristö
       huomioimatta.

    --version
       Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista
       osoittavalla paluuarvolla.