Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    host - etsii konenimen käyttäen verkkoalueen palvelinta

YLEISKATSAUS

    host [-l] [-v] [-w] [-r] [-d] [-t kyselytyyppi ] [-a] konenimi [
    palvelin ]

KUVAUS

    Host hakee tietoja Internetin koneista (palvelimista) Se saa tietonsa
    toisiinsa liitettyjen, eri puolilla maata sijaitsevien palvelinten
    verkosta.  Oletustoimintona ohjelma ainoastaan  muuntaa  konenimet
    Internet-osoitteiksi.  Käyttäen valitsimia -t tai -a voidaan käskyn
    avulla kuitenkin hakea verkkoalueen palvelimelta kaikki haettua konetta
    koskevat tiedot.

    Parametrien arvoina voidaan käyttää joko koneen nimeä tai sen numeroa.
    Ohjelma yrittää ensin tulkita tiedon koneen numeroksi, jos tämä ei
    onnistu, käsitellään tietoa koneen nimenä. Koneen numero muodostuu
    neljästä pisteillä eroitetuista luvuista, esim.  128.6.4.194.  Koneen
    nimi  muodostuu  pistein  eroitelluista  kirjainryhmistä,  esim.
    topaz.rutgers.edu. Jos annettu nimi ei pääty pisteeseen, paikallisen
    alueen nimi liitetään annetun nimen jatkoksi. Täten Rutgers käyttäjä
    voi kysyä "host topaz", jolloin toteutettu haku on "topaz.rutgers.edu".
    Jos tämä haku ei onnistu, kokeillaan hakua muuttamattomana (esimerkissä
    "topaz"). Samaa käytäntöä sovelletaan postiin ja  muihin  verkon
    palveluihin.  Parametrin loppuun liitettävä tieto haetaan käskyllä
    "hostname", jonka vastauksesta käytetään kaikki alkaen ensimmäisestä
    pisteestä. (Katso alempaa kuvausta, miten muokata haettava konenimi.)

    Ensimmäinen parametri on haettavan koneen nimi. Jos parametri on luku,
    tehdään "käänteinen  haku"  eli  nimipalvelin  käyttää  erillisiä
    tietokantoja, joiden avulla numerot muutetaan nimiksi.

    Toinen  parametri  on valinnainen. Sen avulla voidaan määritellä
    palvelin, jolta kysytään. Jos parametriä  ei  anneta,  käytetään
    oletusarvoa (tavallisesti paikallinen kone).

    Jos nimi on annettu, on kolme eri tulostusvaihtoehtoa Alla esimerkki
    kustakin:
    % host sun4
    sun4.rutgers.edu is a nickname for ATHOS.RUTGERS.EDU
    ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.5.46
    ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.4.4
    ATHOS.RUTGERS.EDU mail is handled by ARAMIS.RUTGERS.EDU

    Käyttäjä om kirjoitanut käskyn "host sun4". Ensimmäinen rivi kertoo,
    että  "sun4.rutgers.edu" on lempinimi.  Koneen virallinen nimi on
    "ATHOS.RUTGERS.EDU’. Seuraavat kaksi riviä kertovat osoitteen. Jos
    systeemillä on useampia verkkoliittymiä, jokaisella on oma osoitteensa.
    Viimeiseltä riviltä ilmenee, ettei ATHOS.RUTGERS.EDU vastaanota omaa
    postiaan, vaan sen hoitaa ARAMIS.RUTGERS.EDU. Näitä rivejä voi olla
    useita,  koska  joillakin  systeemeillä  on  enemmän  kuin  yksi
    postipalvelin. Teknisesti on määritelty, että jokaisen systeemin, joka
    pystyy vastaanottamaan postia, tulisi sisällyttää tällainen tieto
    järjetelmäänsä.  Jos systeemi vastaanottaa oman postinsa, pitäisi
    järjestelmästä löytyä asiaaa koskeva tieto esim."XXX mail is handled by
    XXX". Tämän asian kuitenkin monet oman postinsa hoitavat systeemit
    jättävät ilmoittamatta. Jos systeemissä on tietorivi "mail is handled
    by", mutta rivillä ei ole osoitetta, tämä merkitsee, että systeemi ei
    ole todellinen Internetin osa, mutta verkossa oleva toinen systeemi voi
    välittää  sille postia. Usenetin, Bitnetin ja monen muun verkon
    systeemeissä on tällaiset tietorivit.

    Koneen nimeä edeltäviä valitsimia on useita. Useimmat näistä ovat
    mielekkäitä  vain sille henkilöstölle, joka ylläpitää alueellista
    tietokantaa.

    Valitsin -w panee koneen odottamaan vastausta ikuisesti. Normaalisti
    odotus katkaistaan noin minuutin kuluttua.

    Valitsin -v muuttaa tulosteen "verbose"-muotoon. Tämä on virallinen
    nimipalvelimen master-tiedoston muoto, joka on dokumentoitu  "named"-
    käskyn man-sivulla. Ilman tätä valitsintakin tuloste on suunnilleen
    tämän muodon mukainen, mutta  sitä  on  yritetty  tehdä  hieman
    luettavammaksi tavallisille käyttäjille. Ilman valitsinta -v "a"-,
    "mx"- ja "cname"-tietueet tulostetaan muodossa "has address", "mail is
    handled by" ja "is a nickname for" eikä TTL- ja luokkakenttiä
    tulosteta.

    Valitsin -r poistaa  rekursion  hausta.  Tämä  merkitsee,  että
    nimipalvelin palauttaa vain oman tietokantansa tiedot eikä kysele
    muilta palvelimilta lisätietoja.

    Valitsin -d käynnistää vianetsinnän. Verkon tapahtumat  näytetään
    yksityiskohtaisesti.

    Valitsimen -t avulla voidaan määritellä haettavan tiedon tyyppi.
    Parametrit on määritelty "named"-käskyn man-sivulla.  Tällä hetkellä
    seuraavat tyypit toimivat: a, ns, md, mf, cname, soa, mb, mg, mr, null,
    wks, ptr, hinfo, minfo, mx, uinfo, uid, gid, unspec, ja jokeri, joka
    voidaan kirjoittaa joko "any" tai "*". Tyypit on kirjoitettava pienin
    kirjaimin. Huomaa, että oletuksena haetaan ensin "a" ja sitten "mx",
    paitsi jos on valittu verbose, jolloin oletuksena on pelkkä "a".

    Valinta -a ( "all", kaikki) on sama kuin "-v -t any".

    Valinta -l tulostaa koko alueen kaikki tiedot. Esim.
     host -l rutgers.edu
    tulostaa kaikki alueen rutgers.edu koneiden tiedot. Valitsimella -t
    suodatetaan tulostettava tieto. Oletusarvona on osoitetiedot, joihin
    kuuluvat myös PTR- and NS-tietueet. Käsky
     host -l -v -t any rutgers.edu
    tulostaa täydelliset tiedot alueelta rutgers.edu, virallisessa master-
    muodossa. (SOA-tietue kuitenkin tulostetaan kahdesti monimutkaisista
    syistä johtuen)

    HUOMAA:  -l  toteutetaan tekemällä täysi alueen siirto ja siitä
    suodatetaan haluttu tieto. Käskyä tulisi käytttää vain ehdottoman pakon
    vaatiessa.

KONENIMEN MUOTOILU HAKUA VARTEN

    Yleensä,  jos  käyttäjän  antamassa konenimessä ei ole pisteitä,
    konenimeen liitetään jatkoksi oletusalue. Tämä alue voidaan määritellä
    tiedostossa /etc/resolv.conf, mutta otetaan yleensä paikallisen koneen
    nimestä, sen ensimmäisen pisteen jälkeen. Käyttäjä voi ohittaa tämän
    määrittämällä  toisen  oletusalueen  käyttäen  ympäristömuutttujaa
    LOCALDOMAIN. Lisäksi käyttäjä voi luoda omia lyhenteitään konenimille.
    Näiden tulee olla tiedostossa, jossa on yksi rivi lyhennettä kohti.
    Joka rivillä on lyhenne ja välilyönti, jota seuraa täydellinen konenimi
    Tähän tiedostoon on viitattava ympäristömuuttujassa HOSTALIASES, joka
    on tiedoston nimi.

BUGIT

    Odottamattomia seurauksia voi seurata nimestä, joka ei ole  osa
    paikallista verkkoaluetta. Muista aina, että paikallinen verkkoalueen
    nimi liitetään jokaisen konenimen perään, paitsi jos nimi päättyy
    pisteeseen. Vain tässä tapauksessa nimeä käytetään sellaisenaan.

    Valitsin -l kysyy vain ensimmäiseltä haetun alueen nimipalvelijoiden
    luettelossa olevalta nimipalvelimelta. Jos tämä palvelin on kuollut,
    voi olla tarpeen määritellä palvelin "käsin" seuraavasti: Halutaan
    tietoja foo.edu:sta, kirjoitetaan
      host -t ns foo.edu
    ja saadaan kaikkien foo.edu -koneiden  luettelo.  Tämän  jälkeen
    kokeillaan
      host -l foo.edu xxx
    jossa xxx on luettelossa olevan nimipalvelimien nimi, kunnes löytyy
    toimiva palvelin.

KATSO MYÖS

    named(8)