Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    hostname - näytä tai aseta järjestelmän nimi
    domainname - näytä tai aseta järjestelmän NIS/YP-verkkoalueen nimi
    dnsdomainname - näytä järjestelmän DNS-verkkoalueen nimi
    nisdomainname - näytä tai aseta järjestelmän NIS/YP-verkkoalueen nimi
    ypdomainname - näytä tai aseta järjestelmän NIS/YP-verkkoalueen nimi

YLEISKATSAUS

    hostname [-v] [-a] [--alias] [-d] [--domain] [-f] [--fqdn] [-i] [--ip-
    address] [--long] [-s] [--short] [-y] [--yp] [--nis]

    hostname [-v] [-F tiedosto] [--file tiedosto] [koneen_nimi]

    domainname [-v] [-F tiedosto] [--file tiedosto] [nimi]

    hostname [-v] [-h] [--help] [-V] [--version]

    dnsdomainname [-v]
    nisdomainname [-v]
    ypdomainname [-v]

KUVAUS

    Hostname on ohjelma, jolla asetetaan tai näytetään  järjestelmän
    voimassaoleva nimi (hostname) tai verkkoalueen (domain) nimi. Nimeä
    käytetään monissa verkkosovelluksissa koneen tunnistamiseen.  Myös
    NIS/YP käyttää verkkoalueen nimeä.

  NIMEN KYSELY
    Kutsuttaessa ilman argumentteja ohjelma näyttää nimet.

    hostname tulostaa järjestelmän nimen sellaisena kuin gethostname(2)
    -funktio sen palauttaa.

    domainname, nisdomainname, ypdomainname tulostaa järjestelmän nimen
    sellaisena kuin getdomainname(2) -funktio sen palauttaa. Tämä tunnetaan
    myös järjestelmän YP/NIS-verkkoalueen nimenä.

    dnsdomainname tulostaa verkkoalueosan järjestelmän täydestä  FQDN-
    nimestä (Fully Qualified Domain Name). FQDN saadaan komennolla hostname
    --fqdn.

  NIMEN ASETUS
    Ilman argumentteja kutsuttuna tai --file option kanssa, komennot
    vaihtavat koneen nimen tai NIS/YP-verkkoaluenimen.

    Huomaa että vain pääkäyttäjä voi muuttaa nimiä.

    FQDN  tai  DNS-verkkoalueen nimen asettaminen ei ole mahdollista
    dnsdomainname -komennolla (katso FQDN alempana).

    Järjestelmän  nimi  asetetaan  yleensä  käynnistyksen  yhteydessä
    /etc/rc.d/rc.inet1:ssa tai /etc/init.d/boot:ssa (normaalisti lukemalla
    tiedosto, joka sisältää nimen, esim. /etc/hostname).

  FQDN
    Et voi muuttaa FDQN-nimeä (joka saadaan komennolla hostname --fqdn) tai
    DNS-verkkoalueen nimeä (joka saadaan komennolla dnsdomainname) tällä
    komennolla. Järjestelmän FQDN on nimi, jonka resolver(3) palauttaa
    järjestelmän nimenä.

    Teknisesti: FQDN on nimi jonka gethostbyname(2) palauttaa koneen
    nimeksi gethostname(2):n antamalla arvolla. DNS-verkkoalueen nimi on
    ensimmäisen pisteen jälkeinen osa.

    Tästä johtuen riippuu konfiguraatiosta (yleensä /etc/host.conf:ssa)
    kuinka voit muuttaa sitä. Yleensä (jos hosts-tiedosto käsitellään ennen
    DNS:ää tai NIS:iä) voit muuttaa nimiä tiedostossa /etc/hosts.

OPTIOT

    -a, --alias
       Näytä aliasnimi (jos käytössä).

    -d, --domain
       Näytä DNS-verkkoalueen nimi. Älä käytä komentoa domainname
       saadaksesi DNS-verkkoalueen nimen, koska se  näyttää  NIS-
       verkkoalueen nimen eikä DNS-verkkoalueen nimeä. Käytä sensijaan
       komentoa dnsdomainname.

    -F, --file tiedosto
       Lue koneen nimi määritetystä tiedostosta. Kommentit (rivit jotka
       alkavat #:lla) ohitetaan.

    -f, --fqdn, --long
       Näytä FQDN (Fully Qualified Domain Name). FQDN koostuu lyhyesta
       nimestä ja DNS-verkkoalueen nimestä. Ellet käytä bind- tai NIS-
       ohjelmia nimien hakuun, voit muuttaa FQDN- ja DNS-verkkoalueen
       nimiä (DNS-nimi on osa FQDN-nimeä) tiedostossa /etc/hosts.

    -h, --help
       Tulostaa ohjeen ja lopettaa ohjelman normaalisti.

    -i, --ip-address
       Näyttää koneen IP-osoitteen.

    -s, --short
       Näyttää lyhyen nimen, joka on  koneen  nimi  ensimmäiseen
       pisteeseen asti.

    -V, --version
       Tulostaa versiotiedot ja lopettaa ohjelman normaalisti.

    -v, --verbose
       Puhelias, kertoo kaiken, mitä tapahtuu.

    -y, --yp, --nis
       Näyttää NIS-verkkoalueen nimen. Jos parametri on annettu (tai
       --file nimi ), pääkäyttäjä voi asettaa myös  uuden  NIS-
       verkkoalueen.

TIEDOSTOT

    /etc/hosts

TEKIJÄ

    Peter Tobias, <tobias@et-inf.fho-emden.de>
    Bernd Eckenfels, <net-tools@lina.inka.de> (NIS ja manpage).