Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    insmod - lataa kernelimoduuli

YLEISKATSAUS

    insmod  [  -fkmpsxXv  ] [ -o moduulin_nimi ] objektitiedosto [
    symboli=arvo ... ]

KUVAUS

    Insmod lataa moduulin kerneliin

    Insmod lataa moduulin kerneliin selvittämällä kaikki symbolit kernelin
    symbolitaulusta.

    Jos objektitiedostolle ei anneta päätettä, insmod etsii moduulia
    tietyistä vakiohakemistoista. Ympäristömuuttuja MODPATHia voi käyttää
    vakiohakemistojen muuttamiseen.

  OPTIOT
    -f   Yritä ladata moduuli, vaikka ajettavan kernelin ja moduulin
       versiot eivät ole samat.

    -k   Aseta auto-clean -lippu moduulille.  kerneld(8) käyttää tätä
       lippua poistaakseen moduulit, joita ei käytetä tiettyyn aikaan —
       yleensä yksi minuutti.

    -m   Tulosta latauskartta. Auttaa moduulin debuggauksessa kernelin
       mennessä paniikkiin.

    -o   Pakota moduulille toinen nimi, äläkä käytä objektitiedoston
       nimeä.

    -p   Tutki  onnistuisiko  moduulin  lataus.  Tämä  sisältää
       objektitiedoston      etsimisen      moduulipolusta,
       versionumerotarkistuksen ja symbolien selvityksen.

    -s   Ohjaa kaikki tulostus syslog(3):iin.

    -v   Tulosta tarkemmin.

    -X, -x Määrittelee tai jättää määrittelemättä moduulin ulkopuoliset
       symbolit  ulospäin näkyviksi. Vakiona symbolit määritellään
       näkyviksi. Tämä valinta vaikuttaa vain,  jos  moduuli  ei
       eksplisiittisesti määrittele omaa symbolitauluaan näkyväksi,
       eikä sen käyttöä siksi suositella.

  MODUULIPARAMETRIT
    Jotkut moduulit ottavat vastaan parametreja  ladattaessa.  Näillä
    parametreilla voi muokata moduulien toimintaa. Yleensä parametreina
    annetaan I/O-osoitteita ja keskeytysten numeroita, jotka ovat erilaisia
    eri koneissa ja joita laite ei voi päätellä itse.

    2.0-sarjan kerneleille käännetyissä moduuleissa jokainen kokonaisluku-
    tai merkkiosoitin voi  olla  parametri  ja  sitä  voi  muokata.
    2.1-kerneleistä alkaen symbolit pitää merkitä parametreiksi, joten vain
    tiettyjä arvoja voi muuttaa. Myös  tyyppitieto  annetaan,  joten
    muutettavien arvojen oikeellisuus voidaan tarkistaa latauksen aikana.

    Kokonaislukuparametreille  voidaan  antaa  joko  10-,  8-  tai
    16-järjestelmän lukuja, kuten C:ssä: 17, 021 tai 0x11. Taulukkojen
    arvot annetaan pilkuilla erotettuna. Jos jotain arvoa ei haluta antaa,
    sen arvo voidaan jättää pois.

    2.0-sarjan moduuleissa arvot, jotka eivät ala numerolla, käsitetään
    merkkijonoiksi. 2.1-sarjasta alkaen parametrien tyyppitiedot kertovat,
    pitääkö arvo tulkita merkkijonona. Jos parametri alkaa lainausmerkeillä
    ("), merkkijono tulkitaan kuten C:ssä, mukaanlukien pakotuskoodit.
    Huomioi, että komentotulkki saattaa käsittää lainausmerkit itse, joten
    ne voi joutua pakottamaan.

KATSO MYÖS

    rmmod(1),  modprobe(1), depmod(1), lsmod(1), ksyms(1), modules(2),
    genksyms(8), kerneld(8).

HISTORIA

    Moduulituen keksi Tuntematon
    Alkuperäisen Linux-version teki Bas Laarhoven <bas@vimec.nl>
    Version 0.99.14 teki Jon Tombs <jon@gtex02.us.es>
    Laajentanut Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se>
    Alkuperäinen ELF-apu Eric Youngdale <eric@aib.com>
    Päivittänyt 2.1.17:ään Richard Henderson <rth@tamu.edu>

               7. Huhtikuuta 1998           INSMOD(0)