Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    gzexe - pakkaa ohjelmatiedostot paikalla

YLEISKATSAUS

    gzexe [ nimi ... ]

KUVAUS

    Apuohjelman  gzexe  avulla  voit  pakata  suoritettavat tiedostot
    (ohjelmatiedostot) paikalla sekä purkaa ja suorittaa ne automaattisesti
    tarvittaessa (tosin suorituskyvyn kustannuksella). Jos esimerkiksi
    suoritat rivin ‘‘gzexe /bin/cat’’, saat tulokseksi seuraavat kaksi
    tiedostoa:
      -r-xr-xr-x 1 root bin  9644 Feb 11 11:16 /bin/cat
      -r-xr-xr-x 1 bin  bin 24576 Nov 23 13:21 /bin/cat~
    /bin/cat~ on alkuperäinen ja /bin/cat itsepurkautuva suoritettava
    tiedosto. Voit poistaa tiedoston /bin/cat~, kun olet varmistanut, että
    /bin/cat toimii oikein.

    Tämä apuohjelma on hyödyllinen silloin, kun järjestelmässä on erityisen
    vähän levytilaa.

OPTIOT

    -d   Purkaa suoritettavat tiedostot pakkaamisen sijasta.

VAROITUS

    Pakattu ohjelmatiedosto on komentotiedosto.  Tästä  voi  aiheutua
    turvallisuusriski. On huomattava, että pakattu ohjelmatiedosto käyttää
    polkumuuttujaa PATH löytääkseen ohjelman gzip  ja  eräitä  muita
    apuohjelmia (tail, chmod, ln, sleep).

BUGIT

    gzexe  yrittää säilyttää tiivistetyn ohjelmatiedoston alkuperäiset
    attribuutit, mutta voit joskus  joutua  korjaamaan  niitä  käsin
    käyttämällä ohjelmia chmod tai chown.

KATSO MYÖS

    gzip(1) znew(1) zmore(1) zcmp(1) zforce(1)