Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    fuser - Tunnistaa prosesseja, jotka käyttävät tiedostoja

YLEISKATSAUS

    fuser [-a|-s] [-n nimiavaruus] [-signaali] [-kmuv] tiedoston nimi ...
    [-] [-n nimiavaruus] [-signaali] [-kmuv] tiedoston nimi ...
    fuser -l
    fuser -V

KUVAUS

    fuser näyttää sen prosessin PID:n, joka käyttää jotain  tiettyä
    tiedostoa  tai  tiedostojärjestelmää. Oletusnäyttömoodissa jokaista
    tiedoston nimeä seuraava kirjain merkitsee käyttötapaa:

       c   Nykyinen hakemisto.

       e   Ajettava ohjelma ajossa.

       f   Avoin tiedosto. f:ää ei mainita oletusnäyttömoodissa.

       r   Juurihakemisto..

       m   Muistimapitettu tiedosto tai jaettu kirjasto.

    fuser palauttaa ei-nollan  paluukoodin,  jos  mikään  mainituista
    tiedostoista ei ole käytössä tai vakavan virheen sattuessa. Mikäli
    vähintään yksi käytössä oleva tiedosto on löytynyt, fuser palauttaa
    nollan.

OPTIOT

    -a   Näyttää kaikki tiedostot, jotka ovat määritelty komentorivillä.
       Oletuksena näytetään vain tiedostot, joita käyttää vähintään
       yksi prosessi.

    -k   Tappaa prosessin, joka käyttää tiedostoa. Mikäli ei muuteta
       -signaali -parametrillä, SIGKILL lähetetään. Itse fuser prosessi
       ei  koskaan  tapa itseään, mutta voi tappaa muita fuser-
       prosesseja.

       fuser:a ajavan käyttäjän voimassa oleva tunniste, joka muutetaan
       oikeaksi käyttäjän tunnisteeksi juuri ennen tapon yritystä.

    -l   Listaa kaikki tunnetut signaalien nimet.

    -m   tiedoston   nimi   määrittelee   tiedoston   liitetyllä
       tiedostojärjestelmällä tai  liitetyn  lohkolaitteen.  Kaikki
       prosessit,    jotka    käyttävät    tiedostoja   ko.
       tiedostojärjestelmässä, näytetään. Jos hakemisto on määritelty,
       muutetaan se automaattisesti muotoon tiedoston nimi/, jolloin
       voidaan käyttää mitä tahansa tiedostojärjestelmää, mikä voisi
       olla liitettynä hakemistoon.

    -n nimiavaruus
       Valitsee toisen nimiavaruuden. Nimiavaruudet: tiedoston nimi
       (tiedoston nimi, oletus), udp (paikallinen UDP-portti) sekä tcp
       (paikallinen  TCP-portti)  ovat  tuettuja.  Porteille, joko
       portinnumero tai nimi voidaan määrittää. Nimiavaruuksille udp
       sekä tcp oikopolkumerkintää portti/protokolla voidaan käyttää.

    -s   Hiljainen operaatio. -a, -u ja -v ovat syrjäytetty tässä
       tilassa.

    -signaali
       Käytä määrättyä signaalia SIGKILL:n tilalla, kun prosesseja
       tapetaan.  Signaalit voidaan määrittää nimen (esim. -HUP) tai
       numeron (esim. -1) perusteella.

    -u   Lisää käyttäjän nimen jokaisen prosessin omistajan PID:n eteen.

    -v   Monisanainen tila. Prosessit näytetään ps-tyylillä. Kentät PID,
       USER ja COMMAND ovat samankaltaisia kuin ps:llä. ACCESS näyttää
       kuinka monta prosessia käyttää tiedostoa.

    -V   Näyttää versiotiedon.

    -   Uudelleen asettaa kaikki optiot ja palauttaa signaalin takaisin
       SIGKILL:ksi.

TIEDOSTOT

    /proc   proc-tiedostojärjestelmän sijainti

ESIMERKKEJÄ

    fuser  -km  /home  tappaa  kaikki  prosessit,  jotka  käyttävät
    tiedostojärjestelmää /home jotenkin.

    if fuser -s /dev/ttyS1; then :; else komento; fi käynnistä komento,
    mikäli mikään muu prosessi ei käytä /dev/ttyS1:stä.

    fuser telnet/tcp näyttää kaikki prosessit  paikallisessa  TELNET-
    portissa.

RAJOITUKSET

    Prosessit, jotka käyttävät samaa tiedostoa tai tiedostojärjestelmää
    usean kerran samalla tavalla, näytetään vain kerran.

    Jos sama kohde on määritelty useasti komentorivilla, joku niistä voi
    mahdollisesti tulla syrjäytetyksi.

    fuser voi kerätä vain osittaista tietoa, mikäli sitä ei ajeta täysillä
    oikeuksilla. Seurauksena on, että tiedostoja avannutta prosessia, joka
    kuuluu toiselle käyttäjälle, ei voida näyttää ja ajettavat tiedostot
    voidaan luokitella vain mapitetuksi.

    fuser asentaminen pääkäyttäjän oikeuksilla toimivaksi (SUID root) tuo
    kaiken tiedon näkyviin, mutta voi olla ei-toivottua turvallisuus- ja
    yksityisyyssyistä.

    udp- ja tcp-nimiavaruutta, ja socket:a ei voida etsiä käytettäessä
    vanhempia kuin 1.3.78 kerneleitä.

TEKIJÄ

    Werner Almesberger <werner.almesberger@lrc.di.epfl.ch>

KATSO MYÖS

    kill(1), killall(1), ps(1), kill(2).