Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    kbd_mode - tulosta tai aseta näppäimistön tila

YLEISKATSAUS

    kbd_mode [ -a | -u | -k | -s ]

KUVAUS

    Ilman  argumentteja  kbd_mode  tulostaa  näppäimistön tilan (RAW,
    MEDIUMRAW, XLATE tai Unicode).  Muutoin se asettaa näppäimistötilan
    argumentin mukaan:

    -s: scancode-tila (RAW),

    -k: keycode-tila (MEDIUMRAW),

    -a: ASCII-tila (XLATE),

    -u: UTF-8 -tila (UNICODE).

    Näistä vain ASCII-tila on käytössä tavallisesti ja se voi käyttää
    kaikkia 8-bittisiä merkistöjä. Unicode-tilassa tarvitaan 16-bittinen
    merkistö ja nämä merkit toimitetaan kernelille 1-3 tavun kokoisina
    UTF-8 -koodin  perässä.  Näissä  tiloissa  käytetään  loadkeys(1)
    -ohjelmalla määritettyä näppäimistökarttaa.

    Varoitus: näppäimistötilan vaihto muutoin kuin ASCII:n ja Unicoden
    välillä asettaa  todennäköiseseti  näppäimistön  käyttökelvottomaan
    tilaan. Komentoa on tarkoitus käyttää (verkon tai päätteen kautta) vain
    silloin, kun jokin ohjelma jättää näppäimistön väärään tilaan.

KATSO MYÖS

    loadkeys(1).