Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    expr - suorita lausekkeita

YLEISKATSAUS

    expr lauseke...
    expr {--help,--version}

KUVAUS

    Tätä ohjetta ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai
    puutteellinen. Texinfo -ohjeisto on nyt ensisijainen tietolähde.

    Tämä ohje kuvaa komennon expr GNU-version toiminnan.  expr suorittaa
    lausekkeen ja kirjoittaa tuloksen vakiotulosteeseen. Jokaisen symbolin
    tulee olla erillinen argumentti. Operandit ovat joko numeroita tai
    merkkijonoja. Merkkijonoja ei tarvitse sijoittaa lainausmerkkeihin,
    ellei niitä tarvitse suojata komentotulkilta.  expr muuttaa kaikki
    operandit  joko  kokonaisluvuiksi  tai  merkkijonoiksi  riippuen
    suoritettavasta operaatiosta.

    Operaattorit (kasvavassa laskujärjestyksessä) ovat:

    |   Palauttaa ensimmäisen argumentin, jos tämä on tyhjä tai 0,
       muutoin toisen argumentin. Tämä vastaa "tai" operaatiota.

    &   Palauttaa ensimmäisen argumentin, jos kumpikaan argumentti ei
       ole tyhjä tai 0, muutoin 0:n.

    < <= = == != >= >
       Vertaa argumentteja ja palauttaa arvon 1 jos lause on tosi,
       muutoin 0:n. (== on sama kuin =). expr yrittää muuttaa molemmat
       argumentit numeroiksi ja suorittaa numerisen vertailun. Jos
       muunnos    epäonnistuu,    suoritetaan    aakkosellinen
       merkkijonovertailu.

    + -  Suorittaa aritmeettisia  operaatioita.  Molemmat  argumentit
       muutetaan  numeroiksi.  Jos  tämä  epäonnistuu, on tilanne
       virheellinen.

    * / %
       Suorittaa aritmeettisia operaatioita  ("%"  on  jakojäännös
       -operaattori,  kuten  C:ssä). Molemmat argumentit muutetaan
       numeroiksi, jos tämä epäonnistuu, on tilanne virheellinen.

    :   Suorittaa hahmonsovituksen.  Molemmat  argumentit  muutetaan
       merkkijonoiksi ja jälkimmäisen oletetaan olevan säännöllinen
       lauseke, johon lisätään alkuun "^". Tätä lauseketta sovitetaan
       ensimmäiseen  argumenttiin.  Jos sovitus onnistuu, ja osa
       säännöllisestä lausekkeesta on merkkien "\(" ja "\)" sisällä, on
       tämä osa : -operaation arvo, muutoin palautetaan sovitettujen
       merkkien lukumäärä.  Jos sovitus ei onnistu, : -operaatio
       palauttaa tyhjän merkkijonon jos merkkejä "\(" ja "\)" on
       käytetty, muutoin arvon 0. Merkkiparia "\(" ja "\)" voidaan
       käyttää vain kerran.

    Myös seuraavat avainsanat ovat mahdollisia:

    match merkkijono snnllinen lauseke
       Vaihtoehtoinen tapa suorittaa hahmonsovitus. Tämä on sama kuin
       "merkkijono : snnllinen lauseke".

    substr merkkijono paikka pituus
       Palauttaa osan merkkijonoa jonka pituus on enintään pituus
       alkaen kohdasta paikka. Jos pituus tai paikka on negatiivinen
       tai ei-numeerinen, palautetaan tyhjä merkkijono.

    index merkkijono merkkiryhm
       Palauttaa ensimmäisen kohdan merkkijonosta, jossa on jokin
       merkkiryhmn määräämä merkki. Jos mikään merkki merkkiryhmst
       ei sovi merkkijonoon, palautetaan 0.

    length merkkijono
       Palauttaa merkkijonon pituuden.

    Sulkumerkkejä  voidaan  käyttää  laskujärjestyksen  määräämiseen.
    Avainsanoja ei voi käyttää merkkijonoina.

  OPTIOT
    Kun GNU expr käynnistetään tasan yhdellä argumentilla, tunnistetaan
    seuraavat optiot:

    --help Tulostaa käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistuu.

    --version
       Tulostaa versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistuu.

ESIMERKKEJÄ

    Lisää 1 komentotulkin muuttujaan a:

       a=`expr $a + 1`

    Seuraava tulostaa hakemistopolun, joka on tallennettu muuttujaan a,
    tiedosto-osan ( a:n arvon ei tarvitse sisältää erotinta "/"):

       expr $a : ´.*/\(.*\)´ ´|´ $a

    Huomaa lainausmerkit.

    expr palauttaa jonkun seuraavista statuksista:

    0 jos lauseke ei ole tyhjä eikä 0,
    1 jos lauseke on tyhjä tai 0,
    2 jos lauseke on virheellinen.