Provided by: help2man_1.36.3_i386 bug

NIMI

       help2man - luo yksinkertainen man-sivu

YLEISKATSAUS

       help2man [VALITSIMET]... OHJELMA

KUVAUS

       "help2man" luo man-sivun "--help"- ja "--version"-tulosteista.

       -n, --name=MERKKIJONO
              kuvaus kappaleeseen NIMI

       -s, --section=LUOKKA
              manuaalisivun luokan numero (1, 6, 8)

       -m, --manual=TEKSTI
              manuaalin nimi (Käyttäjän sovellukset, ...)

       -S, --source=TEKSTI
              ohjelman lähde (FSF, Debian, ...)

       -L, --locale=MERKKIJONO
              valitse maa-asetusto (oletus on "C")

       -i, --include=TIEDOSTO
              sisällytä materiaali TIEDOSTOsta

       -I, --opt-include=TIEDOSTO
              sisällytä materiaali TIEDOSTOsta mikäli se on olemassa

       -o, --output=TIEDOSTO
              kirjoita tuloste TIEDOSTOon

       -p, --info-page=MERKKIJONO
              Texinfo-manuaalin nimi

       -N, --no-info
              jätä pois viittaus Texinfo-manuaaliin

       --help näytä tämä ohje ja poistu

       --version
              tulosta versiotiedot ja poistu

       OHJELMAn  tulee  hyväksyä  sekä  "--help"- että "--version"-valitsimet,
       mutta vaihtoehtoiset valitsimet voi määrittää valitsimilla:

       -h, --help-option=MERKKIJONO
              ohjevalitsin

       -v, --version-option=MERKKIJONO
              versiotietovalitsin

SISÄLLYTÄ TIEDOSTOJA

       Lisämateriaalia voi sisällyttää luotavaan tulosteeseen valitsimilla  ja
       Muoto on yksinkertainen:

           [kappale]
           teksti

           /hakuehto/
           teksti

       Kappaleita  puhdasta *roff-tekstiä lisätään tulosteeseen joko kun alkaa
       (kirjainkoko merkitsevä) tai sellaisen kappaleen jälkeen,  joka  täsmää
       säännölliseen lausekkeeseen

       Hakuehdoissa  käytetään Perlin säännöllisten lausekkeiden syntaksia, ja
       niiden perässä voi olla tai muuntimet (katso

       Rivit ennen ensimmäistä kappaletta tai hakuehtoa,  jotka  alkavat  "-",
       käsitellään  valitsimina.  Kaikki  muu  ohitetaan, joten ne voivat olla
       käyttäjän kommentteja, RCS-avainsanoja ja muuta sellaista.

       Kappaleiden tulostusjärjestys on:

           NIMI
           YLEISKATSAUS
           KUVAUS
           VALITSIMET
           ESIMERKKEJÄ
           muut
           TEKIJÄ
           VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN
           TEKIJÄNOIKEUDET
           KATSO MYÖS

       Kappale  tai  ,  joka  löytyy  sisällytystiedostosta,  korvaa   muutoin
       automaattisesti   tuotettavan   osan   (vaikka   tämänkin  voi  korvata
       -valitsimella tarvittaessa).

       Muut kappaleet aloittavat automaattisesti  tuotetun  tulosteen  aiemmin
       mainituille  vakiokappaleille,  tai  ne  sisällytetään  kohtaan samassa
       järjestyksessä kuin ne esiintyvät sisällytystiedostossa.

SAATAVUUS

       Tuorein versio tästä sovelluksesta on saatavilla verkossa osoitteesta:

           ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

       Lähetä   raportit    ohjelmistovioista    (englanniksi)    osoitteeseen
       <bug-help2man@gnu.org>.

TEKIJÄNOIKEUDET

       Copyright  ©  1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free
       Software Foundation, Inc.  This is free software; see  the  source  for
       copying conditions.  There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY
       or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

       Written by Brendan O’Dea <bod@debian.org>

KATSO MYÖS

       Ohjelman  help2man  täydellinen  dokumentaatio  ylläpidetään   Texinfo-
       manuaalissa.  Mikäli  ohjelmat  info  ja  help2man on täysin asennettu,
       komennon info help2man

       pitäisi antaa täydellinen manuaali luettavaksi.