Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    free - Tulostaa systeemin vapaan ja käytetyn muistin määrän näytölle

YLEISKATSAUS

    free [-b | -k | -m] [-o] [-s viive ] [-t] [-V]

KUVAUS

    free tulostaa systeemin vapaana olevan ja käytetyn fyysisen muistin
    määrän sekä sivutusmuistin määrän näytölle. Tulostaa lisäksi kernelin
    käytössä olevan jaetun muistin ja puskurien määrän.

  OPTIOT
    -b -valitsin tulostaa käytetyn muistin määrän tavuina; -k valitsin
    (oletus) tulostaa käytetyn muistin määrän kilotavuina; -m valitsin
    tulostaa käytetyn muistin määrän megatavuina.

    -t -valitsin tulostaa muistien kokonaismäärät.

    -o -valitsin poistaa tulostuksesta "puskurisäätöisen" rivin. Ilman
    spesifiointia free joko vähentää puskurimuistin käytetyn  muistin
    raportista tai lisää puskurimuistin vapaan muistin raporttiin.

    -s -valitsin aktivoi jatkuvan raportoinnin viive sekunnin välein. Voit
    määritellä minkä tahansa liukuluvun viive:een arvoksi,  usleep(3)
    -käskyä  käytetään tarvittaessa mikrosekuntien tarkkuuksia viiveen
    määrässä.

    -V tulostaa versio-informaatiota.

TIEDOSTOT

    /proc/meminfo-- muisti-informaatiota

TEKIJÄ

    Kirjoittanut Brian Edmonds.

    Lähetä virheraportit osoitteeseen <procps-bugs@redhat.com>

KATSO MYÖS

    ps(1), top(1)