Provided by: help2man_1.36.3_i386 bug

NIMI

    help2man - luo yksinkertainen man-sivu

YLEISKATSAUS

    help2man [VALITSIMET]... OHJELMA

KUVAUS

    "help2man" luo man-sivun "--help"- ja "--version"-tulosteista.

    -n, --name=MERKKIJONO
       kuvaus kappaleeseen NIMI

    -s, --section=LUOKKA
       manuaalisivun luokan numero (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEKSTI
       manuaalin nimi (Käyttäjän sovellukset, ...)

    -S, --source=TEKSTI
       ohjelman lähde (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=MERKKIJONO
       valitse maa-asetusto (oletus on "C")

    -i, --include=TIEDOSTO
       sisällytä materiaali TIEDOSTOsta

    -I, --opt-include=TIEDOSTO
       sisällytä materiaali TIEDOSTOsta mikäli se on olemassa

    -o, --output=TIEDOSTO
       kirjoita tuloste TIEDOSTOon

    -p, --info-page=MERKKIJONO
       Texinfo-manuaalin nimi

    -N, --no-info
       jätä pois viittaus Texinfo-manuaaliin

    --help näytä tämä ohje ja poistu

    --version
       tulosta versiotiedot ja poistu

    OHJELMAn tulee hyväksyä sekä "--help"- että "--version"-valitsimet,
    mutta vaihtoehtoiset valitsimet voi määrittää valitsimilla:

    -h, --help-option=MERKKIJONO
       ohjevalitsin

    -v, --version-option=MERKKIJONO
       versiotietovalitsin

SISÄLLYTÄ TIEDOSTOJA

    Lisämateriaalia voi sisällyttää luotavaan tulosteeseen valitsimilla ja
    Muoto on yksinkertainen:

      [kappale]
      teksti

      /hakuehto/
      teksti

    Kappaleita puhdasta *roff-tekstiä lisätään tulosteeseen joko kun alkaa
    (kirjainkoko merkitsevä) tai sellaisen kappaleen jälkeen, joka täsmää
    säännölliseen lausekkeeseen

    Hakuehdoissa käytetään Perlin säännöllisten lausekkeiden syntaksia, ja
    niiden perässä voi olla tai muuntimet (katso

    Rivit ennen ensimmäistä kappaletta tai hakuehtoa, jotka alkavat "-",
    käsitellään valitsimina. Kaikki muu ohitetaan, joten ne voivat olla
    käyttäjän kommentteja, RCS-avainsanoja ja muuta sellaista.

    Kappaleiden tulostusjärjestys on:

      NIMI
      YLEISKATSAUS
      KUVAUS
      VALITSIMET
      ESIMERKKEJÄ
      muut
      TEKIJÄ
      VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN
      TEKIJÄNOIKEUDET
      KATSO MYÖS

    Kappale tai , joka löytyy sisällytystiedostosta, korvaa  muutoin
    automaattisesti  tuotettavan  osan  (vaikka  tämänkin voi korvata
    -valitsimella tarvittaessa).

    Muut kappaleet aloittavat automaattisesti tuotetun tulosteen aiemmin
    mainituille vakiokappaleille, tai ne sisällytetään kohtaan samassa
    järjestyksessä kuin ne esiintyvät sisällytystiedostossa.

SAATAVUUS

    Tuorein versio tästä sovelluksesta on saatavilla verkossa osoitteesta:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

    Lähetä  raportit  ohjelmistovioista  (englanniksi)  osoitteeseen
    <bug-help2man@gnu.org>.

TEKIJÄNOIKEUDET

    Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free
    Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for
    copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY
    or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

    Written by Brendan O’Dea <bod@debian.org>

KATSO MYÖS

    Ohjelman help2man täydellinen dokumentaatio ylläpidetään  Texinfo-
    manuaalissa. Mikäli ohjelmat info ja help2man on täysin asennettu,
    komennon info help2man

    pitäisi antaa täydellinen manuaali luettavaksi.