Provided by: ion3_20060107-4ubuntu1_i386 bug

NIMI

    Ion - X11 ikkunanhallintaohjelma

SELOSTE

    ion3 [valinnat]

KUVAUS

    Ion on näppäimistökäyttäjiä silmälläpitäen suunniteltu laatoitusta ja
    välilehtiä hyödyntävä ikkunanhallintaohjelma X11:lle.

VALINNAT

    -display kone:palvelin.näyttö
       X palvelin, johon ottaa yhteys.

    -conffile asetustiedosto
       Käytettävä asetustiedosto.

    -searchdir dir
       Hakupolkuun lisättävä hakemisto, josta löytyy asetus- ja muita
       tiedostoja.

    -oneroot
       Hallitse vain oletusnäyttöä X-palvelimilla, joissa on useampi
       perinteinen (ei Xinerama) näyttö/juuri-ikkuna. Tämä  näyttö
       voidaan   valita  -display  parametrillä  tai  DISPLAY
       ympäristömuuttujalla.

    -session session_name
       Istunnon nimi. Tämä vaikuttaa talletustiedostojen sijaintiin.

    -xinerama 0|1
       Jos Ion käännettiin Xinerama-tuella, voidaan Xinerama tieto
       silti jättää hyödyntämättä asettamalla tämä valinta arvoon 0.

    -help Näytä komentorivin ohje.

    -version
       Näytä Ionin versio.

    -about Näytä tietoja Ionista (versio, tekijänoikeudet).

PERUSKÄSITTEET

    Tämä kappale on katsaus erilaisiin niin kutsuttuihin olioihin, joita
    ilmenee Ionin  hallitsemalla  X-näytöllä,  ja  niiden  suhteisiin
    tavallisessa  kokoonpanossa. Sinun tarvitse ymmärtää nämä suhteet
    tietääksesi milloin mitkäkin alempana kuvattavat näppäinsidonnat ovat
    käytettävissäsi. Jos kaipaat vielä tarkempaa kuvausta, esimerkiksi
    tehdäksesi omat asetustiedostot, katso Ionin seittisivulta saatavaa
    yksityiskohtaisempaa dokumentaatiota.

    Ylimmän tason olioita, joilla on merkitystä tässä yhteydessä, kutsutaan
    näytöiksi. Ne vastaavat fyysisiä näyttöjä. Näytöt sisältävät työpöytiä
    ja  kokoruudun  tilassa olevia asiakasikkunoita. Nämä oliot ovat
    lomitettu siten, että vain yksi voi näkyä kerrallaan.

    Ion tukee tällä hetkellä kahdentyyppisiä työpöytiä: laatoittavia Ionin
    perinteiseen tapaan ja tavanomaisempia kelluvia työpöytiä PWM:n tapaan.
    Työpöydät eivät ole  näkyviä  olioita,  vaan  lähinnä  kokoelmia
    samanaikaisesti näytettäviä kehyksiä.

    Näyttöjen  tapaan kehykset lomittavat muita olioita, mutta tässä
    tapauksessa lähinnä asiakasikkunoita. Kehykset ovat suurimman osan
    ajasta  ainut  asia,  minkä  näet  Ionista.  Niillä  voi  olla
    reunakoristukset, ja lisäksi kehyksissä on  välilehti  jokaiselle
    lomitetulle oliolle.

    Kyselyt ovat näyttöjen tai kehysten alaosiin imestyviä laatikoita,
    jotka odottavat sinulta tekstin syöttöä jonkin  siitä  riippuvan
    toiminnon suorittamiseksi. Useimmat kyselyt tukevat tab-täydennystä.

SIDONNAT

    Nämä ovat oletusarvoiset näppäin- ja osoitinsidonnat. Näppäinmuunninta
    (Mod1) vastaava näppäin riippuu järjestelmästäsi. PC-tietokoneilla,
    joissa on XFree86 se on todennäköisesti vasen Alt-näppäin (Alt_L).
    Suneilla se on luultavasti sidottu timanttinäppäimiin. Käytä komentoa
    xmodmap(1x) selvittääksesi asian tarkemmin.

    Otsikkojen perässä hakasuluissa oleva merkkijono ilmoittaa moduulin,
    jonka asetustiedosto määrittelee alla olevat sidonnat.

  Yleisesti saatavilla olevat sidonnat
    Mod1+T Merkitse kehyksen tällä hetkellä näyttämä olio.

    Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7,
    Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0
       Siirry n:teen kehyksen jakavaan olioon.

    Mod1+K N, Mod1+K P
       Siirry seuraavaan/edelliseen kehyksen jakavaan olioon.

    Mod1+K comma, Mod1+K period
       Siirrä  kehyksessä  tällä  hetkellä  näytettävää  oliota
       vasemmalle/oikealle.

    Mod1+K H, Mod1+K V
       Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

    Mod1+K A
       Liitä merkityt oliot tähän kehykseen.

    Mod1+A Kysy asiakasikkunaa liitettäväksi kehykseen.

    Mod1+M, Button3 painallus
       Näytä kehyksen kontekstivalikko.

    Mod1+R Aloita siirto ja koonmuutostila.

    Button1 napsautus osassa tab, Button2 napsautus osassa tab
       Vaihda kehys näyttämään välilehden ilmoittama olio.

    Button1 raahaus osassa border, Mod1+Button3 raahaus
       Muuta kehyksen kokoa.

    Mod1+Button1 raahaus
       Siirrä kehystä.

    Button1 raahaus osassa tab, Button2 raahaus osassa tab
       Siirrä olioita kehysten välillä raahaamalla ja pudottamalla
       välilehti.

  Siirto ja koonmuutostilan sidonnat
    Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9,
    Mod1+0
       Siirry n:teen tämänhetkisen näytön lomittamaan olioon (työpöytä,
       kokoruudun asiakasikkuna).

    Mod1+comma, Mod1+period
       Siirry seuraavaan/edelliseen tämänhetkisen näytön lomittamaan
       olioon.

    Mod1+K K
       Mene edelliseen aktiiviseen olioon.

    Mod1+K T
       Poista kaikki merkinnät.

    Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2
       Siirry näytölle n usean näytön järjestelmässä.

    Mod1+Shift+comma, Mod1+Shift+period
       Mene  seuraavalle/edelliselle  näytölle   usean   näytön
       järjestelmässä.

    Mod1+F9
       Luo uusi työpöytä ennalta asetettua tyyppiä.

    F12, Button3 painallus
       Näytä päävalikko.

    Button2 painallus
       Näytä ikkunavalikko.

    Mod1+C Sulje aktiivinen olio.

    Mod1+L Tönäise aktiivista asiakasikkunaa. Tämä saattaa auttaa joidenkin
       ohjelmien koko-ongelmien kanssa.

    Mod1+Return
       Kytke aktiivisen asiakasikkunan kokoruudun tila päälle/pois.

    Mod1+K C
       Tapa aktiivisen asiakasikkunan omistava ohjelma.

    Mod1+K Q
       Lähetä seuraava näppäinpainallus aktiiviselle asiakasikkunalle.
       Kaikki ohjelmat eivät välttämättä salli tätä oletuksena.

    F1   Kysy ohjesivua näytettäväksi.

    Mod1+F1
       Näytä Ionin ohjesivu.

    F2   Käynnistä pääte-emulaattori.

    F3   Kysy komentoriviä suoritettavaksi.

    Mod1+F3
       Kysy Lua-koodia ajettavaksi.

    F4   Ota SSH-yhteys kyseltävään koneeseen.

    F5   Kysy tiedostoa muokattavaksi.

    F6   Kysy tiedostoa näytettäväksi.

    F9   Kysy työpöytää jolle siirtyä, tai luo uusi.

    Mod1+G Kysy asiakasikkunaa, johon siirtyä.

  Kehyksiä, sekä niiden lapsia käsittelevät sidonnat
    Escape Peruuta tilasta.

    Return Siirry tilasta pois.

    Left, Right, Up, Down, F, B, P, N
       Kasvata vastaavaan suuntaan.

    Shift+Left,  Shift+Right,  Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B,
    Shift+P, Shift+N
       Kutista vastaavaan suuntaan.

    Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P,
    Mod1+N
       Liiku vastaavaan suuntaan.

  Laatoitettavien työpöytien sidonnat [mod_ionws]
    Mod1+S Halkaise tämänhetkinen kehys pystysuunnassa.

    Mod1+P, Mod1+N, Mod1+Tab, Mod1+K Tab
       Siirry  tämänhetkisen  kehyksen yllä/alla/vasemmalle/oikealla
       olevaan kehykseen.

    Mod1+K S
       Halkaise tämänhetkinen kehys vaakasuunnassa.

    Mod1+K X
       Tuhoa tämänhetkinen kehys.

  Kelluvien työpöytien ja kehyksien sidonnat [mod_floatws]
    Mod1+Tab
       Kierrätä fokusta ja nosta uudelleen fokusoitu kehys.

    Mod1+K Tab
       Kierrätä fokusta taaksepäin ja nosta fokusoitu kehys.

    Mod1+P, Mod1+N
       Nosta/alenna aktiivinen kehys.

    Button1 kaksoisnapsautus osassa tab
       Kytke litistys päälle/pois.

    Button1 painallus osassa tab, Button1 painallus  osassa  border,
    Mod1+Button1 napsautus
       Nosta kehys.

    Mod1+Button3 napsautus
       Alenna kehystä.

    Button1 raahaus osassa tab
       Siirrä kehystä.

  Kysely- ja viestilaatikoiden sidonnat [mod_query]
    Escape, Control+G, Control+C
       Sulje kysely/viesti suorittamatta sidottuja toimintoja.

    Control+U, Control+V, Page_Up, Page_Down
       Vieritä viestiä tai täydennyksiä ylös/alas.

  Sidonnat tekstinmuokkaukseen kyselyissä [mod_query]
    Nämä näppäinsidonnat vastaavat  tekstieditorin  joe(1)  sidontoja.
    Leikkaus ja liimaus toimii kuitenkin tavanomaisemmin, joskin näppäimet
    ovat vastaavat.

    Control+F, Control+B, Right, Left
       Siirry yksi merkki eteen/taakse.

    Control+E, Control+A, End, Home
       Mene rivin alkuun/loppuun.

    Control+X, Control+Z
       Ohita yksi sana eteen/taaksepäin

    Control+D, Delete
       Poista seuraava merkki.

    BackSpace, Control+H
       Tuhoa edellinen merkki.

    Control+W, Control+O
       Tuhoa yksi sana eteen/taakse.

    Control+J
       Tuhoa merkit rivin loppuun saakka.

    Control+Y
       Tuhoa koko rivi.

    Control+P, Control+N, Up, Down, Control+Up, Control+Down
       Näytä seuraava/edellinen vastaus muistista.

    Button2 napsautus, Control+K C
       Liimaa teksti leikelaudalta.

    Control+K B
       Aloita tekstin valinta.

    Control+K Y
       Leikkaa valittu teksti.

    Control+K K
       Kopioi valittu teksti.

    Control+K G
       Lopeta tekstin valinta.

    Tab, Control+Tab, Shift+Tab
       Yritä täydentää syötetty teksti tai selaa täydennyksiä.

    Control+M, Return, KP_Enter
       Sulje kysely ja suorita sidottu toiminta.

  Valikoiden sidonnat [mod_menu]
    Escape, Control+G, Control+C, Left
       Sulje valikko.

    Return, KP_Enter, Control+M, Right
       Suorita valinta.

    Control+N, Control+P, Up, Down
       Siirry seuraavaan/edelliseen valintaan.

    BackSpace
       Tyhjää valikon hakupuskuri.

TIEDOSTOT JA HAKEMISTOT

    /etc/X11/ion3/cfg_ion.lua
       Järjestelmän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

    /etc/X11/ion3/cfg_*.lua
       Muita asetustiedostoja.

    /etc/X11/ion3/look_*.lua
       Ulkonäön asetustiedostoja.

    ~/.ion3/
       Käyttäjän asetustiedostot.

    ~/.ion3/cfg_ion.lua
       Käyttäjän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

KATSO MYÖS

    Ionin kotisivu, http://iki.fi/tuomov/ion/ (englanniksi).

    Dokumentti "Ion: Configuring and extending with Lua" (englanniksi)
    nähtävissä Ionin kotisivulla.

    /usr/share/doc/ion3/

    X(7x), pwm3(1), joe(1)

TEKIJÄ

    Ionin on kirjoittanut Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

                                    ION(1)