Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    head - tulostaa alun tiedostoista

YLEISKATSAUS

    head [-c N[bkm]] [-n N] [-qv] [--bytes=N[bkm]] [--lines=N] [--quiet]
    [--silent] [--verbose] [--help] [--version] [tiedosto...]

    head [-Nbcklmqv] [tiedosto...]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen tai
    puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen ohjeisto.

    Tämä käsikirja kuvaa GNU-versiota käskystä head. head tulostaa alun
    (oletuksena 10 riviä) jokaisesta annetusta tiedostosta. Jos tiedostoja
    ei  ole annettu tai parametriksi annetaan tiedosto ‘-’, luetaan
    vakiosyötettä. Jos annetaan useampi kuin yksi tiedosto, tiedoston nimi
    tulostetaan ennen alkua ympäröitynä ‘==>’:lla ja ‘<==’:lla.

  OPTIOT
    head hyväksyy kaksi tapaa antaa parametreja: uuden, jossa numerot ovat
    parametrien perässä, ja vanhan, jossa numerot edeltävät parametreja.

    -c N, --bytes N
       Tulostaa ensimmäiset N tavua.  N  on  nollasta  poikkeava
       kokonaisluku, jota mahdollisesti seuraa yksikkötunnus.

       b   512 tavun yksiköitä.

       k   1 kilotavun yksiköitä.

       m   1 megatavun yksiköitä.

    -n N, --lines N
       Tulostaa ensimmäiset N riviä.

    -q, --quiet, --silent
       Ei koskaan tulosta tiedoston nimeä.

    -v, --verbose
       Tulostaa aina tiedoston nimen.

    --help Tulostaa  käyttöohjeen  ja lopettaa palauttaen onnistumista
       merkitsevän palautuskoodin.

    --version
       Tulostaa versiotiedot ja lopettaa.