Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    fold - jaa syöte annetun pituisiksi riveiksi

YLEISKATSAUS

    fold [-bs] [-w leveys] [--bytes] [--spaces] [--width=leveys] [--help]
    [--version] [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai
    epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

    Tämä manuaali dokumentoi fold-ohjelman GNU-version.  fold tulostaa
    annetut tiedostot tai standardisyötteen, jos tiedostoja ei ole annettu
    tai, jos tiedostonimenä on ‘-’, standarditulosteeseen. Se jakaa pitkät
    rivit  useammiksi  lyhyemmiksi  riveiksi  lisäämällä  rivinvaihdon
    sarakkeeseen  80.  Ohjelma  laskee  sarakkeita  ruudulla,  joten
    sarkainmerkit  yleensä  vievät  useamman  kuin  yhden  sarakkeen,
    askelpalautin vähentää yhden sarakkeen ja rivinvaihtomerkki nollaa
    sarakkeen.

  OPTIOT
    -b, --bytes
       Laskee  tavuja  sarakkeiden  sijaan,  joten  sarkainmerkit,
       askelpalauttimet ja rivinvaihdot lasketaan kukin vain yhdeksi
       sarakkeeksi muiden merkkien tavoin.

    -s, --spaces
       Jakaa rivit sanavälien mukaan. Jos rivillä on tyhjiä merkkejä,
       rivi katkaistaan viimeisen rivin maksimipituuden sisään mahtuvan
       tyhjän merkin jälkeen. Jos rivillä ei ole tyhjiä merkkejä, niin
       rivi jaetaan normaalisti rivin maksimipituuden mukaan.

    -w, --width leveys
       Käytä  annettua  sarakemäärää leveys rivin maksimipituutena
       oletusarvon 80 sijasta.

    --help Tulosta käyttöohje ja poistu palauttaen onnistumista merkitsevä
       lopetuskoodi.

    --version
       Tulosta versiotiedot ja poistu.