Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    expand - muunna sarkaimet välilyönneiksi

YLEISKATSAUS

    expand   [-sar1[,sar2[,...]]]   [-t   sar1[,sar2[,...]]]   [-i]
    [--tabs=sar1[,sar2[,...]]]   [--initial]   [--help]   [--version]
    [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä  dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla
    epätarkka tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen
    lähde.

    Tämä käsikirjan sivu kuvaa GNU-version ohjelmasta expand. expand
    kirjoittaa jokaisen annetun tiedoston sisällön tai, mikäli tiedostoja
    ei  ole  annettu  ollenkaan tai tiedostonimeksi on annettu ‘-’,
    vakiosyötteen vakiotulosteeseen muuntaen sarkaimet sopivaksi määräksi
    välilyöntejä.   Oletusarvona  expand  muuntaa  kaikki  sarkaimet
    välilyönneiksi.  Se säilyttää askelpalautinmerkit tulosteessa;  ne
    vähentävät sarakelaskuria sarkainten laskemisessa. Oletusarvona on -8
    (sarkaimet kahdeksan merkin välein).

  OPTIOT
    -, -t, --tabs sar1[,sar2[,...]]
       Jos vain yksi sarkain on asetettu, asetetaan sarkaimet sar1
       merkin välein oletusarvon 8 sijaan. Muutoin asetetaan sarkaimet
       sarakkeisiin sar1, sar2 jne.  (alkaen nollasta) ja korvataan
       kaikki  sarkaimet  asetettujen  sarkainten  jälkeen yksillä
       välilyönneillä.  Jos sarkaimet on asetettu -t tai  --tabs
       -optiolla,  ne  voidaan  erottaa välilyöntien lisäksi myös
       pilkuilla.

    -i, --initial
       Muunna välilyönneiksi vain jokaisen rivin alun sarkaimet (ne,
       jotka edeltävät kaikkia ei-tyhjämerkkejä).

    --help Tulosta  käyttöohjeet  ja  poistu onnistumista osoittavalla
       paluuarvolla.

    --version
       Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.