Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    groups - tulosta ryhmät, joissa käyttäjä on mukana

YLEISKATSAUS

    groups [käyttäjä...]
    groups {--help,--version}

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se voi olla epätäsmällistä
    tai epätäydellistä.  Texinfossa oleva dokumentointi  on  nykyisin
    virallinen lähdeteksti.

    Tällä man-sivulla on käskyn groups GNU-version dokumentointi. groups
    tulostaa niiden lisäryhmien nimet, joihin annettu kyttj kuuluu tai,
    jos käyttäjää ei ole annettu, ne ryhmät, johon käynnissä oleva prosessi
    kuuluu. Jos käyttäjän (tai useamman käyttäjän) nimi on annettu,
    jokainen käyttäjän nimi tulostetaan ennen niiden ryhmien nimiä, joihin
    kyseinen käyttäjä kuuluu

    Ryhmäluettelot ovat samat kuin ne, jotka tulostuvat käskyllä ‘id -Gn’.

  OPTIONS
    Kun GNU groups käynnistetäään vain yhdellä valitsimella, ohjelma
    tunnistaa seuraavat:

    --help Tulostaa käyttöopasteen vakiotulosteeseen ja poistuu ohjelmasta.

    --version
       Tulostaa versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistuu ohjelmasta.