Provided by: manpages-fi_0.2-2_all bug

NIMI

    kill - tapa eli pysäytä käynnissä oleva prosessi

YLEISKATSAUS

    kill [ -s signaali | -p ] [ -a ] pid ...
    kill -l [ signaali ]

KUVAUS

    kill lähettää valitun signaalin halutulle prosessille. Jos signaalia ei
    ole valittu, niin kill lähettää TERM (pysähdy) -signaalin.  TERM-
    signaali pysäyttää ne prosessit, jotka eivät käsittele tätä signaalia.
    Muille prosesseille saatat joutua käyttämään KILL (9) -signaalia (tapa
    talossa ja puutarhassa), koska sitä eivät prosessit voi käsitellä.

    Useimmissa nykyaikaisissa shelleissä on sisäänrakennettu kill-toiminto.

OPTIOT

    pid ...
       Määrittelee  pysäytettävän  prosessin,  johon  kill-signaali
       kohdistuu. Jokainen pid voi olla joku seuraavista neljästä
       tyypistä: Prosessin nimi kohdistaa signaalin  prosesseihin,
       joilla  on  kyseinen  nimi.  n  missä n on positiivinen
       kokonaisluku. Prosessi ID-numerolla n saa signaalin. Luvulla -1
       kaikki käyttäjälle kuuluvat prosessit ID-numerolla, jotka ovat
       välillä MAX_INT ja 2, saavat signaalin. Pääkäyttäjän ajamana
       tämä  aiheuttaa  kaikkien  koneessa  olevien  prosessien
       pysähtymisen, jolloin koko käyttöjärjestelmä lakkaa toimimasta
       ja tietokone on käynnistettävä uudelleen. Tapauksessa -n, missä
       n on suurempi kuin 1, kaikki prosessit ryhmässä n saavat
       signaalin. Käytettäessä tätä negatiivistä argumenttia on myös
       signaali pakko määritellä. Muutoin  argumentti  käsitellään
       lähetettävän signaalin tyyppinä.

    -s   Määrittelee lähetettävän signaalin. Signaali voidaan määrittää
       joko nimellä tai numerolla.

    -p   Määrittelee, että kill:n pitää ainoastaan tulostaa prosessi id:t
       (pid) annetun prosessin nimen perusteella ja itse signaalia ei
       lähetetä.

    -l   Tulostaa listan eri signaalien nimistä. Lista nimistä löytyy
       tiedostosta /usr/include/linux/signal.h

TEKIJÄ

    Otettu BSD 4.4:stä. Salvatore Valente <svalente@mit.edu> lisäsi tähän
    ohjelmaan kyvyn kääntää prosessien nimet prosessien ID-numeroiksi.

KATSO MYÖS

    bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2).