Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    install - kopioi tiedostoja ja aseta niiden attribuutteja

YLEISKATSAUS

    install [optiot] [-s] [--strip] lähde kohde
    install [optiot] [-s] [--strip] lähde... hakemisto
    install [optiot] [-d,--directory] hakemisto...
    Optiot:
    [-c] [-g ryhmä] [-m tila] [-o omistaja] [--group=ryhmä] [--mode=tila]
    [--owner=omistaja] [--help] [--version]

KUVAUS

    Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten tiedot saattaavat olla
    epätarkkoja tai puutteellisia. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen
    lähde.

    Tämä ohjesivu dokumentoi installin GNU-version.  install  kopioi
    tiedostoja ja asettaa niiden oikeudet ja, jos mahdollista, omistajan ja
    ryhmän. Käytetään samoin kuin cp:tä; yleensä käytetään Makefileissä
    ohjelmien kopioimiseen kohdehakemistoihin.  install osaa myös luoda
    kohdehakemiston ja sitä edeltävät hakemistot ja asettaa hakemiston
    oikeudet. Se ei suostu kopioimaan tiedostoja tiedostojen itsensä
    päälle.

  OPTIOT
    -c   Ohitetaan; vanhempien Unix-versioiden kanssa yhteensopivuuden
       takia.

    -d, --directory
       Luo annetut ja niitä edeltävät hakemistot, jos niitä ei jo ole.
       Asettaa omistajan, ryhmän ja tilan komentorivillä annetuiksi tai
       oletusarvoihin.   Myös  kaikille  luoduille  edeltäville
       hakemistoille annetaan samat attribuutit. Tämä eroaa SunOS 4.x:n
       installista,   joka  antaa  vakioattribuutit  luomilleen
       hakemistoille.

    -g, --group ryhm
       Aseta asennettavien tiedostojen ja hakemistojen ryhmäksi ryhm
       (oletus on prosessin ryhmä).  ryhm voi olla myös numeerinen
       ryhmä-ID.

    -m, --mode tila
       Asettaa asennettavien tiedostojen tai hakemistojen oikeudet
       tila:ksi, joka voi olla joko oktaalinumero tai symbolinen tila
       kuten chmodissa. Oletustila on 0755.

    -o, --owner omistaja
       Jos ajetaan pääkäyttäjänä, asettaa asennettavien tiedostojen
       omistajaksi omistajan (oletus on root). omistaja voi myös olla
       numeerinen käyttäjä-ID.

    -s, --strip
       Poista symbolitaulukot asennetuista ohjelmista.

    --help Tulosta käyttöopaste vakiotulosteeseen ja poistu onnistuneesti.

    --version
       Tulosta  versioinformaatio  vakiotulosteeseen  ja  poistu
       onnistuneesti.