Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    ident - etsii ja tunnistaa RCS-merkkijonoja tiedostoista

YLEISKATSAUS

    ident [ -q ] [ -V ] [ tiedosto ... ]

KUVAUS

    ident etsii kaikki mahdolliset $avainsana: teksiä $ -osumat annetuista
    tiedostoista, tai jos tiedostoja ei ole annettu, vakiosyötteestä.

    RCS:n co(1)-komento normaalisti sijoittaa nämä tunnisteet, mutta ne
    voidaan  lisätä  myös käsin.  Optio -q poistaa varoituksen, jos
    tiedostosta ei löydy tunnistetta.  Optio -V tulostaa ident-ohjelman
    versionumeron.

    ident toimii yhtä hyvin tekstitiedostoilla kuin objektitiedostoilla ja
    raakatulosteilla. Esimerkiksi, jos C-ohjelma f.c sisältää

       #include <stdio.h>
       static char const rcsid[] =
        "$Id: f.c,v $";
       int main() { return printf("%s\n", rcsid) == EOF; }

    ja f.c on käännetty f.o:ksi, niin komento

       ident f.c f.o

    tulostaa

       f.c:
         $Id: f.c,v $
       f.o:
         $Id: f.c,v $

    Jos C-ohjelma määrittelee merkkijonon rcsid kuten yllä, mutta ei käytä
    sitä, lint(1) voi valittaa siitä, ja jotkut C-kääntäjät optimoivat
    merkkijonon pois. Luotettavin ratkaisu on käyttää rcisd-merkkijonoa
    ohjelmassa, kuten esimerkkiohjelmassa yllä.

    ident löytää kaikki $avainsana: teksti $ -merkkijonot, vaikka avainsana
    ei olisikaan virallisesti RCS:n määrittelemä avainsana.  Tämä antaa
    tietoa myös ei-standardeista avainsanoista, kuten $XConsortium$.

AVAINSANAT

    Ohjelma  co(1)  ylläpitää  alla  lueteltuja  avainsanoja.  Kaikki
    päivämäärät ja ajat ovat oletuksena Coordinated Universal Time-muodossa
    (UTC, jota kutsutaan myös GMT:ksi), mutta jos tiedostot on merkattu
    co(1) -ohjelman -zvy√hyke optiota k√§ytt√§en, p√§iv√§m√§√§r√§t ja kellonajat
    tulostetaan numeerinen aikavyöhykekoodi lisättynä.

    $Author$
       Versio-tiedot merkanneen käyttäjän login-nimi.

    $Date$ Päivämäärä ja aika, jolloin versio on merkattu.

    $Header$
       Yleinen  otsikko, joka sisältää RCS tiedoston koko polun,
       versionumeron, päivämäärän ja kellonajan, omistajan, tilan ja
       lukitsijan, jos lukittu.

    $Id$  Sama kuin $Header$ paitsi, että RCS-tiedostonimi ei sisällä koko
       polkua.

    $Locker$
       Sen käyttäjän login-nimi, joka on lukinnut version (tyhjä, jos
       ei ole lukittu).

    $Log$ Viesti,  joka  on annettu merkkauksen yhteydessä.  Identin
       näkökulmasta sama kuin $RCSfile$.

    $Name$ Symboolinen nimi, jota on  käytetty  version  merkkaamisen
       yhteydessä. Tyhjä, jos ei käytetty.

    $RCSfile$
       RCS-tiedoston nimi ilman polkua.

    $Revision$
       Annettu versionumero.

    $Source$
       RCS-tiedoston täydellinen polku ja nimi.

    $State$
       Ohjelmien rcs(1) tai ci(1) option -s avulla määrämä tila.

    co(1)  korvaa  seuraavat merkit escape-jonoilla, jotta avainsanat
    säilyvät helppolukuisina.

       merkki       escape-jono
       tabulaattori   \t
       rivinvaihto    \n
       välilyönti     \040
       $         \044
       \         \\

TUNNISTE

    Author: Walter F. Tichy.
    Manual Page Revision: ; Release Date: .
    Copyright © 1982, 1988, 1989 Walter F. Tichy.
    Copyright © 1990, 1992, 1993 Paul Eggert.

KATSO MY√ĖS

    ci(1) co(1) rcs(1)  rcsdiff(1)  rcsintro(1)  rcsmerge(1)  rlog(1)
    rcsfile(5)
    Software--Practice & Experience 15 7(July1985),637-654.